Ennakkoäänestys päättyy

Tiistai 8.6.2021 klo 7:08 - Ulla

Huomenta

Tänään on se päivä, kun ennakkoäänestys päättyy, ajanjakso onkin ollut historiallinen 2 viiikoa, ja prosentti taitaa olla jopa 27% äänioikeutetuista, todella hienoa. Itse kävin myös jo alkuvaiheessa äänestämässä. Jälleen olen myös puhunut muutamien kanssa siitä, kannattaako ylipäänsä äänestää? Olen itse aina ollut sitä mieltä, että kyllä kannattaa. Äänestäminen on vaikuttamista ja mahdollisuus ottaa kantaa asioihin. Olen keskustellut myös siitä, voiko kuntapääättäjä oikeasti vaikuttaa asioihin ja onkohan siitä oikeasti hyötyä? No, itse koen että kyllä ja kyllä. Tokikaan asiat ei aina mene siihen suuntaan kuin haluaa tai etenee muuten hitaasti, mutta mukana oleminen, arvojen vieminen mukaan, on tärkeä asia. Tottakai meillä kaikilla ehdokkailla on oma arvomaailmamme, ja sen näkyminen päätöksenteossa on tärkeää, se näkyy puheissa ja kohtaamisissa, kannanotoissa ja mielipiteissä, yhteistyössä ja yhdessä tekemisessä, myöskin niissä keinoissa joita käytät päästäksesi, tullaksesi kuulluksi. 

Olen tällä kaudella toiminut myös ryhmämme puheenjohtajana, ja se onkin ollut aikamoinen näköalapaikka, ryhmän vetäminen sinällään on itselle aika tuttua, mutta se, että pystymme toimimaan koko kauden luottamuksellisessa ilmapiirissä on hieno saavutus. Ryhmän sisäinen keskinäinen kunnioitus, näkyy myös ulkopuolelle suhteessa muihin. Yhteistyö on ja pitää olla rakentavaa, yhteiseen päämäärään pyrkimistä kuntalaisten parhaaksi, ja siinä olemme mielestämme onnistuneet hyvin. Minulla on myös vertailukohtaa aiemmilta valtuustokausilta ja kyllä, muutos on käynnissä Tuusulassa.

Olemme otttaneet valtavia askeleita kohti tulevaisuutta, aikaisempaa kunnioittaen. Isoimpana saavutuksena näen muuttovoiton, osbu ja palveluverkkouudistuksen. Tottakai osa kokee, että mennään liian isoon ja liian vauhdikkaasti, mutta silloin on hyvä kysyä, mikä olisi vaihtoehto? Siksihän lähdimme pormestarimalliin, että valtaa ja päätöksentekoa voidaan ulottaa lähemmäksi kuntalaista, osallistamalla heitä ja meitä, yhteiseen tekemiseen. Tästä mm. Osbu on erittäin hyvä esimerkki, nimittäin, se mitä näet lähipiirissäsi, mistä virkistyy ja mikä vaikuttaaa ihan jaksamiseen, on luonto, puistot, rannat  ja urheilumahdollisuudet. Ja niitä on todella saatu aikaan yhdessä: lähiliikuntapaikat, yhteiset puistot, lammet ja niiden kunto, urheilukeskuksen kehittäminen, ikäihmisten kuntoiluvälineet yms. Niistä ei voi olla kun ylpeä. Mutta nekin ovat edellyttäneet tahtoa yhteiseen hyvään. Lisäksi palveluverkko, koulujen ja päiväkotien tilanne, valtava määrä isoja päätöksiä, joiden kautta turvataan lastemme ja lastenlastemme terveys ja tulevaisuus. Ihan mahtavaa, ja tähän on kiinnitetty huomiota myös muualta, Tuusulan arvovalinta lapsille. Hienoa.

Voi tietysti ajatella, että ilman osaa näistä asioista voisimme elää ja olla, siitä huolimatta olla tyytyväisiä kuntaamme. Mutta, mehän emme tee kuntaa pelkästään nykytilaan vaan pitkälle tulevaisuuteen, tuleville sukupolville, lapsille ja heidän lapsille. Ja jokainen meistä lähipiiristään näkee, että maailma on muuttunut....aika paljon. Sisäilmaongelmiin puuttuminen jos jokin on terveys ja hyvinvointiasia, olemme kaikki lukeneet heistä,jotka ovat sairastuneet tai altistuneet ja menettäneet terveytensä. Puhutaan aika vakavasta asiasta. Lisäksi asukasmäärän kasvattaminen on edellytys palvelujen säilymiselle ja verotuotot vahvistamiselle. Paljon on vielä työtä edessä, ei kunta valmiiksi tullut tälläkään kaudella. Muta hyviä askelia on otettu.

Yksi iso asia, johon meidän tulee edelleen valtavasti vaikuttaa, on sote palvelut. Tuusulan tahto on kaikilla, että lähiterveysasemat säilyvät kaikissa kylissä, siksi on tärkeää pitää tätä myös esillä, vaikka se ei suoraan ole kunnan päätöksessä. Vaikuttaminen Keusotessa on keskeistä. Ja nimenomaan sote, ei pelkkä terveydenhuolto. Itse ajattelen,että lähipalvelut tulee olla lähellä, ikäihmisten ja perheiden saavutettavana. Ja ne tulee olla kunnallisia palveluita. Monille on helppo kulkea kauemmaksikin, jotka muutenkin kulkevat, mutta aika iso määrä kuntalaisia asuu siten,että lähipalvelu tulee olla siinä lähellä. Lisäksi yksityisen käyttäminen ei ole kaikille edes mahdollista, peruspalvelut tuleekin olla pääasiassa kunnan tuottamia. Tulee myös huomioida julkinen liikenne, joka ei palvele moniakaan sivukylillä asuvia. Siksi myös joukkoliikennettä tulee kehittää, olisko kutsuliikenne tms.vaihtoehtona, sitä pitää selvittää.

Ja paljon muutakin on tehty, mutta tekemistä edelleen riittää, siksi, toivonkin että valtuustossa jälleen on yhteistyön rakentajat, tulevaisuuteen näkijät ja nykytilaa kunnioittavat päättäjät. Käytä siis äänesi, anna se kehitykselle ja tulevaisuudelle, se on paras tapa myös arvostaa olevaa. Olen käytettävissä, numerolla 65 ja Sdp. 

yt. Ulla 

Avainsanat: kuntavaalit, tulevaisuus, osbu, sisäilmaongelmat, julkinen liikenne, kuntalaiset, arvot

Kesälle

Lauantai 5.6.2021 klo 6:39 - Ulla

Huomenta

Ihana aamu, kesä on täällä, tuntuu niin mukavalta,vaikka lomaan on vielä matkaa. Ilta huipentui neuvotteluihin pormestariohjelmaa tehtävistä toiminta muutoksista, joista käytiinkin pitkästä aikaa face to face keskustelua. Sitä olen kaivannut, ihmisten näkemistä ja nyt,kun meitä oli muutamia paikalla,oli se iloista Ja rakentavaa. Neuvottelut eteni myös hyvin, paikalla oli ryhmien pj:t ja pormestarit. Keskityimme eri toimintatapojen syventämiseen sekä roolien kirkastamiseen. Puheissa oli ryhmäpuheenjohtajien rooli ja sen linkittyminen ryhmään sekä pormestareihin, johtoryhmien avoimuus ja esitettävien asioiden vuosikello mm. Valtuustoa edeltävissä tapaamisissa. Näistä on tärkeää sopia, koska siten asioiden käsittely sujuvuus etenee ja päätöksenteko jouduttUu. Perjantai illan kokous kylläkin oli harvinainen, yleensä ne illat on pyhitetty perheelle ja vapaaksi kokouksista, taisi olla jopa ensimmäinen laatuaan tällä kaudella. Mutta tärkeän asian osalta kokoonnuttiin, siksi tarpeellinen. Hyvät rakenteet ovat edellytys asioiden oikeanlaisella sujumiselle, koska asioiden käsittely, varsinkin isojen vie aikaa.

Harvoin tulee ajateltua, mitä jonkin asian eteneminen valmiiksi ottaa aikaa, mm.kaavojen valmistelussa menee helposti 3-4 vuotta, ennenkuin se on valmiina. Voi kuulostaa hitaalta, mutta on tärkeää että valmistellaan ja edetään oikein, jotta saadaan sitten valmiiksi ja käyttöön. Olen itse ja joku on kysynytkin, roolistani kuntakehityslautakunnassa, sairaanhoitajana....koen sen todella mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi, esteetön rakentaminen ja näkökulmien tuominen esille silloinkin, kun käsitellään vaikka jonkin palveluasumisen kaavaa, on tärkeää. Yhtälailla terveysturvallisuus koulujen ja päiväkotien osalta jne. olen tykännyt tästä tosi paljon.

Olen saanut myös muutamia kuntalaispalautteita, ja ne ovat tuntuneet mukavilta, arvostan niitä suuresti. Minulle voi myös esittää kysymyksiä, jos jokin askarruttaa. palomulla@ gmail.com on sähköposti, josta tavoittaa.

Vaalien viimeinen viikko alkaa olla käsillä, ennakkoäänestys päättyy 8.6 ja varsinainen äänestyspäivä on sitten viikon päästä sunnuntai 13.6. Käykää ihmeessä innokkaasti uurnilla, se on sinun mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Minun numeroni on 65 Tuusulassa, jos ajattelet,että voisin edustaa sinua.

Lupaukset nousee myös esille ehdokkaiden puheissa, itse en varsinaisesti lupaa, eikä kukaan yksin pystykään luvata jotain yhtä asiaa. Mutta sen lupaan, että arvomaailmani näkyy politiikassa, niitä tärkeitä näkökulmia ovat oikeudenmukaisuus, rehellisyys, arvostus, tasavertaisuus  ja rohkeus ottaa kantaa, puhua asioiden puolesta. Toivoisinkin, että valtuustossa olevat käyttävät oikeuttaa ottaa kantaa, rakentaa asian etenemistä neuvottelemalla ja yhdessä tekemällä, enemmän. Aika ajoittain on melko hiljaista, kun taas  itse ajattelen,että valmistelun suuri työ saa kunnian silloin, kun valtuutetut ottavat kantaa, mitä ja miten tulisi asioita edistää. Päätöshän on sitten demokratian ydin, jonka puolesta toimimme.

Ai niin, valmistuin eilen ergonomiaohjaajaksi, oli hienoa. Työnantajan satsaus, meitä valmistui 15 ja saimme monia ennaltaehkäisevän ergonomia oppeja, viedäkseen niitä arkeen. Hyvä työilmapiiri syntyy välittämisestä, yhdessä tekemisestä ja tiedon jakamisesta. Itseä viehätti erityisesti aivoergonomia, sillä se miten täytämme tai emme, päämme ajatus ja tekemistulvalla, on suora yhteys tuloksellisuuteen.  

Politiikassakin tarvitaan viisasta aivoergonomiaa, jotta yhteiset hyvät asiat toteutuvat ja syntyy hyviä päätöksiä. Niitä kohti siis, mutta ensin viimeinen vaaliviikko ja kesän ihanuus. Ihanaa viikonloppua sinulle.

yt. Ulla 

Oodi Hoitotyölle

Keskiviikko 2.6.2021 klo 6:53 - Ulla

”Kuka minua hoitaa”...

