Ennakkoäänestämään

Keskiviikko 12.1.2022 klo 0:11 - Ulla

Myöhäistä iltaa Keski-Uusimaa

Vaalien ennakkoäänestys 12-18.1.22, toivon todellakin, että mahdollisimman moni käyttäisi äänioikeuttaan. Nyt jos koskaan, tässä vaativassa covid tilanteessa tulee näkyväksi mihin sosiaali- ja terveydenhuoltomme on pystynyt venymään viimeisen kahden vuoden aikana, se on ollut ja edelleen on todella lujilla. Sille tulee antaa kaikki tuki ja varmistaa, että jatkossakin terveyspalveluista päättää osaava, motivoitunut ja kansalaisten äänestämät päättäjät.

Me tarvitaan uudistuksia sote alalla, mutta emme tarvitse niitä sillä kustannuksella, ettei jokaisella olisi jatkossakin oikeus, mahdollisuus päästä hoitoon, iästä riippumatta. Avun saaminen ei voi olla kiinni taloudellisista resursseista eikä maantieteellisestä sijainnista, palvelut tulee olla saavutettavissa tavalla tai toisella ihan jokaiselle.

Alueemme on sen verran laaja ja erilaistunut, että tarvitaan monenlaisia yhteydenottokanavia. Ne eivät voi olla joko tai, vaan kaikki yhdessä. Meidän tulee turvata ihmisten pääseminen lähipalveluun sekä etäpalveluun, tarpeen mukaan. Terveysasemat tulee säilyttää, ehdottomasti.

Liikkuvat palvelut tulee tuoda entistä laajemmin rinnalle, jolloin turvataan myös haja-asutusalueen tavoitettavuus. Meidän tulee turvata mielenterveyspalvelut, siinä kuin fyysisetkin palvelut, tasavertaisena kaikille. Matalan kynnyksen paikkoja ja ohjausta sekä soteneuvontaa. Lisäksi kuntien kanssa laaja-alaista hyte toimintaa yhdessä järjestöjen kanssa, rajapinnat tunnistaen.

Henkilöstö on kallein voimavara, siitä tulee huolehtia ja toimintaa pitää johtaa hyvin.

Käytä siis Ääntäsi, Hyvinvointi ja terveydenhoito on välittämistä, ja yhdessä voimme välittää. Käytettävissä, numerolla 54 

Ulla Palomäki

Yhteiset aluevaalit/ K-U 9.1.2022

Lauantai 8.1.2022 klo 0:06 - Ulla

Yhteiset aluevaalit

 

Olemme tekemässä historiaa, ensimmäiset aluevaalit ovat täällä. On syytä korostaa, että nyt puhumme sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta, isoista kokonaisuuksista, jotka vaikuttavat ihan jokaisen ihmisen arkeen. Keskustelu menee helposti pelkästään terveysasioihin, mutta ihan yhtä tärkeää ihmisen hyvinvoinnille on sosiaalipalvelut. Lisäksi tarvitaan matalankynnyksen paikkoja, jossa asioissa saa neuvontaa ja tukea, voisiko se olla vaikka kiertävä sotebussi haja-asutusalueilla ja toimivat soteasemat keskuksissa.  Meille on tulossa kaksi perhekeskusta, mutta sen lisäksi tarvitaan lähipalvelupisteitä perheille, kuten myös niitä soteasemia. Meidän tulisikin laajasti ottaa olemassa oleva osaaminen entistä enemmän käyttöön, kuten hoitaja- ja lääkäri vastaanotot, etäpalvelut ja niiden mahdollisuudet. Asiointikanavia tulee olla monipuolisesti käytettävissä.

 