Uskon vahvasti kehittämiseen ja siihen,että hoitotyössä näyttöön perustuva hoitotyö on se,mihin hoitotyön kehittämistä tulee viedä. tutkittu tieto ja sen jalkauttaminen arkeen on edellytys hyvälle ja laadukkaalle hoidolle. Olen aina ajatellut niin ja toiminut sen parhaaksi. Työssäni myös tämä näkyy, hoitotyön keinojen valinnassa. Tässä päivässä sairaanhoitajat ja muut hoitoalan työntekijät, ovat korkeastikoulutettuja osaajia, joiden toimintaan tuleekin luottaa. Mutta meistä on pula, laajasti koko Suomessa...millä se ratkaistaan?

Monesti keskusteluissa vilahtelee palkka, osaaminen, työperäinen maahanmuutto, mitoitus, rakenteet, työnantajan maine jne. Tärkeitä näkökulmia, joiden vaikutus osaltaan on ihan totta. Vasta tällä viikolla eduskunnassa kuultiin,että palkka-asiat päätetään työmarkkinapöydissä, kyllä, mutta...

Kuultiin myös,että valtio on mm.korona-aikana nostanut valtion avustuksia, käytettäviksi eri asioihin ja tarpeisiin, miten ne kohdentuu, on kuntien asia. Tai millaisia säästötavoitteita asetetaan, on myös kuntien asia. Voiko vähällä saada enemmän,kun miettii nykyistä tarvetta? Ja ,vaikka ennen kulut oli pienemmät ja kaikki oli  hyvin, niin terveydenhuollon kustannukset ovat kasvaneet ja mikä tietysti hienointa,yhä useampaa voidaan hoitaa. Mutta yhtälö ei oikein toimi. Ennen oli silloin, palvelut oli ehkä erilaiset, mutta tilanne on aika erilainen tänään. Maailma on muuttunut.

Osaamisen osalta, jo nyt sh koulutus on 3,5 - vuotinen ja edellyttää yo-tutkintoa tai lähihoitaja opintoja alle (jotka myös 3 vuotta). Eli peruskoulun jälkeen sairaanhoitajat opiskelavt kaikkiaan 6.5 vuotta.

Työperäinen maahanmuutto, erittäin tervetullutta ja siihen tulee liittää tietysti ammmatin päivitys heti Suomessa. Monista maista tullessa ammattitutkinto on hyvin kaukana Suomen sh- pätevyydestä, meillä pätevyysvaatimukset ovat paljon korkeammat. Mutta isompana ongelmana näen tässä, haasteen prosessin kehittämisessä sujuvaksi, jotta kotoutuminen tulee sujuvaksi. Sen eteen tulee vielä ponnistella.

Mitoitusta on vasta säädetty eduskunnan toimesta hyvä niin, ongelmaksi tulee vain se,että hoitajia ei ole. Rakenteet monissa paikoissa ovat ajaneet tilanteen sellaiseksi, että hoitajat vaihtavat alaa. Ei ole kuin hetki aikaa, kun meilläkin keskusteltiin siitä,että sairaanhoitajan työnkuva ei voi olla pyykinpesua,kotitöitä jne. kun samaan aikaan asukkaat tarvitsisivat sairaanhoitoa. Mutta rakenne oli ajettu tähän, jostain syystä, nyt sitä taas puretaan. Arjessa kuitenkin, resurssien oikea käyttö ja kohdentaminen tuo sitä kustannustehokkuuta, sekä työllistäviä vaikutuksia laajemminkin.  Meidän tulisikin tukea työllistymistä monin tavoin tässä hetkessä ja ottaa mukaan myös tukipalvelutyö, todellinen moniammatillinen työyhteisö. Näin vähäinen hoitotyön resurssi kohdentuu oikein,siihen mihin tarvitaankin.

Kaikki nämä edellä mainitut asiat ova totta, mutta isoin pulaaan johtava syy on ollut ehkä  arvostuksen puute, vaikka toisaalta kansalaiset sanovat arvostavansa hoitotyötä. Se miten terveydenhuollon työnantajista ja työstä puhutaan, saattaa hyvinkin vaikuttaa arvostuksen kokemukseen. Miten työstä puhutaan ylipäänsä?  Kuka haluaa olla työssä,jossa leimautuu koko ajan siten, että asiat on huonosti? Jatkuva keskustelu asioiden ja paikkojen huonoudesta, jatkuva moite jonoista ja rakenteista? olitpa sitten työssä yksityisellä tai kuntasektorilla. Varmasti kehitettävää on aika paljon, ennenkuin uudet toimintamallit ja tavat tulee arkeen sujuvaksi, mutta ei kaikki ole huonosti, ei tokikaan.

Meillä on paljon hyvää,se tuleekin nostaa esille,jotta tulevat ammattilaiset pysyvät alalla,nyt jos koskaan moni taas jännittää yhteisvalinnan tuloksia. Hakijoita oli, ala vetää kyllä,mutta työelämän ja maineen tulee vastata todellisuutta, jotta alalla pysytään.

Meillä on arjessa upeita kohtaamisia, autetuksi tulemisen hetkiä, mielettömän upeita työyhteisöjä, kollegoita, hyvin hoidettuja potilaita ja perheitä. Hyvää arjen työtä, itse olen onnekkaasti aina saanut tehdä työtä upeiden moniammatillisten kollegoiden kanssa. Ja edelleen on näin nykyisessä työssä.

Mutta näkyykö se hyvä yleensä? Ei ainakaan kovin paljon  puheissa, some teksteissä tai lehtien jutuissa. Ja vaikka rakenteissa olisikin haastetta, niin kannustan pohtimaan puhumisen kulttuuria siitä hoitajan näkökulmasta. Miltä se tuntuu siellä arjessa,työn touhussa? Jaetaankin hyvää,koska sitä on.

Olen melko harmissani tästä kriittisestä keskustelusta ajoittain ja pahoillani meidän hoitajien puolesta. Koitetaan kuitenkin jakaa hyvää ja pitää positiivinen vire yllä, jotta tulevaisuudessakin meitä alan ihmisiä riittää.

Ehkä annan sinulle vinkin, mieti omalla kohdallasi joku hyvä kokemus tai kohtaaminen,perheenjäsen hoidossa tai itsellä, kirjoita siitä lehteen tms. Anna kehujen kuulua.

Yt. Ylpeä Sairaanhoitaja, Hoitotyön esimies 

Kuntavaaliehdokas, Tuusula Sdp 65

Ulla Palomäki

Toiseksi viimeistä viedään

Maanantai 31.5.2021 klo 21:32 - Ulla

Ilta

Valtuustokauden toiseksi viimeinen kokous ja näissä tilanteissa on tapana pohdiskella mennyttä aikaa. Paljon on tehty, ja paljon on huomattu erilaisia asioita, joita tulee edelleen kehittää. Illan valtuustossa on monia asioita, niistä ehkä arviointikertomus on hyvin merkittävä, se on kooste siitä, miten meni? Isona kokonaisuutena, siihen kannattaa tutustua kunnan verkkosivuilla. Muutama nosto siitä:

Nuorisovaltuuston edustaja toi esille nuorten selviytymisen ja opintotarpeet? Opiskelijoiden etäopetukset ja erityisryhmien erityisen tuen asiat. Isona asiana Tuusulassa on se, että erityisen tuen ryhmiä on lisätty. Tuusulassa on 1 laaja-alainen erityisopettaja 100 oppilasta kohti, ihan huikeeta. Tavallista on että, monissa kunnissa suhde on 1/250 oppilasta. Erityisryhmiä on myös integroitu normaali luokkiin ja se on mielestäni hieno juttu. Nimittäin erilaisuus on erityistä, mutta ei erikoista. Tuki viedään sinne missä oppilaat ovat ja niin sen kuuluukin olla.

Uusi henkilöstöjohtaja Satu Kuivasto oli myös etänä paikalla ja hän esittelikin henkilöstökertomuksen. Sieltä nostona mm. Tuusulassakin varhaiskasvatus on ala, jossa aina hakijamäärät ei ole riittäviä, mutta siihen tietysti voidaan vaikuttaa työnantajan ratkaisuilla ja palkkakehityksellä, suotuisaksi. Ammattilaisista myös kasvatuksessa on kilpailua koko pääkaupunkiseudulla Ja kunnan tuleekin olla sen osalta hereillä. Kokonaisuutena Tuusulassa tehdään upeata varhaiskasvatus- ja opetustyötä. Toki arviointikertomus sisältää paljon asioita kaikilta muiltakin toimialoilta, tosiaan kannattaa tutustua.

Omaa matkaa seuraavaksi:

- Menneen kauden olen ollut kuntakehityslautakunnassa ja ilolla olen seurannut kaudella kaavojen vahvistumista. Siitä kertoo Yli 400 asunnon valmistuminen Tuusulaan. Ja se taas luo mahdollisuuksia kasvulle. Yritystonttipuolella vielä on tehtävää, varsinkin Hyrylän osalta. Mielenkiintosta, illassa esitettiin, että Haukkamäen myynnin yhteydessä sovittu kunnan vuokratalon rakentaminen jätetään pois? Siis meillä on edelleen kunnanasunto jonossa lukuisia hakijoita ja me tarvitsemme uusia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Silloin kun kunnalla on omia kohteita, samalla voidaan hillitä vuokra-asuntojen vuokra tasoja yleisesti. Hämmentävää...No asia kuitenkin meni läpi ja Rykmentinpuiston alueelle nousee kunnan oma vuokratalo. No tätä edelsi polveileva keskustelu siitä, millaista rakentamista ylipäänsä Tuusulaan pitäisi tuoda.Näkökulmia on monia, niinkuin kuuluukin. Mutta on myös hyvä muistaa, että se millaisia asuntoja ihmiset haluaa on muutoksessa ja muuttunut jo. Kaikki eivät halua omakotitaloa sittenkään.

Monien vaiheiden jälkeen kokous eteni, mutta jos illasta jokin jäi erityisesti mieleen, on se muutama asia

- johtamisjärjestelmän arviointi ja muutokset palautettiin uudelleen valmisteluun ja sitten kesäkuun lopussa käsitellään uudelleen, tällä valtuustolla. Isoin kysymys on, kenellä on esittelyoikeus, pormestarilla vai kansliapäälliköllÄ? Toki keskiryhmien ehdotus siirtymisestä takaisin kunnajohtaja malliin, johti äänestykseen siinä sivussa, tulos oli 39 EI siirrytä, 10 siirrytään ja 2 tyhjää, siis selkeä kannaotto valtuustolta. Jatketaan pormestarimallissa, minusta se on erittäin hyvä, tulokset puhuu puolestaan.

- emme ehkä sittenkään Tuusulassa ole ottaneet riittävää digiloikkaa, neuvotteluihin osallistuminen ei onnistu hybridinä lainkaan...ja sitä ei kokousta johtavatkaan kyenneet hoitamaan, erillisiä linkkejä ryhmille ei saatu, este minusta demokratialle, toivon todella että seuraavassa kokouksessa näin ei enää tapahdu. No päätöksiin päästiin kuitenkin, hyvässä yhteishengessä, hybridi kokoustaminen on taas tällä hetkellä turvallisin vaihtoehto. 

- toisena asiana, erään valtuutetun harmillisen ikävä puhe kollegoista, joita valtuutetut on, tuntui hyvin ikävältä kuunnella. Toivoisin että me kuitenkin maltetaan henkilöittämistä, vaikka kritiikkiä saakin esittää, mutta sillee arvostaen ja toista kunnioittaen. 

Joskus kokoukset venyy, ei tokikaan aina. Nyt on pitkä vuosi takana ja etäkokoustaminenkin on haastavaa, mutta kokonaisuutena hyvin on selvitty.Siitä kiitos meille kaikille. 

Lopuksi yksi haikea asia...

- Yksi super positiivista valtuutetuista Ilona Toivonen oli viimeisessä kokouksessaan, hän muuttaa pois paikkakunnalta, yli puoluerajojenkin tätä vihreää tyyppiä jään kaipaamaan. Kaikkea ihanaa sinulle Ilona ja kiitos niin monista upeista sanoista tässä matkan varrella <3

Olipa kokous, vaalit tulloo, oletko valmis.

yt. Ulla

#Kuntavaaliehdokassdp65

Pelastetaan terveyskeskukset

Sunnuntai 30.5.2021 klo 7:44 - Ulla

Kannanotto Pelastetaan terveyskeskukset some kampanjaan, Lääkäriliitolle, 

Alueella on kuntayhtymä ja kylien terveyskeskukset ovat olleet keskustelussa, lopettamisen ja tiivistämisen suhteen.
Tuusulassa ei tule lopettaa terveyskeskuksia mistään keskuksesta, ne ovat alueelle elinehto.
Ikäihmisten ja lapsiperheiden pääsy lähipalveluina tulee turvata, myös laboratorio ja kuvantamispalvelut. 
Terveyskeskukset tarvitaan koska
- ikäihmisten ja perheiden palvelut tulee olla lähellä, omaa autoa ei ole, julkista liikennettä ei osin ole ja matkakustannukset kasvaa suhteettomiksi Kelan omavastuullakin
- ennaltaehkäisevä ja ajoissa puuttuva terveydenhoito vähentää raskasta palvelutarvetta erikoissairaanhoidossa, joka nytkin on ylikuormitettu.
-palvelujen kehittäminen liikkuville kuntalaisille on ok, kuntayhtymässä yli kuntarajat ylittävänä palveluna. 
Yt. Ulla Palomäki, sairaanhoitaja, Hoitotyön esimies , työssä perusterveydenhuollossa.

Hyvän näkeminen on asenne

Perjantai 28.5.2021 klo 21:49 - Ulla

Hyvän näkeminen on asenne....

Tänään havahduin erityisesti tähän, nimittäin vaalikuume näyttää olevan nyt kovassa nousussa, mahtaako mittarin asteikko riittää? Sosiaalinen media käy ylikierroksilla tai lähinnä siellä kirjoittavat. Katsoo minkä vaan kunnan poliitikka ryhmiä, aika usein samat henkilöt päivästä toiseen postaavat näkemyksiään... "Tuo on huonosti, nuo eivät onnistuneet, nämäkään ei toimi, ei tuo noin pidä olla, taas ei kuunneltu, kukaan ei näe, tuo on ruma, kaava on väärin, ei sitä tai tätä jne." Huomaatkos sinä tätä?  Pelkkää negaa, ihmetellä täytyy, että miten ihmeessä, eikö mitään hyvää ole missään? Siellä mennään myös ihan henkilötasolla ja itseasiassa hyvän dialogisuuden tilalle on tullut osalla vaikenemisen kullttuuri. Sanoo mitä vaan, se kääntyy itseä vastaan, vaikka kuinka neutraalisti yrittäisi...aika merkillistä. Tuusulan ryhmä on myös tätä, ei kiitos, ei voi osallistua, koska dialogisuudesta ei ole tietoakaan. Se on tavallaan sääli, koska olisi niin hienoa käydä avoimia reflektoivia keskusteluja upeiden tyyppien kanssa, joita meillä normaali ajassa on paljon.  Varsinkin nyt korona aikana, kun live kokoukset ovat jääneet pois, kohtaamista ei tapahdu senkään vertaa. Vai onko kuitenkin niin, että verkossa, ilman lähikohtaamista, onkin helpompi sanoa aika ilkeitäkin asioita en tiedä, mutta surullista se on.

Itse näen mm. että Tuusulassa on valtavasti hyvää, asioita on edennyt, luonto on kauneimmillaan ja kesä on taas täällä. Halu tehdä tulevaisuudessakin yhteisen hyvän eteen työtä on korkea. Vaikka jotkut ajatukset olisivat itselle vieraita, en koe tarpeelliseksi lähteä mitätöimään toista. Uskon vahvasti myös, että hyvin pieni osa ihmisistä tekee äänestyspäätöksiä sittenkään pelkästään somen varassa, ainakin toivon niin. Nämä vaalit ovat hyvin haastavat ja onkin mielenkiintoista nähdä tulema.

Olen lukemattomia kertoja tuonut esille, mikä kaikki on edennyt meilläkin viime vuosina, se on vaatinut valtavasti yhteistyötä ja yhdessä tekemistä, ja kausi onkin ollut sen suhteen hieno, kiitos siitä kaikille. Tosi asia kuitenkin on, että yksikään ryhmä ei meilläkään Tuusulassa saa sellaista ylivoimaa, että voisi päättää piittaamatta muista? Ja nyt jos se yhteistyön siemen rikkoutuu, voi olla vaikeaa jatkaa vaikka olisikin suurin ryhmä? Kuka haluaa tehdä yhteistyötä jonkun kanssa, joka nyt ennen vaaleja on valmis romuttamaan kaiken? Tai, että joku oikeasti ajattelee, että vain hän yksin on saanut asiat eteenpäin, hämmentävää...senkin sain lukea tänään.

Toki hyvän näkeminen on asenne, miten haluaa ympäristöään tai asioita nähdä. Minulle se on tietoinen valinta, voimaannuttaa ja palkitsee. Vaikka joskus asiat ovat huonosti, on siinä pelissä kuitenkin hyvän osuus meillä Tuusulassakin huomattavasti korkeampi.

Onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä, klassisesti ajateltuna. Minulle se on puoliksi täynnä...aina, lisää mahtuu hienoja juttuja ja kokemuksia.. Koska itseasiassa edes politiikassa ei jaksa mukana, ellei näe jo saavutettuja asioita, missä on edetty, mitä kaikkea se vaatiikaan, että pääsee eteenpäin. On niin hienoa löytää kompromissi ja tuntea, että on omalta osaltaan ainakin tehnyt parhaansa sen löytymiseen. On hämmentävää nähdä todella kova poliitiinen peli jota käydään nyt, asioita annetaan ymmärtää, ikäänkuin yksittäinen ihminen voisi muuttaa...päätöstä...ja ykskaks, tänään ne ovat jo lupaus somessa, ei se niin mene, keskustella voi ja pitääkin aina, virheistä tulee oppia jne. Mutta ei ne muutu mielipiteen perusteella faktaksi.

Maanantaina on jälleen valtuusto, mielenkiinnolla odotan millainen? Mitä asioita tuodaan esille, mistä kaikesta taas saadaan äänestää...korona turvallisuuden vuoksi oli hyvä, että vaalit siirtyivät, mutta nyt kyllä on ajatus, että kaksi viikkoa, sitten jatkuu taas arki...sitä oikeastaan odottaa jo. Toki vaalien jälkeen alkaa sitten neuvottelut, kuka voitti ja kuka saa mitä. Mutta se kuuluu asiaan.

Kaikesta huolimatta hyvän näkeminen asioissa on niin tärkeää kaikkien osalta, ja sitä hyvää meillä on...paljon. Meidän pitää vain nähdä se, tai haluta nähdä se.

Jaksetaan vielä, hetken aikaa, käydään äänestämässä ja ei se huono numero ole, se 65.

ps. meillä on eniten alle 30- vuotiaita ehdokkaana, onpa mahtavaa, koska nuorissa on tulevaisuus ja tulevaisuuttahan me rakennamme, nykyisyyttä arvostaen. Ja ei, kokemusta ja osaamista ei edusta mielestäni se, että silloin 20 vuotta sitten tehtiin...se on arvokasta, mutta maailama muuttuu koko ajan ja nyt on nyt.

yt. Ulla

Nyt saa äänestää

Keskiviikko 26.5.2021 klo 20:10 - Ulla

Heips taas

Ennakkoäänestys alkoi tänään ja kestääkin poikkeuksellisesti kaksi viikkoa. Ja sitten varsinainen päivä kesäkuun puolivälissä. Tänään myös tuli sähköpostiin arviointikysely niin lautakunnan kuin valtuustonkin toiminnasta menneellä kaudella. Miten on onnistuttu?

Isoja asioita on edennyt, ensimmäinen pormestarikausi on tulossa päätökseen, mutta jatkoa seuraa. Näinä vuosina on toki puolivälissä kautta tarkennettu ja pohdittu väliarviointia, kokonaisuutena miten meni ja korjaavia liikkeitä on tehty, mutta paljon on vielä tehtävää. 

Missä sitten onnistuttiin? Se on paljon siitä kiinni mistä sitä katsoo, kuntalaisen vai poliitiikan näkökulmasta? virkamiehen vai pormestarin näkökulmasta? Tiedän, että niin pormestari kuin apulaispormestaritkin tekevät työstään omaa arviota. Jos tarkastellaan eteenpäin menneiden asioiden tai tapahtumien näkökulmasta kuntalaisena, voi jokainen sulkea silmänsä ja hetken muistella. Muistella, mitä kaikkea on ympäristöön tullut, mikä on muuttunut?

Tuusulaan valmistui ennätysmäärä asuntoja 2020-2021, yli 400, se on paljon. Enemmän kuin pitkiin aikoihin. Hyrylään useita kerrostaloja, omakotitaloja jne. Myös muualle kuntaan, Jokelaan Pertun alue, jossa srk tontit. Linjapuiston alue Kellokoskella jne. Ennenkuin yksikään asunto on fyysisesti rakennettu, sitä edeltää joskus vuosienkin työ kaavoituksen ja ympäristön puolesta. Virkamiehet ovat tehneet valmistelutyötä valtavasti ja siinä on myös onnistuttu. Kaavoja saatiin lainvoimaiseksi mittava määrä. Myös Peltokaari Jokelassa, tonttien myynti on lähtenyt liikkeelle, valtava ponnistus, mutta vihdoinkin ja sielä puiston rakentaminen on jo liikkeellä myös. Alue alkaa muodostumaan viihtyisäksi kasvukeskittymäksi radan varteen. Lisäksi Hyrylässä Lahelan tontit, Anntilanranta ja Rykmentin puisto, mitä muuta?

Sisäilma ongelmiin otettiin alusta saakka linja, ei enää. Tämän myötä käynnistyi monenlaisia hankkeita. Monio uusinta kierroksen jälkeen sai lainvoiman, rakentaminen alkaa tuota pikaa. Kellokosken koulukeskus valmistui remontin alta. Martta Wendelin päiväkoti, rakentaminen alkoi jo. Tuusula on matkalla kohti kasvatuksen ja sivistyksen kärkikuntaa, ja se on huikea tavoite, mutta myös mahdollinen. Palveluverkkoselvitykset kaikissa keskuksissa saatiin liikkeelle. Rakennetaan tulevaisuuden Tuusulaa, yhdessä. Ei aina tule ajateltua sitä, miksi erilaiset hankkeet tuntuvat kovin hitaasti etenevät, mutta kokonaisuudessa valmistelun määrä on mittava.

Kunnan asukasluku on  pitkästä aikaa plusmerkkinen, huikeata. Tämä jos jokin on tärkeää, koska kaikki satsaukset edellyttää myös asukkaita. Meidän tuleekin huolehtia palvelujen riittävyydestä kunnassa. Se, missä emme ole onnistuneet vielä niin hyvin, on yritystontit, varsinkin Hyrylässä, sen eteen vielä pitää ponnistella, jatkossakin. Jokelan tilanne tältä osin on aika hyvä, samoin Kellokosken.