Kuuma kysymys viime aikoina on ollut myös se, että ajatko vain oman kunnan asioita vai miten? Nythän puhumme aluevaaleista, jossa useampi kunta on edelleen yhdessä palveluntuottajana ja muodostaa hyvinvointialueen. Itse työskentelen alueellisessa toiminnassa, joten minun on helppo nähdä ja luottaa kuntarajat ylittävään palveluun. Avun saa sieltä mikä on lähin palvelupiste, se on sujuvaa ja asiakaslähtöistä.  Itseasiassa avun tarvitsevalle ei niinkään ole tärkeää se, minkä kunnan palvelua se on, vaan tuleeko hän autetuksi?  Se lisäarvo mikä tulee omasta kotikunnasta päätöksenteossa, liittyy nimenomaan asioiden ja näkökulmien esille tuomiseen.  Esimerkiksi soteaseman käyttö on ihan eri juttu, jos asut 100 m:n päässä, kuin että asut 10 km:n päässä. Se näkyy nytkin alueella. Saati, että sinulla ei ole mahdollisuutta päästä liikkumaan. Tätä tuleekin punnita silloin, kun keskustellaan palvelujen yhtenäistämisestä tai sijoittamisesta. Tästä näkökulmasta johtuen hyvinvointialueen valtuustoon tulisi valita monenlaisesta asuinympäristöstä olevia ehdokkaita ja heitä, joilla on osaamista sekä näkemystä sosiaali-, terveys- sekä pelastustoimen asioista. Tarvitaan haja-asutus alueen puhetta, kuin myös kunta- ja kaupunkikeskusten puhetta.

 

Hyvinvointialueiden käynnistyessä todella, kuntiin jäävä hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työ on todella arvokasta ja tärkeää, ihan keskeistä. Kunnissa tuleekin kiinnittää huomiota mm. julkisen liikenteen sujuvuuteen alueella, tämä on huomioitava myös hyvinvointialueen palveluverkkoa päivitettäessä joka kerta, sillä varmistetaan mm. hoitoon hakeutuminen ajoissa. Eli edelleen tarvitaan tiivistä ja sujuvaa yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa. Kuntarajat saakin olla häilyvät tulevaisuuden sotessa, tärkein näkökulma on palveluiden saatavuus ja saavutettavuus, joka vain yhdessä tekemällä voidaan aikaan saada.

Aluevaaliehdokas

Hoitotyön ammattilainen

Hyte ltk puheenjohtaja

Ulla Palomäki Sdp, Tuusula

Jokela

Keski-Uusimaa

Hyvinvointi on välittämistä

Keskiviikko 5.1.2022 klo 23:06 - Ulla

Hei taas

Ilahduin kovasti, kun sain tänään palautetta nuorelta hoitajalta, hän tuli meille töihin elokuussa 2021. Hän kertoi, että on niin mahtavaa kun on löytänyt oman paikkansa, ja että nyt hän tietää missä haluaa olla työssä. Eniten lämmitti sanat "hienoa että uskot nuoriin ja palkkasit minut, annoit mahdollisuuden, tänne mä jään" Ajatus siitä, että joku ei uskoisi tai antaisi mahdollisuutta nuorelle ja kokemattomalle työntekijälle tuntuu oudolta. Mistä ihmeestä sen kokemuksen sitten hankkii, ellei ole mahdollisuutta edes siihen ekaan työpaikkaan, koska on liian nuori? Uskoisin,että meillä edelleen on yhteiskunnassa ennakkoluuloja siitä, että pitää olla tietyn ikäinen tai riittävän pitkä kokemus, että on hyvä...ei,niin se ei ole. Osaaminen ja kokemus, asenne ja innostus ei ole iästä kiinni, ei ollenkaan. Ei monessakaan asiassa, ikäjohtamista hiukan vierastan myös, ei ikää tarvitse johtaa, vaan ihmistä. Ihan joka ikäinen tarvitsee välillä erilaisia kohdennettuja asioita, niin työssä kun muualla.

Ihan sama asia on minusta palvelujen segmentoinnissa, profiloinnissa, ikään perustuen ei tulisi varmasti olettaa mitään. Ei palvelun käyttäjänä tai muussakaan tilanteessa. Vaalikoneita täyttäessä jäin tätä pohtimaan, että miksi kysytään ""ikäihmisten tulee tyytyä digi palveluihin, siinä kuin muutkin" Itse tunnen hyvinkin monia ikäihmisiä, jotka sujuvasti käyttävät digilaitteita ja taas nuorempia aikuisia, jotka eivät käytä. Siksipä palvelukokonaisuutta tuleekin ajatella monipuolisuuden kautta, tarjolla eri palvelukanavia, joiden kautta apu tulee saavuttaa. Näin myös tulevaisuuden sotessa. Me tarvitaan monipuolinen palveluverkko jossa on sisällä monipuolinen asiointitapa. Riippuen ihmisestä ja asiasta, voisi valita sopivan, niin sen tulisi olla.