Lähiliikuntapaikat, lukuisia ympäri kuntaa, upeata. Virkistyskäyttöön, Fjälbö, Sarvikallio ja monet muut. Asuntomessut 2020, saatiin kuin saatiinkin pidettyä, vaikka korona tuli ja laittoi Tuusulankin sekaisin. Viimeiset puolitoistavuotta olemme olleet korona eristyksessä, välillä tartunta lukemat nousi huikeaksi, työttömyys lisääntyi, lomautukset  ja tapahtuma-alan alasajo, inhimillistä ja aineellista kärsimystä paljon. Siltikin, siitä ollaan vähitellen selviämässä. Itse uskon, että paluuta normaaliin vähitellen voidaan lisätä.

Poliittisten ryhmien ja näin ryhmä pj:n näkökulmasta ilmapiiri on vaihdellut, pääasiassa huikea yhteinen tekeminen, monen vuoden jälkeen,voimme sanoa saanemme myös merkittäviä tuloksia. Asioista ollaan oltu välillä aika paljon eri mieltä, kuitenkin kokonaisuutena konsensusta on löydetty, päätöksiä on saatu aikaan. Kunta on muuttunut melko paljon tällä kaudella ja uskon, että se on kuntalaisille mieluista. Toki, se on edellyttänyt myös valtavaa taloudellista satsausta, mutta mm. Sisäilmaongelmissa ei muita vaihtoehtoja ollut.

Terveyspalvelujen osalta meidän tulee jatkaa edelleen ponnisteluja, jotta koko kunnan alueella ne säilyvät. Terveysasemat tulee säilyttää niin Kellokoskella, Jokelassa kuin Hyrylässäkin. Lähipalveluista ei saa tinkiä, varsinkaan heidän kohdalla, joilla kulkeminen on haastavaa. Yhteistyötä tässäkin yli kuntarajojen voidaan tehdä oikein hyvin ja on tehtykin, mm. HUS rtg ja laboratorio palvelut, yli kunnallisena.

Omalta osalta voin sanoa tehneeni valtavasti tausta töitä ja olen osallistunut laajasti keskusteluun, kokouksiin, pitänyt puheita jne. Tehnyt aidosti parhaani, rakentanut yhteistyötä ja vienyt asioita eteenpäin. Nyt on aika vaalien ja nähtäväksi jää, millainen valtuusto tulee jatkamaan työtään. Ilolla ja jännityksellä sitä odotamme, varmaan kaikki. Mutta jos koet, että olisin äänesi, voit äänestää minua numerolla 65.

Iloa iltaasi!

yt. Ulla 

Kuntalaisten kysymyksiä

Tiistai 25.5.2021 klo 6:50 - Ulla

Huomenta

Face sivuilla kuntapolitiikkaryhmässä kysyttiin, miksi demareiden vaalimainoksessa lukee Turvallinen Tuusula, koitin avata tätä hiukan. Yhtenäinen mainostaminen on myös meillä ollut aina, edellisellä kerralla oli Pidetään kaikki mukana ja nyt tämä. Kysyttiin myös, onko nyt jokin niin hullusti kunnassa,että erikseen pitää mainita?

Turvallisuus on monisyinen asia, se on myös subjektiivinen kokemus, onko oloni turvallinen? Mutta alla hiukan omia ajatuksia siitä.... 

” Kiitos kysymästä, Minulle turvallisuutta on mm. se että jokainen voi kokea tulevansa aidosti kuulluksi ja kohdatuksi Tuusulassa. Ja että tarvittaessa saa tukea sekä apua, ketään ei jätetä yksin.
Turvattomuus näkyy meilläkin mm.nuorten syrjäytymisenä, mielenterveyden haasteina,päihdeongelmina, yksinäisyytenä. Turvattomuus on myös subjektiivinen kokemus ja kuntalaisten kuuleminen onkin tärkeää. Osallisuus ja osallistaminen ovat keinoja saada kaikki mukaan. Toki tarvitaan vahvoja tukitoimia monella tavalla myös.Meillä on paljon tehtävää,jotta jokainen voisi osallistua yhteiskunnassa vaikka tuettunakin,olemaan tarpeellinen ja tärkeä. Mistä se johtuu,varsinkin eletty korona aika on lisännyt monella tavalla turvattomuutta,kun yhteiskunta on sulkeutunut. Teimmekin joulukuussa aloitteen,koronan aiheuttamien haasteiden selättämiseksi,aloite on valmistelussa,mutta toimenpiteet kunnassa on kuulemma jo aloitettu. Varmasti meillä riittää Tuusulassakin  em. asioiden myötä tekemistä,paljonkin. Turvallinen Tuusula kuvaa myös meidän ajatusta ja arvoja siitä, mihin haluamme myös kiinnittää huomiota erityisesti. Ihmisten hyvinvointi, on edellytys kunnan kasvulle ja työn tekemiselle.”

Kuntapolitikkona oleminen on vaativa tehtävä, päätöksiä tehtäessä tulee pohtia asioita monelta kantilta. Päätöksen teko ei myöskään aina ole helppoa ja se perustuu usein monenlaiseen tietoon. Asioiden valmistelu, virkamiesten tuottama data, todelliset luvut ja jopa asianomaisten haastatteleminen voi olla päätöksen taustalla. No, aina tietysti löytyy heitä, jotka vähättelevät tai kyseenalaistavat, viime aikoina olen lukenut lauseen ”oman kylän ehdokaskin äänesti asian puolesta, liittyen Linjamäen koulun lakkauttamiseen.” Näin tein, mutta en mitenkään heppoisin perustein, asia oli minullekin vaikea. Asiaa edelsi monta juttua

- osallistuin evaukseen, kuntalaisiltaan Kellokosken koululla, siellä tuli myös muita varovaisia ajatuksia tulevasta. Kaikki ei ollut ehdotonta vastusta kuten annetaan ymmärtää. Mutta kaikki eivät kylällään ajatuksia tuo esille. 

- haastattelin ennen koulussa olleita, sekä ihan hetken aikaa sitten Kellokoskelle siirtyneitä lapsia ja kylällä asuvia tulevien koululaisten vanhempia. Sain monia vastauksia: lasten päivähoito on Kellokoskella, joten luontevaa jatkaa Kellokosken koulussa. Siirtyminen isoon kouluun, on haastavaa olisin ehdottomasti halunnut käydä koulun alusta saakka Kellokoskella, täällä ei oikein ollut kavereita. Opetus  on erilaista, ollaan eri tahdissa ihan ja ei ole helppoa ryhmäytyä uuteen sitten 5 luokalla. Näin on aina ollut, myös 1980- 1990 luvulla koulua käyneet aikuiset kokevat näin, ainakin osa, heitäkin jututin. Huoli oppilaspalveluista on suuri, lasta pitäisi kuljettaa edestakaisin päivän mittaan, kun tiedämme niitä sitten tarvitsevamme jo nyt. Iltapäiväkerho on Kellokoskella, ei työssä olevana ole mahdollista siirtää lasta kesken päivän. jne. Monia ajatuksia.

- lisäksi omat lapset, 2/3 sta on käynyt tuota koulua, ovat jo aikuisia. Siihen aikaan koulussa oli sellaiset >50 oppilasta, koulu sujui yhdysluokilla ihan ok,mutta siirto Kellokoskelle oli rankka, siihen liittyi monia juttuja, ikäviäkin. Ei ollut helppoa lapsille. Lisäksi lähes päivittäistä kuljettamista edestakaisin tarvittiin meilläkin, joka oli haastavaa työssä käyvänä. Piti järjestää mummot ja kaverit hätiin.

- alueelle ei ole odotettavissa lisärakentamista ihan uusien tonttien muodossa , kunnalla ei ole alueella maata kuin hyvin vähän, yksityiset maanomistajat eivät ole myymässä maitaan, eivät ole myyneet aikaisemmin, eivätkä varmaan jatkossakaan. Siihen en mitenkään usko, alue on vilejlysseutua ja kylämäistä miljöötä, se on arvo. 

- Kellokosken kouluun on matkaa n. 3,5 km sinne menee pyörätie, ja toivon todella, että pienet lapset saavat koulukuljetukset ns.takametsästä ja niittykulmantieltä, myös muilta vaarallisilta tien osuuksilta. 

- lisänä valmistelusta, tulevan syksynä koulussa olisi ollut 21 oppilasta, luokilla 1-4 ja yksi opettaja, miksikö? Koska jokaisella oppilaalla Tuusulassa on ja tulee olla oikeus tasalaatuisen opetukseen ja resursseihin. Lisäksi monet oppilashuollon palvelut ovat saatavissa Kellokoskelta, mutta ei niinkään Linjamäessä. Olisiko oppilaiden oikeus hyvään, tasalaatuisen luokkakohtaiseen opetukseen säilynyt? Minusta ei. Oppilasennusteen mukaan tulevaisuudessakaan kouluun ei ole tulossa oppilaita, nämä ennusteet löytyy kyllä kunnan sivuilta. Lisäksi, kaikkien näiden vuosien aikana lähialueella jokainen olisi voinut hakea koulupaikka vaihtoa Linjamäkeen, kuitenkin oppilasmäärät ovat pudonneet vuosi vuoden jälkeen. Valitettavasti tähän on tultu monien vuosien saatossa. 

No päätös on tehty ja olen toiveikas, että Tuusulassa pystyttiin tekemään linjaus koulujen oppilasmääriin ja koulujenkokoihin ja kyllä, minullekin pienemmät koulut ovat tavoite, ns. Kyläkoulut, mutta sitten taas, toinen ääripää tulee huomioida. Se on lasten oikeus ja turva tulevaisuuttakin ajatellen. Heillä tulee olla hyvät mahdollisuudet ponnistaa tulevaan. Toki ymmärrän senkin, että asia on merkittävä muutos alueelle ja osa on hyvin pettyneitä ratkaisuun. 

No mitä päätöksestä seurasi, pahaa mieltä joillekin, mutta ehkä hassuinta, minua ei enää tervehditä kylällä muutamien ihmisten toimesta. Kestän sen kyllä, koska voin seisoa päätökseni takana, selvitin faktat, tein taustatyötä paljon, päätös ei perustunut mutuun.  Olen asunut täällä yli 20 vuotta, olen tullut tänne Jokelasta avioliiton myötä, viihtynyt omassa rauhassa oikein hyvin, mutta tunnistan myös pienen kylän historian ja siihen kuuluvat.

Päättäjänä toimiminen on joskus aika rankaa ja silti monet haluaa jatkaa, niin minäkin, katsotaan sitten kuinka käy.

Iloa päivään

yt. Ulla ehdokas nro 65 sdp

Tulevaisuus on täällä

Lauantai 22.5.2021 klo 23:19 - Ulla

Iltaa

Ennakkoäänestys alkaa ensiviikolla, 26.5-8.6 kaikilla on mahdollisuus jo antaa äänensä. Tuusulassakin perinteisten paikkojen lisäksi, ainakin Hyrylässä on mahdollisuus äänestää ulkona, drive in paikalla. Korona turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Varsinainen äänestys päivä onkin sitten 13.6, eli vajaa kuukausi aikaa. Voikin sanoa, että Tulevaisuus on täällä. Omat muutamat tienvarsimainokset veimme tänään koko perheen voimin, ympäri kuntaa, Jokelaan, Kellokoskelle ja Hyrylään. Kun tällä valtuustokaudella olen toiminut sdp valtuustoryhmän puheenjohtajana onkin mm. ryhmäpuheenvuorot ( ne pitää yleensä ryhmän pj)olleet mainio tapa peilata nykytilaa ja tavoitteita koko Tuusulassa. Pohdiskella mitä ja miten, me haluaisimme Tuusulaa viedä eteenpäin?  Ryhmäpuheenvuorot rakennetaan meillä yhdessä, ennakolta keskustellen oman porukan kanssa. Mitä halutaan nostaa esille? Mitä painottaa? Niitä pidetään keskeisten valtuustojen yhteydessä, esim. kun talousarviota tai tilinpäätöstä käsitellään, myös seminaareissa päätös sanojen aikaan. On ollut mahtavaa olla siinä roolissa mukana ja tietysti erityinen luottamuksen osoitus ryhmältä. Kiitos siitä.

Minulle Tuusulassa on tärkeää monet asiat, vaikka Hyrylä on pääkeskuksemme, on meillä kaksi pohjoista keskustaa myös, niitä ei tule jättää toistensa varjoon. Jokelassa sekä Kellokoskella lähipalvelut tulee säilyttää myös jatkossa. Terveysasemat, laboratorio, kauppa palvelut, asiamiespostit, päivähoito, koulut ja liikkumisen mahdollisuudet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ne mahdollistavat keskusten elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden myös jatkossa. Myös asumisen erilaisuutta tulee tukea. Vaikka palveluita varmasti kehitetään, vaikka ajat ja asiat muuttuvat, tulee kunnan edunvalvonnan pitää huolta mm. terveyspalvelujen säilymisestä kylissä, Jokelassa ja Kellokoskella. Sitä varten meillä on päättäjät myös Keusoten päätöksenteossa. Palveluja tulee kehittää ikäihmisten ja lapsiperheiden tarpeisiin, saavutetavuuteen erityisesti. Useinhan me työikäiset voimme käyttää sujuvasti niitä myös työssäkäyntialueillamme, mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää autoa tai julkisia välineitä. Pitää päästä lähelle.

Haluaisin myös, että liikkumisen ja virkistymisen mahdollisuudet kunnassa ovat kehittämisen painopisteenä, niinkuin ovat olleet tälläkin kaudella. Nyt varsinkin viimeisen puolentoista vuoden aikana ne ovat osoittautuneet merkittäviksi, kun koronan vuoksi moni asia on muuten estynyt. Aika on ollut raskas kaikille, onneksi rokotuskattavuus Keusoten alueella  kasvaa edelleen, hyvä niin, yhä usemapi kertoo jo saaneensa ainakin 1. rokotteen. Paluu uuteen normaaliin olisi enemmän kuin tarpeellista ja toivottavaa, niin taloudellisesti kuin henkisestikin ajatellen.

Miten tämä kaikki sitten mahdollistetaan? Tekemällä yhteistyötä yli puoluerajojen, maalaamalla samaa tahtotilaa, palvelujen lisäksi meidän tulee tavoitella kasvatuksen - ja sivistyksen kärkikuntana pysymistä, jossa ihan jokainen saa hyvät kasvulähtökohdat. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen laatuun tulee kiinittää huomiota. Lasten ja nuorten hyvinvointi on tärkeää, meidän pitääkin asettaa heidät etusijalle. Hehän ovat tulevaisuus.

Eilen sain mahdollisuuden myös käydä risteilemässä pienellä porukalla korona turvallisesti Tuusulanjärvellä, samalla saimme kuulla Tuusulanjärven taiteilijayhteisön historiaa. Kansalliskirjailijamme elämän vaiheista, säveltämisen mestarista  ja maalaustaiteen guruista, huikeata. Oli myös sykähdyttävää katsella rantoja järveltä käsin, Sarvikallio, Halosenniemi, Onnela ja Lotta museonkin siluettia. Nämä luonto- ja kulttuuriarvot meidän tulee säilyttää jälkipolvillekin. Ne ovat meille Tuusulalaisille juuret ja tulevaisuus. Niistäkin Tuusula tunnetaan. Me tarvitsemme palvelujen ja liikkumisen lisäksi myös kulttuuria, henkistä ravintoa. Jos saat tilausuuden mennä, suosittelen, itselle se oli mahtava kokemus. Miten erilainen Tuusula näkyikin järveltä käsin.

On hienoa asua Tuusulassa, meillä on käsissämme jotain ainutlaatuista. Elämisen moninaisuus on läsnä, joka päivä. On myös ainutlaatuista jälleen olla tavoittelemassa jatkokautta Tuusulan päätöksentekoon, uskon että voin tuoda siihen edelleen rohkeutta, osaamista, tunnetta ja aitoutta, halua sekä kykyä yhteistyöhön ja taitoa nähdä tulevaisuus. Menestystä meille kaikille, tehdään tästä loppumatkastakin rehti ja reilu.

yt. Ulla nro 65

Sairaanhoitajaa tarvitaan myös arjessa

Perjantai 21.5.2021 klo 0:52

Esittelyni Akavan sairaanhoitajat ja Taja -sivuilla

Ulla Palomäki, hoitotyön esimies

SDP

Nro: 65

Olen sairaanhoitaja, hoitotyönesimies ja toimin lähiesimiestehtävissä Keusoten kuntayhtymässä. Perheeseeni kuuluu 3 aikuista lasta, puoliso, 2 koiraa ja kissa. Kotieläimet tuovat arkeen vastapainoa, ulkoilu onkin minulle tärkeä palautumiskeino. Olen kolmatta kautta valtuutettuna ja asettunut ehdolle myös 2021 kuntavaaleihin Tuusulassa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen niin kuntapolitiikassa kuin sairaanhoitajan ammatin kehittämisessä on minulle erityisen tärkeää, olen myös sairaanhoitajaliiton valtuuston varapuheenjohtaja ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmän jäsen. Hoitotyön äänen tulee kuulua myös kuntapolitiikassa ja meillä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siinä. Valtuutettuna olen toiminut myös kuntakehityslautakunnan varsinaisena jäsenenä koko valtuutettuna olo ajan, onkin tärkeää olla vaikuttamassa esteettömään liikkumiseen ja kaavoitukseen. Me voimme puhua myös erityisryhmien puolesta, tuoden osaamisemme yli toimialarajojen, lisäksi HYTE toiminta edellyttää myös ammattilaisten näkemysten kuulemista. Ennaltaehkäisevä hyvinvointi on kustannustehokasta toimintaa ja lisää kuntalaisten selviytymistä arjessa. Nämä asiat ovat jatkossakin minulle tärkeitä ja niihin haluaisin olla vaikuttamassa.

Pala palalta, mun Tuusula

Tiistai 18.5.2021 klo 20:36 - Ulla

Illan päälle

Kuuntelin äsken Tuusulan kirjaston virtuaalista kuntavaalipaneelia, ja muutama ajatus nousi esille. Meiltä Sdp:stä mukana oli Pormestari Arto Lindberg, ja kuinka ollakaan olimme hyvin samanmielisiä. Kokonaisuutena kysymykset vaihteli, keskusteltiin kulttuurista, Tuusulanjärvestä, ympäristöstä, taloudesta ja jopa arkea helpottavista roskiksista tai niiden määrästä. Mitä pitää lisätä ja kumpi edellä, kasvu vai luonto...aika klassisia kysymyksiä, joissa kiusaus lupauksiin on suuri. Tosiasiassa, ilman kasvua ei ole palveluita, niiden rahoittamiseen tarvitaan verotuloja. Muitakin puolueita oli edustettuna ja yllättävän samanmielistä väkeä oli paikalla, toki monenlaisia unelmia esitettiin, mutta...

Arto nosti esille ehkä tärkeimmän asian kuntapolitiikasssa, pitkäjänteisyyden ja kokonaisuuden, mm. muutamien vuosienkin aikana moni asia on kyllä edennyt, ihan oikeasti, mutta vasta pormestarikaudella olemme  päässeet vauhtiin. Se on vaatinut yhteistä tahtoa ja halua, laittaa kunta liikkeelle. Tokikin ihan mahdottoman paljon on vielä tehtävää ja asioita pitää edistää vahvasti. Nyt on kuitenkin syytä mennä eteenpäin kaikilla osa-alueilla kunnassa,luotava palveluita ja oltava rohkeita.  

Olen aikaisemminkin listannut muuttunutta toimintaympäristöä Tuusulassa sekä monia onnistumisia, mm: asuntojen määrä, terveet tilat,väestön muuttovoitto vihdoin + merkkinen, osbu ja sen tuomat monet upeat liikunta- ja virkistyspaikat, luonto ja luontoarvot,  urheilukeskuksen kehittäminen sekä monet paikalliset, pienetkin asiat mm. lampien tila  vaikka Jokelassa. Ei ihan pieniä asioita... Onkin hienoa olla ollut mukaan kuntakehityslautakunnassa koko kausi, kaavoja on edennyt valtavasti ja uutta on saatu aikaan. Hyrylä on tällä kaudella todella muuttunut, vielä kun saadaan kaupalliset palvelut ajantasalle niin sitten on hyvä. Kellokoskelle rakennetaan uutta kaupallista keskittymää, ruukin alue on kulttuuri nähtävyys ja vähitellen sielläkin saadaan tontteja myyntiin. 

Mutta erityisesti minun mieltä lämmittää yksi aika pikku juttu, Jokelassa on taas uimaranta, keskellä kylää ja kaikkien käytössä, onko vähän huikeeta?! Omat parhaimmat lapsuusmuistot liittyy nimenomaan juuri siihen, uimakoulut ja helteiset päivät sen rannalla. Koska lapsuudessaan aina oli ihan pelkästään hellekesä, tai niin ainakin muistelen....vai haluan muistaa, mutta joka tapauksessa, menneellä viikollakin ranta oli ihan täynnä väkeä. Olen siis Jokelasta kotoisin, nyt asun Nuppulinnassa ja työskentelen koko Keusoten alueella. Jokelassa myös keskustan kehittyminen viimevuosina mahdollistaa radanvarsiasumisen ja sieltä on helppo käydä vaikka työssä Helsingissä. Juna vie ja jatkossa useamminkin kun rata työt etenevät.

Kokonaisuus ja kokonaisuuden edistäminen on tärkeää, vaikka oma alue onkin erityisen miellyttävä. Hienoa,että uimarannan toteutuminen mahdollistui yhteistyössä. Nämä ovat niitä arjen pieniä asioita, joihin jokainen kuntalainen voi osallistua, ja niitä onkin toteutettu. 

Oikeastaan myös tuo kuva tuolla ylhäällä etupaneelissa kertoo politiikan näkökulmasta vaikuttamisessa, pala palalta, rakennetaan yhteistyössä kuntaa. Tarvitaan kaikkien tahtoa tai ainakin enemmistön, mutta lisäksi kärsivällisyyttä ja johdonmukaisuutta. Pitää uskaltaa päättää ja seisoa päätösten takana.  Se ei aina ole helppoa, eikä ainakaan vaalien alla. Kiusaus luvata asioita on suuri, tosiasia kuitenkin on, että politiikkaan tarvitaan rakentajia, ihmisiä jotka pyrkivät parempaan ja eteenpäin, näin itse ajattelen. Haluaisinkin lupausten rinnalle esityksen siitä, mistä se raha otetaan, mitä vähennetään, jotta jokaisen lupaukset lunastetaan? Sitä kuulee todella vähän, oikeastaan ei ollenkaan. Mutta tosiasia on, että kuntatasolla monessa asiassa se tavallisin vaihtoehto voi olla ihan hyvä, ei liian korkeaa tai ei lainkaan, vaan kaikille sopivasti. Kunnan tehtävät on ensisijaisesti turvata lakisääteiset palvelut ja sen lisäksi sitten hyte toimintaan tähtäävät asiat. Siten voimme hillitä raskasta palvelutasoa tai sen kasvamista.