Yksi kuuma kysymys viimeaikoina on ollut se, että ajatko vain oman kunnan asioita vai miten? Nythän puhumme aluevaaleista, jossa useampi kunta on edelleen yhdessä palveluntuottajana. Itse työskentelen alueellisessa toiminnassa, joten minun on helppo nähdä ja luottaa kuntarajat ylittävään palveluun. Avun saa sieltä mikä on lähin ja mistä tarvitaan. Se lisäarvo mikä tulee kotikunnasta päätöksenteossa, liittyy nimenomaan asioiden ja näkökulmien esille tuomiseen. Esimerkiksi soteaseman käyttö on ihan eri juttu,jos asut 100m päässä kuin että asut, 10 km:n päässä. Tätä tulee punnita silloin, kun keskutellaan palvelujen yhtenäistämisestä, jopa luopumisesta. Ja siitä näkökulmasta johtuen hyvinvointialueen valtuustoon tulisi päästä monenlaisesta asuinympäristöstä olevia päättäjiä. Tarvitaan haja-asutus alueen puhe kuin myös kuntakeskuksen puhe.

Itse siis koen, että kuntarajat saakin olla häilyvät tulevaisuuden sotessa, tärkein näkökulma on palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. Sen puolesta lupaan toimia.

Koen olevani osaava, motivoitunut, kokenut ja ymmärtävä päättäjä soteasioissa, sille siis, muista numero 54

yt. Ulla 

Avainsanat: aluevaalit, ehdolla, tulevaisuus, osallisuus

Uusi vuosi

Sunnuntai 2.1.2022 klo 23:07 - Ulla

Hei, Hyvää uutta Vuotta 2022 kaikille

Vuosi vaihtui meillä terveysturvallisesti kotioloissa, kahden koiran kanssa. Ne eivät suorastaan pelkää raketteja, mutta hiukan epämukavuutta näyttävät kokevan. No, näin lyhyenä pyrähdyksenä uusi vuosi siis normi viikonlopun mittaisena.

Ensiiviikolla alkaa alueellamme rokotuskamppanja, jonka avulla toivotaan mahdollisimman monen Keski-Uudenmaan asukaan saavan rokotuksensa, sen 2. tai 3:sen, tai vaikka 1:sen. Toivottavasti monet tulevat paikalle, Keski-Uusimaa pyysi liikenneohjaukseen apua puolustusvoimilta ja hyvä niin, on sitten turvallista liikkua.Lisäksi Keusoten oma henkilökunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan kamppanjaan rokottamassa ja avustamassa, ulkopuolistakin rekrytointia on tehty paljon. Valitettavasti se näkyy supistettuna toimintana laajasti, mutta kyseessä on siis kolmen viikon ajanjakso. 2-23.1.22.

Covid tilanne on kyllä hankala, mutta itse toivon todella, että päästään vähitellen etenemään. Monien pienyrittäjien ja tapahtumajärjestäjien sekä esiintyjien osalta on surullista, kun taas lähes kaikki perutaan. Monella tavalla muutenkin tilanne rasittaa kaikkia, hoitovelkaa on kertynyt, yksinäisyys lisääntynyt ja ihmiset pysyttelevät omissa oloissaan enemmän. Meillä on iso työ, tässä edessä.

Siksi lähestyvät vaalit ovatkin tärkeät, nyt linjataan päättäjät päättämään tulevaisuuden palveluja. Mielenterveyspalvelut, matalan kynnyksen kohtaamiset ja monet muutkin on alasajettu, niiden tarve on vaan covidin aikana kasvanut. Meidän tulee turvata lasten ja nuorten saamat palvelut, työikäisten ja muidenkin palvelut, jotta yhteiskunta pysyy liikkeessä. Lisäksi tarvitaan ikäihmisten ohjaus ja neuvonta palveluita, sekä kuntiin hyvinvoinnin edistämiseen satsaamista. Mitä enemmän voimme kunnissa tähän satsata, sen parempi.

Nyt on myös se kulta-aika, kun pohditaan mitä kukin ehdokas lupaa tai millä ajatuksilla on liikkeellä? Itse lupaan puhua, ottaa kantaa ja rakentaa yhteisymmärrystä palvelujen alueellisesta tarpeesta. Lupaan puhua ja ottaa kantaa lähipalvelujen säilymisen puolesta sekä puolustaa vahvasti soteasemien säilymistä alueella. Lisäksi tarvitaan vahvaa yhteistyötä kuntien kanssa, hyvinvoinnin edistämiseksi, tekoja ei vain puhetta. Nyt omalla lautakunnan puheenjohtaja kaudella haluankin olla siinä mukana Tuusulan osalta sekä tehdä yhteistyötä muiden kuntien kanssa. 