Tuo pala palalta kuva myös kuvaa, näkökulmien moninaisuutta ja sitä, että, kun halutaan saada yhteistä näkökulmaa, se edellyttää arvostavaa kohtaamista, myös erimielisten kanssa. Tästä olemme kuulleet viimeaikoina mediassa puhuttavan paljon, millainen keskustelukulttuuri meillä yhteiskunnassa on? Mielestäni sitä olisi varaa parantaa. Pidetään siis huolta, että tulevaisuudenkin päätöksenteko on rakentavaa, ei hajoittavaa. Siten varmistamme lapsille ja lapsenlapsille turvallisen ympäristön, kaikilla tasoilla, Niin fyysiseti kuin psyykkisestikin.

Olenkin käytettävissä yhteistyöhön yhdessä, numerolla 65.

yt. Ulla 

NUMERO 65

Lauantai 15.5.2021 klo 22:28 - Ulla

Hei

Nyt siis saatiin numerot, osalleni tuli 65, no se on oikein hyvä numero, sinunkin se kannattaa muistaa....Vaalikoneet on myös auki, voit löytää sopivat ehdokkaat sieltä ja vertailla vastauksia. Itse täyttelin aika monta. 

Kuukauden päivät vaaleihin, vähitellen alkaa tienvarret täyttyä mainoksista, äänestäjät haastavat ehdokkaita monin kysymyksin. Miten takaat tämän? Mitä ajattelet tästä? Miten teet tuon tai tämän? No, tosi asia on, että yksittäinen valtuutettu ei yksin pysty lupaamaan mitään varmasti. Hän voi kyllä luvata puhua eriasioiden puolesta, ennen kaikkea äänestäjän ja ehdokkaan arvomaailmat tulee kohdata.

Itse olen valmis tekemään yhteistyötä yhdessä, olen ilokseni saanut monia upeita kommentteja ja palautteita siitä, että olen hyvä kuuntelemaan, varma mielipiteistäni perustellusti, rohkea päätöksentekijä sekä muita arvostava valtuutettu. Ja siitä haluan edelleenkin pitää kiinni, on upeaa ollut,kun on saanut näiden vuosien aikana oppia tuntemaan muita. Silti on voinut viedä vahvasti asioita eteenpäin omasta arvomaailmasta, en koskaan ole joutunut tilanteeseen, jossa olisin toiminut vastoin periaatteitani. Olen pitänyt useita puheenvuoroja ryhmäni puolesta, ryhmän vetäjänä, ja kokenut,että olemme demareina tulleet kuulluksi. Ryhmien väliset keskustelut ovat joskus olleet alkulähtökohdissa hyvinkin eriävät mielipiteineen, mutta yhteistä näkemystä on etsitty, joskus sinnikkäästikin. Olemme myös olleet mukana  äänestämässä, ja voineet monta kertaa todeta demokratian toteutuneen sitä kautta.

On myös tosi tärkeää kunnioittaa muita ja erilaisia mielipiteitä, olla lähtemättä mukaan, negatiiviseen puheeseen, ikäänkuin arvottamaan toisen mielipiteen aitoutta. Vanhat sanonnat asenne ratkaisee aina ja metsä vastaa niinkuin huudetaan, on niin totta. Hyvä kantaa hyvää, sitä pitää ruokkia. Minulle Tuusulassa on tärkeää, asumisen kehittäminen, koulujen ja julkisten rakennusten terveys, tasavertaiset oppimisen ja kasvatuksen palvelut, sekä terveydenhuollon palveluiden saatavuus. Lähipalvelut heille, joilla ei ole mahdollista kulkea matkoja, ikäihmiset ja lapsiperheet, itselle esim.hyvin sopii kulkeminen kauemmaksikin, kun sitä jo nyt teen. Lähipalvelut koskee myös kaupallisia palveluita, julkista liikennettä sekä yhteistyötä monien järjestöjen kanssa. Lähiliikuntapaikat ovat Tuusulan upea valttikortti, joka taajamassa, lisäksi osallistava budjetti ja mahdollisuus vaikuttaa just mun arkeen sitä kautta on huikea osoitus yhteistyöstä. Niitä tulee vaalia ja jatkaa.

Menneellä valtuustokaudella on Tuusula edennyt enemmän kuin vuosiin, olemme houkutteleva kunta jossa uusille tekemisen tavoille on tilaa, vanhaa kunnioittaen. Siitä on mun Tuusula tehty, niin lähellä, mutta kaukana...ajatus, että asun naapuri kaupungin sykkeestä 10 km päässä, ihan maalla, peltojen keskellä...sitä itse valitsin aikanaan, mutta samaan aikaan taajamien kehittyminen, lähiasuminen yhdessä ja palvelujen keskellä, on tuleva tavoite, ehkä juuri Sinulle. Tehdään siis kunnassamme turvallinen, hyväksyvä ja monien mahdollisuuksien kunta, jossa jokainen yksilö on arvokas, ihan omana itsenään. 

Yt. Ulla (ehdolla yhteistyöhön) 

Uusi viikko uudet ajatukset

Maanantai 10.5.2021 klo 7:01 - Ulla

Hei vaan ja mukavaa alkavaa viikkoa

Sää lämpenee, näin lupaavat, no vielä sateista, mutta ehkä se siitä. Tällä viikolla onkin edessä monia asioita, tänään neuvotellaan Tuusulan johtamisjärjestelmän hallintosääntö muutoksista, ja ryhmien pj:t on mukana siinä, sinne siis illalla. Lisäksi sovittelijakoulutuksen ensimmäinen Verto ryhmä on tänään, vertaistuki ryhmä kokoontuu pohtimaan sovittelun saloja. Sovittelukoulutus on todella mielenkiintoista ja työnä myös, mutta tämä kuntapolitiikka on myös aika pitkälle täynnä yhteisen näkemyksen etsimistä, kompromisseja ja demokratiaa. Onkin hienoa sovittaa näitä yhteen, opiskelen siis työyhteisösovittelijaksi Helsingin psykoterapia instituutissa. Sovittelu on lakiin sidottu menetelmä mm. rikosoikeuden puolella sekä sosiaalityössä hyvinkin käytetty. Kolmas iso juttu täällä viikolla on, kansainvälinen Sairaanhoitajapäivä 12.5.21, minulle erittäin tärkeä päivä, myös kollegoille. Tänä vuonna nostetaan sairaanhoitajan työtä näkyväksi, kaikille avoin webinaari, jonka järjestää Uudenmaan sairaanhoitajat ry on keskiviikkona klo.15-16, kiinostuitko? Tule kuulolle.

Tilanne työmarkkinoilla on edelleen vaikeutunut, sairaanhoitajien saatavuus on hankala koko maassa. Uudellamaalla on arvioitu puuttuvan n. 3000 sairaanhoitajaa, sen huomaa sijaisten saatavuudessa sekä rekrytointien hakijoista. Olen hyvin huolissani. No mistä se johtuu? Monestakin asiasta, alan vetovoimaisuus on kärsinyt, palkka kehitys ei ole seurannut mukana ja monilla onkin nyt hakijan markkinat.  Korona tilanteen olemme hoitaneet upeasti ja toki sen aiheuttama väsymys näkyy alalla. 

Paikallisesti terveyspalveluissa ollaan montaa mieltä, saatavuus vaihtelee, ymmärrän hyvin ikäihmisten tilanteen, ellei se lähin toimipiste ole auki. Ja ei nyt korona aikana aina ole ollut. Monille myös liikkuminen tuottaa päänvaivaa, toista se tietty on autoileville. Tulisiko lähipalvelut keskittääkin  ikäihmisten käyttöön? Ja taas samalla mm. Digipalvelut ovat ottaneet isoja askelia. Itsellä vasta kokemus, viime viikolta,jossa laitoin viestiä sähköisen klinikin kautta yhteyssairaanhoitajalle, seuraavana päivänä lääkäri soitti ja eilen jo olin käymässä vastaanotolla. Toimi todella upeasti. Mitä muita keinoja vois olla saatavuuden lisäämiseksi?

Kaikkinensa hoitoalan vetovoimaisuutta pitäisi saada lisättyä, työntekijöistä on valtava pula niin kotihoidossa kun muuallakin. Ala on mahtava, edelleen yli 30 vuoden kokemuksen jälkeen terveydenhuoltoala on niin mun juttu. Sairaanhoitajaksi valmistumisesta on jo 23 vuotta, esimiestyötä siitä n 15 vuotta, ihan mahtavaa, tätä pitäisi saada jalkautettua enempi. Me tarvitaan tekijöitä, sairaanhoitajia ja Lähihoitajia, myös muita ammattiryhmiä. Alan puolesta puhuminen, omien esimerkkien kertominen ja alan arvostaminen julkisuudessa on erityisen tärkeää. 

Tapasimme omalla porukalla lauantaina jälleen, on hieno huomata miten moninainen joukko meitä SDP ehdokkaita onkaan, eri-ikäisiä, eri taustoista tulevia, mutta yhtenäisellä tavoitteella, Ihmisen puolesta. Kannattaa käydä katsomassa Pohjois-Tuusulan Demareiden ja Tuusulan Demareiden nettisivuja. Meille tärkeää on osallisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteistyö. Monen ikäisten ja monenlaisten tarpeiden Tuusula, jossa kaikkien on hyvä olla. Me olemme valmiita viemään eteenpäin yhteistyössä edelleen asioita. Vaalikoneet alkaa olla auki, sieltä siis etsimään itselle sopivaa ehdokasta. Ennakkoäänestys  alkaa 26.5 ja on tällä kertaa kaksi viikkoa, varsinainen vaalipäivä sitten 13.6.21. Niitä kohti, mitä kummallisemmassa ajassa, nämä vaalit tullaan historiassa varmaan muistamaan monien poikkeusjärjestelyiden vuoksi. 

Meille on myös tärkeää olla rohkeita päätöksentekijöitä, johdonmukaisesti kehittää kuntaa ja tuoda osallisuuden elementit kaikkien käyttöön. Edellisessä postauksessa jo kirjoitinkin, mitä kaikkea ollaan saatu yhdessä aikaan tällä kaudella, edelleen sitä voidaan jatkaa.

Mun Tuusula, onkin erilaisuuden hyväksyvä, toisia kunnioittava ja ihmisiä kannustava yhteisö, jossa työn tekemisen mahdollisuuksia tulee lisätä, koska kasvu on meidän tulevaisuuden valuutta. Näillä ajatuksilla voi luottavaisesti mennä kohti vaaleja, tekemällä parhaansa, se  riittää ♥️🌹

Ai niin, perjantaina saadaan numerot....niitä odotellessa, iloista työviikkoa.

yt. Ulla      (Ehdolla yhteistyöhön)                            

Hämmentynyt...tai ei sittenkään

Perjantai 7.5.2021 klo 6:37 - Ulla

Huomenta

Ollaan jo hyvässä vauhdissa, toukokuuta,vaalit ovat ihan tuota pikaa, aikaa taitaa olla 6 viikkoa. Tulevana sunnuntaina on äitienpäivä, jo nyt paljon Onnea meille äideille, mutta myös kaikille ihanille turva aikuisille, jotka olette lasten elämässä. Äiti, voi olla henkilö, joka riittävän lähellä on lapsen arkea, sen ei tarvitse olla varmasti se oikea Äiti.  Itse olen saanut elää aikanaan ja vieläkin, aika nuoresta äitipuolen kanssa, lapseni saivat maailman parhaan mummin ja vieläkin, heidän nyt ollessa aikuisia monet muistot tulvivat mieleen. Oma äitini ei koskaan kyennyt tähän tehtävään ja jäi myös lapsilleni hyvin vieraaksi ihmiseksi. Siis onnea ihan jokainen äidinmielinen aikuinen ❤️Ja Onnea sinne Rovaniemelle jo nyt ❤️.

Viime aikojen ja lähipäivien kirjoittelusta somessa,puheista kaikkialla olen hämmentynyt, on aikamoista huomata, miten kiivaasti tavoitellaan paikkaa tulevissa valtuustoissa. Olikohan se samanlaista aiemminkin? En muista, mielestäni ei, mutta voin ola väärässä. Valta ja sen haluaminen on niin mielenkiintoinen ilmiö, tuntuu jopa hiukan pahalta, pala kurkussa jne. On myös ilmiötä, että aikaisemmin sovittuja ei muisteta, ulkopuolistetaan kaikki, oma toiminta nähdään vaaleanpunaisten lasien kautta jne. Varmaan inhimillistä, mutta silti...Olen myös miettinyt, mitä sitä itse on saanut aikaan, minkä asian voin sanoa olevan juuri minun aikaansaannostani? Kuluneet neljä vuotta ovat olleet mielenkiintoiset ja aika on mennyt nopeaa....No, en mitään...jos sitä mitataan asia kerrallaan, mutta paljon, jos mitataan rohkeudella nostaa esille ja puhua arvojen näkökulmasta.

Usein vilahtelee mittarina puheet, esille tuomisen eri julkaisuissa yms. En ole pitänyt lukua, mutta ainakin muutamia kertoja olen kirjoittanut, niistä itselle tärkeistä asioista. Lähiajalta muistan Jokelan kirkon kohtalon, edelleen kun käyn uurnalehdossa Jokelassa, mieleni pahoittuu kirkon tilasta. Purku on käynnissä ja uutta tuskin koskaan saadaan. Kirkko tapainen on siinä vanhassa kaupassa kylällä ja kerhot vanhassa ravintolassa...no,voi olla että, sen koetaan olevan hyvä, mutta itse en noin koe. Tai jos onnistumista mitataan puheilla jossakin, no olen kommentoinut niin lautakunnassa kun valtuustossakin, pitänyt ryhmäpuheenvuoron eri paikoissa, osallistanut  omaa ryhmääni tuomaan näkemyksiä, vetänyt säännöllisesti ryhmäkokoukset, osallistunut lähes kaikkiinvaltuuston kokouksiin, neuvotteluihin yms. Siis tehnyt hommani jne. Niinkuin tietysti pitääkin. Arviota onnistumisestaan olen saanut hyvin vähän, varmaan enemmänkin olisi pitänyt kysyä, mutta tietysti sitä kuulee kaikenlaista. Joka tapauksessa, kaiken olen tehnyt aidosti ja niin hyvin kun osaan. Se riittää.

Se,että jokin asia kunnassa olisi ainostaan minun ansiota tällä kaudella, ei kyllä pidä paikkaansa, ei kenenkään osalta. Joka niin väittää, ei muista miten demokratia toimii. Meillä ei yksittäinen valtuutettu tms.päätä yksin mitään, hän tarvitsee aina ympärilleen muita. Ei myöskään yksittäinen puolue voi ottaa ansiota, vaikka joskus niin esitetäänkin, tai aika usein. Myös he tarvitsevat muita.

Demokratia on yhdessä tekemistä,kykyä neuvotella ja kykyä hyväksyä erilaisiakin näkökulmia. Se on vaikuttamista ja asioiden eteenpäin viemistä onnistuneesti, eli päätösten ja loppuun saatettujen asioiden määrä on se mittari. Ja siinä Tuusulassa ollaan onnistuttu viimeaikoina upeasti, nyt vaan muutamat tahot haluaa muuttaa mieltään, ei sittenkään ja profiloitua sitä kautta ikäänkuin kuntalaisen asialla olemiselle. Eli kyseessä on vallan halu, tänään viimeksi luin lehdestä hyvin surullisena, itsensä nostamista ja muiden alentamista. Analyysi muista on aina helppo, entä oma tekeminen....

Pormestarimallin käyttöön otto on lisännyt monia asioita Tuusulassa, siitä olen ylpeämpi kuin koskaan, ja siinä olemme olleet mukana aidosti ja sitoutuneesti tekemässä demokraattisia päätöksiä, entä muut? Paljon on vielä tehtävää ja kehittämistä, senkin tiedämme ja sitä edelleen tämä vanha valtuusto jumppaa, loppuun saakka. Se on hienoa, että kaikki yhdessä uskaltaa ja voi keskustella muutostarpeista. Vasta neljä vuotta, kova johtamisenjärjestelmän muutos, paljon on vaadittu ja täytyy sanoa, että pormestari Arto on tässä onnistunut melkoisen hienosti. Kuka vaan meistä voisi ajatella, olisinko itse onnistunut? Sinä, olisitko? Minä en.

Nyt siis kohti reiluja vaaleja, kehittämistä ja tekemistä, siitä on demokratia tehty. 

Aika paljon asioita on tällä kaudella edennyt, alla ihan muutama....

Julkisten rakennusten sisäilmaongelmien 0-toleranssi, sairaista rakennuksista luopuminen.

Väestön kasvu, muuttovoitto n. 200 ihmistä, enemmän kuin vuosiin.

Asuntojen valmistuminen v. 2020, yli 500 asuntoa, koko valtuusto urani aikana tähän ei aiemmin ole päästy.

Rohkeita päätöksiä luopua esim. vahvasti sairaasta kunnantalosta, uusien tilojen suunnittelusta työntekijöille, varsinainen työsuojelu ja välittämisen teko.

Osallistava budjetti käyttöön, mahtavat liikunta- ja virkistystilat ympäri kuntaa, lähiliikuntapaikat, virkistyskeitaat...

Sivistyksen- ja kasvatuksen palveluverkko, uudet rakennukset tulossa....Monio, Martta Wendelin, Kellokosken koulun valtava perusparannus, Jokelan keskustan rakentuminen osittain, kouverkon määrittely (josta puhuttu yli kymmenen vuotta, mutta päätöksiä ei ole kyetty tekemään).

Hyrylän kaupallisten palvelujen toteutuminen, kohta....jännää nähdä pitääkö päätökset, olisipa hienoa, että saataisiin aikaan.

Asuntomessut, juhlavuosi, kolmannet jo tässä kunnassa, upea alue taas.

Aika paljon asioita, joita yhdessä on kyetty päättämään, demokraattisesti. Eli ei puolesta tai vastaan, vaan kanssa kulkien. Ja hei, vaikeuskertoimia on lisännyt viimeisen ajan korona haaste, ihan pikkasen on meitä haastanut kaikella tavalla.....

Iloa viikonloppuusi.

yt. Ulla (ehdolla tekemään yhdessä)

Kenen puolesta ja ketä varten?

Sunnuntai 2.5.2021 - Ulla

Hei, se on toukokuu....

Onpa kevät jo pitkällä, kesäkuukausista ensimmäinen tässä ja nyt. Vappu vietettiin turvallisesti jokaisen omassa kuplassa, tartunnat ovat laskeneet, rokotukset etenevät hyvällä flowlla. Vielä kuitenkin tulee jaksaa, pidätellä. Vähitellen yhteiskuntaa saadaan aukaisua, hyvä me, ihan huikeeta.

Jälleen Suomi näytti, että vastuullisuus ja hyvä systemaattinen eteneminen ovat,  edellytyksiä tällekin. On ollut upea seurata, tätä ihminen edellä koronan hallintaa. Se jos jokin on arvovalinta, kun vertaa muiden maiden tilanteisiin, onneksi on ollut malttia ja vielä kerran malttia.  Toki, niin surullista on ollut lukea ihmisten, yritysten ja monien toimijoiden ahdingosta. Toivon todella, että vastuullisuus antaa mahdollisuuden yhteiskunnan avaamiselle, tilanteen normalisoitumiselle, miten vaan se on mahdollista riittävän pian.

Hallitusriihi oli todella vaikea, ymmärrän hyvin, mutta vastuullisesti päästiin sopimukseen, olisi ollut edesvastuutonta ajaa Suomi tässä tilanteessa uusiin vaaleihin. Nyt vielä on edessä kuntavaalit ja niiden maaliin saattaminen. Olen kovasti pohtinut, mitä ja miten asiat etenee? Miten turvataan äänestäminen ja osallistuminen, onneksi meilläkin Tuusulassa on tätä ajateltu ja toimintamalleja hiotaan jo. Uskon, että onnistumme.

Täytin myös muutamaa vaalikonetta ja mietin, mitä olisi vastuullista tässä vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa luvata, mitä kukaan voi sanoa varmaksi toteutua? Paljon puhutaan politikkojen katteettomista lupauksista ja eihän sellaisia toki tulisi olla, ei ennen eikä varsinkaan nyt. Nyt on tärkeää luoda toivoa, strategioita, joilla turvataan selviytyminen, kasvun alku ja turvallisuus. Jotta ihmiset voisivat työllistyä, elää turvallisesti ja voisimme yhdessä viedä kuntaa eteenpäin. On niin tärkeeä olla aktiivisena mukana, päättämässä ja puhumassa yhteisen hyvän osalta. Eräs politikko naapuri kunnassa määritteli politiikan olevan joko puolesta tai vastaan? Itse enemmänkin ajattelen  kanssa, vierellä kulkemista, toisaalta kuitenkin oman arvomaailman kautta. Joskus voi olla niin, että tiukasti olet jotain vastaa tai tiukasti sen puolesta, kuitenkin lopputulema on kompromissi. Monesti se on hyvä ja riittävä  tavoite.

On tärkeää nähdä yhteisten asioiden kehittäminen, yhteiset sopimukset ja yhdessä tekeminen, mikä vaikutus on yhteistyöllä ja yhdessä tekemisellä? Toisaalta meille Tuusulassa on tärkeää nähdä kunta myös kokonaisuutena, jossa kaikki sen kylät ja alueet tulee nähdyksi. On tärkeää mennä kuntalainen edellä, jokaisella on oikeus tasavertaiseen kohteluun.  Me emme voi ikäänkuin lähteä ajattelemaan eri vapauksia alueellisesti tai yksilökohtaisesti.

Itselle tärkeitä asioita ovat mm. sivistyspalvelut (varhaiskasvatus ja koulut), niiden turvallisuus ja opetuksen, ohjauksen laadukkuus. Lisäksi asumisen monipuoliset mahdollisuudet laajasti kunnassa sekä palvelujen saatavuus. Mm. Sotepalvelujen saatavuus on keskeistä. Toivon, että osaamme ajatella kuntaa kokonaisuutena, jonkun kehittäminen ei ole toiselta pois. Tarvitaan hyvä suunnitelma jota noudatetaan. Sitoudutaan päätöksentekoon, eikä taas vaalien lähestyessä lähdetä keräämään irtopisteitä. Politiikassa mukana oleminen edellyttää rohkeutta ja tahtoa, olla sanojensa takana, Se edellyttää myös panostamista, lukemista ja selvää ottamista. Helposti aikaa menee tunteja viikossa, mutta se,että saat puhua äänestäjän äänellä, olla vaikuttamassa, tuntuu tärkeältä. Siihen itseni on helppo yhtyä. 

Mukavaa toukokuun alkua juuri Sinulle, tehdään yhdessä Tuusulasta hyvä paikka elää ja olla, pidetään siitä huolta. Näin se pitää meistä huolen.

Yt. Ulla 

Loppusuora, osa 1

Sunnuntai 25.4.2021 klo 23:38

Lähdetkö mukaan?