Ja tietysti, osaava ja motivoitunut henkilöstö on kaiken takana, meidän tulee luoda Keski-Uudenmaan hyvinvointialueesta entistä houkuttelevampi ja kiinostavampi työnantaja, koska hoitohenkilöstön saatavuus Suomessa on todella rajallista. Työnantajan hyvät edut ja johdonmukainen toiminta on edellytys sille, mutta myös päättäjien tulee tukea ja kannustaa koko aluetta hyvään tulokseen. Se voidaan saavuttaa vallan hyvin, kun kääritään hihat ja aletaan välittämään.

Tuleva vuosi on  muuten Tuusulan ja Nurmijärven kansalliskirjailijan mukaan nimetty Minä Elän- teemavuosi. Aleksis Kiven syntymästä tulee kuluneeksi 10.10.2022 150 vuotta ja sitä edeltää monia teematapahtumia. Varsinainen pääjuhla on sitten lokakuussa. Mikä onkaan oivallisempi tähän hetkeen, kun kiinittää ihmisen mielen hyvinvointiin erityisesti huomiota. 

Hyvinvointi onkin välittämistä ja välittäminenhän kuuluu meille kaikille.

Olen siis käytettävissä, numerolla 54.

yt. Ulla 

Välipäivä ajatuksia

Torstai 30.12.2021 klo 0:06 - Ulla

Hei

Ihan kohta vuosi vaihtuu,vuosi vanha jää taakse ja se vuosi onkin ollut raskas monella tavalla.

Covid varjostaa arkea kaikkialla,jälleen eletään tiukkaa sulkuaikaa. 3.1 alkaa laajat massarokotukset Keusotessa,tavoite rokottaa mahdollisimman moni. Samaan aikaan luetaan tartunnoista,joihin sairastuu rokotetutkin. Mutta onneksi vähäisemmin, kuitenkin flunssan rajuin oirein. Sairaalat alkaa olla täynnä,sairastavuudellekaan ei uuden virusmuunnoksen osalta ole paljon tehtävissä. Kuitenkin rokotus on se tärkein,lieventävä tekijä. Olen itsekin menossa rokottamaan loppiaisena ihan jokainen ammattilainen haluaa olla mukana talkoissa. Tule sinä ottamaan rokote. Näin voidaan päästä kohti normaalia vihdoinkin. 

Vaalit on siis tuota pikaa,12-18.1 ennakkoäänestys ja 23.1 varsinainen äänestys päivä. Käytäthän ääntäsi? Näissä vaaleissa on kyse isoista asioista, SoTe palvelut kuuluu kaikille. Haluan itse puhua peruspalvelujen puolesta,lääkärille, hoitajalle ja hoitoon on päästävä ja apua saatava, riippumatta missä asuu. Sen eteen pitää puhua,vaikuttaa ja olla rohkeutta tuoda asia esille. Me tarvitaan monipuolisia päättäjiä, osaajia ja heitä,jotka tietävät mistä sotessa puhutaan. 

Sinä päätät,kuka äänelläsi puhuu,pääasia että joku puhuu ja äänestät.

Jos se voisin olla minä,laita paperiin numero 54. Koko Keski-Uusimaa on vaalialuetta ja koko alue on meitä varten. 

Tavataan taas

Yt. Ulla numero 54

Avainsanat: aluevaalit, ehdolla, tulevaisuus, osallisuus, covid

Hyvää Joulua

Perjantai 24.12.2021 klo 7:43

 Rauhallista Joulunaikaa

Numerot tuli,omani 54,jos se puhuttelee Sinua,voit se valita.

Tällä kertaa yli kuntarajojen Keski-Uudenmaan alueella ❤

12-18.1.22 ennakkoäänestys

23.1.22 varsinainen äänestyspäivä

Yt. Ulla Palomäki, sdp, Tuusula, Keski-Uusimaa

palomulla@gmail.com 

Ehdolla, Sinuakin varten.

Sunnuntai 19.12.2021 klo 21:56