Alkaa olla viimeinen viikko ehdokasasettelussa ajatellen kuntavaaleja, lista sulkeutuu lopullisesti 4.5 ja sen jälkeen alkaa todellinen työ. Siihen asti meistä kuka vaan, on voinut lähteä ehdolle, minä ja sinä...Olemme kuitenkin saaneet lukea toistuvasti medioista,että puolueilla on vaikeuksia löytää ehdokkaita. Itsekin olen kysynyt aika montaa...tyypillisin vastus on että, ei ole aikaa, ehkä joskus jne. Mutta onpa aika moni sanonut, että ei kiitos..tuohon en lähde. Miksi ihmeessä et? Koska jatkuvasti saa lukea ja kuulla haukkuja, arvostelua, henkilöön käyvää kritiikkiä jne. No, se on lisääntynyt, myönnän ja olen itsekin sitä kohdannut. Onpa tässä matkan varrelle jäänyt myös vaikuttaja kavereita, joskus tuntuu että, kaikki on luvallista, voi toimia miten vaan. No ei tietenkään voi eikä saa, politikko ei ole mikään avoin kenttä, vaan vaikuttamisesta kiinnostunut henkilö, äiti tai isä, ystävä, kaveri tai tuttu. Myös politiikkaan kuuluu hyvät käytöstavat, myös meiltä itseltä suhteessa toisiimme. Se joskus tuppaa eräiltä unohtua. Vaikuttamista ei siis ole huono käytös, vaan yhteistyö ja reiluus,avoin peli. Tottakai ollaan eri mieltä, niin pitääkin kun puhutaan demokratiasta.

Näen kuitenkin erittäin tärkeänä halun vaikuttaa, on hyvä olla mukana, puhumassa ja viemässä yhteisiä asioita eteenpäin. Pitää haluta olla mukana.  Paljon keskusteluja, verkostoja ja kuuntelemista, sen jälkeen yhteistä päätöksentekoa. Uskoa omaan itseen, arvoihin ja siihen, mihin haluaa vaikuttaa. Aina voi,pitää vain uskoa. Mm. Eilen sain olla päivän vaikuttamassa koko maan sairaanhoitajien asioihin. Niin paljon samaa, kuin kunta vaikuttamisessakin, tulla kuulluksi. Kuinka tärkeää,että osaaminen säilyy ja koulutus toimii. Hoitotyö on minulle erittäin tärkeää, ja sen takana ihmiset. Potilaat, perheet, henkilöstö jne. Kohtaamisen aitous, ainutlaatuisuuden kokemus. 

Tuuuslassa sote palvelut tuottaa Keusote, kunta toimii ohjausnäkökulmasta mukana niissä. Tuusulalaisten sote palvelujen tulee olla riittävät ja niiden saatavuus täytyy turvata, siihen me jokainen voidaan vaikuttaa. Puhumalla niiden puolesta ja käyttämällä niitä, on tärkeä,että palveluita myös omassa kunnassa käytetään.

Sivistys- ja kasvatuspalvelut, on myös erityisen huolen aiheena olleet meilläkin. Kiinteistöjen sisäilma ongelmat haastavat meitä pohtimaan ja jouduttamaan uusien hankkeiden toteutumista. Samaan aikan valtakunnan tason muutokset ja ajassa mukana pysyminen, edellyttää rohkeaakin kokeilukultturia ja hankkeisiin mukaan lähtemistä. Paraikaa mm. Alkuopetuksen pilottihanke esiopetus 5- vuotiaille kahden vuoden kestona on menossa, osassa Tuusulaa. Millaisia tuloksia siitä saadaan? Miten sen kokemukset tulee vaikuttamaan tulevaisuuden palveluihin? Mukana kokeilussa on kuntia eri puolelta Suomea Ja ohjaus on kansallista.

Kuten saimme lukea, Tuusulakin on pitkästä aikaa muuttovoiton osalta plussalla, valtavan hienoa, monia asioita on tehty, panostettu ja systemaattisesti viety eteenpäin. Toivon,että tämä on alkusoittoa, hyvä kehitys saisi jatkoa. Nyt ei ole aika jarruttaa tai taantua pysähtyneisyyden tilaan, nyt pitää voimallisesti kehittää ja luoda hyvää pohjaa. Markkinoida, saada uusia asukkaita, kehittää kuntakeskuksia. Jokelan osalta tarvitaan kouluverkkoselvityksen loppuun saattaminen, lisäksi päivähoitopaikat alkaa olla kiven alla, tämä pitää ratkaista nopeasti, kunnan toimesta. Lisäksi tarvitaan uudenlaista monimuotoista asumista, lisää senioriasumista ja eri-ikäisten mahdollisuuksien parantamista asua, elää ja työskennellä Tuusulassa. Kaikki ei välttämättä sitä omakotitaloa halua, mutta niillekin pitää luoda tarjontaa. 

Kuullaan kuntalaisia, ei pelkästään puhuta heidän suullaan, vaan annetaan heille tilaa itse puhua. Sitä on aito vaikuttaminen, kohtaamisia ja kuuntelemista. Asioiden eteenpäin viemistä pitkäjänteisesti, sinnikkäästi ja hyvällä yhteistyötä rakentavalla tavalla. Toivotaan,että vaalit saadaan maaliin, uudet päättäjät sitten jatkavat hyvin alkanutta matkaa.

yt. Ulla Palomäki

(Kuntavaaliehdokas)

Kevät,jess...ja vaalit

Maanantai 19.4.2021 klo 23:14 - Ulla

hei

Tänään kävellessäni naapuri kunnassa, iloitsin kovasti, kun huomasin valkovuokkojen putkahtaneen metsiin, niin ihanaa, aidon kevään tunne. Jo lupaus kesästä ja lämmöstä. Voi miten iloitsen siitä. Kesä tuo jotain uutta, toivoa ja iloa arkeen, lämpö, aurinko, hymyilevät ihmiset ja rento olo...jokohan me ihan hiukan voidaan ajatella nauttivamme siitä? Olisiko korona vähitellen hellittämässä? Voi miten sitä toivon....

Tänään oli valtuuston kokous, ja jotenkin kokous sai minut haikeaksi. Tokikin vaalien lähestyminen tuo kaikkeen omat näkökulmat, mutta siitä huolimatta, mihin olet menoissa Tuusula? Mihin pysähtyy kehitys, jonka eteen on tehty vuosia töitä? miksi lupaukset, jotka yhdessä olemme valtuustona tehneet, ovatkin yhtä äkkiä ihan tyhjää? Mihin hävisi se yhteinen tahtotila, joka uutta tuusulaa rakentaessa neljä vuotta sitten oli Ja oli vielä ehkä viime syksyyn saakka.  Miten kuulen keskusteluissa vain tyytymättömyyttä siihen ja tähän, kaikki on huonosti...ei ole, ei minusta... Minä näen paljon hyviä asioita ympärilläni,olenko ainoa? En kai...

Miksi yhtäkkiä isotkin asiat pitää tuoda uudelleen päätöksentekoon? Miksi kaikki onkin yhtäkkiä huonosti, Te ja Me Päätettiin ne asiat. Mitä se kertoo kyvystä sitoutua ja tavasta tehdä päätöksiä, ellei niitä sitten pidetä. Mitä ajan ja rahan hukkaa se onkaan... Mihin me unohdettiin jo mm. yhteinen osbu? Yhteiset asiat, joita on saatu ja haluttu saada aikaan? Virkistysalueet, lähiliikuntapaikat, uudet kouluhankkeet, päiväkodit, yhdessä tekeminen monin tavoin? 

Onko se vain vaaleista johtuvaa vai voimmeko ihan oikeasti olla niin eri mieltä, niin kaukana toisistamme?

Kyläkoulu keskustelu, kerran vielä... nousee myös koko ajan esille, kustannukset ja koulut, kukaan ei puhu opetuksen laadusta? Lasten tasavertaisesta kohtelusta? Oikeudesta osallistua ja saada yhtä laatuista opetusta, jotta pärjää tulevassa. Onko kyläkoulu, vain kylää varten vai halutaanko aidosti kantaa huolta meidän tulevista veronmaksajista? Miten ikinä koulu, jossa on luokkia 1-4 ja yksi opettaja, voi olla samalla viivalla 1luokka/ 1 opettajan kanssa. Entä lasten elinympäristö, päivähoito ja ystävät, onko oikein,että koulu muuttuu vain siksi? Kysyykö kukaan lapselta mitään? Mitä hän haluaa?

Minä kysyin, aika monelta. Jo kauan sitten koulunsa käyneiltä, miltä tuntui mennä isoon kouluun? omilta lapsiltani, joista osa kävi enemmän ja osa vähemmän Linjamäen koulua, miltä tuntui mennä isoon kouluun? Nyt koulussa olevilta ja vähän aikaan sieltä pois lähteneiltä ja tulevilta perheiltä, jossa lapset ovat vasta pieniä. Lähikoulua pidettiin ihan hyvänä, mutta, lasten saama opetus? Oppilashuoltopalvelut? Mahdollisuudet valita valinnaisia aineita? Ryhmäytyminen? Ystävät jo päivähoidosta? Monen aikuisen turvallinen maailma? Jne. Kunnioitan ja arvostan niitä vastauksia, sen rinnalla tietysti oppilaskohtaiset kustannukset ja opettajankin oikeus hyviin työolosuhteisiin olivat tärkeitä näkökulmia. Päätökset perustuu usein faktaan ja niin pitääkin. Ne ei aina ole helppoja ja niitä pitää pohdiskella monesta näkökulmasta. Sitä se päättäjän rooli on. No, nähtäväksi jää, aukeaako tämäkin päätös vielä.

Edelleen toivon, että oppisimme näkemään myös sen hyvän, jota olemme tehneet ja josta voimme olla ylpeitä, seuraava valtuusto sitten jatkaa valitsemallaan tiellä.

Näihin ajatuksiin tänään

yt. Ulla 

Näkökulman vaihtamisen taito

Torstai 15.4.2021 klo 18:34 - Ulla

Heips vaan

Näin on vaalimaratonaikakoskasaaäänestää..... edelleen liikkeellä, viime viikon sunnuntaina kävimme hyvää keskustelua ikäihmisten hoidosta ja tulevaisuuden haasteista Uudenmaan Demarinaisten keskusteluillassa. Maria Guzenina- Richardson oli mukana, ja kertoi eduskunnan lainsäädännön valmistelusta ja soteuudistuksen vaiheista. Kunnianhimoisesti asia etenee ja sote muutos halutaan saada maaliin vielä tässä kevään-kesän aikana. Perustulakivaliokunta käsittelee asiaa ja toistaiseksi se etenee aikataulun mukaan.

Puhuimme myös palveluverkon murroksesta joka on paraikaa menossa, mitenkään emme voi yhteiskunnassa jatkaa raskaalla hoivalla ja palvelukonseptilla, kuten tähän asti. Sen varmaan kaikki tiedämme. Meidän tulee saada ennaltaehkäisevät palvelut ajoissa liikkeelle, 2030 ennusteen mukaan Suomessa on >75v. väestöä 300 000 enemmän, ovatko he hyväkuntoisia ja aktiivisia kansalaisia, se riippuu siitä mitä ja miten nyt teemme? Tässäkin ennaltaehkäisy on 1. prioriteetti.

Innovoimme tuossa keskusteluillassa varhaisia terveystarkastuksia siellä + 60- 65v vuotiailla, itse innovoin vielä enemmän, voisiko työnantajat tulla tähän mukaan? Hyvissä ajoin jo, ennen eläkkeelle lähtöä olisikin senioritarkastukset laajasti ja ne jatkuisi sitten eläkkeelle jäämisen jälkeen kunnassa/ sotessa. Hyte toimintaa parhaimmillaan. Näin voisimme yhdessä jo vaikuttaa asiaan, monet eläkkeelle jäävät ovat vielä pidennetysti työssä, tekevät keikkaa (varsinkin sote puolella) jne. joten kaikki voittaisi.

Mikä hienointa, tässäkin,ikäihmisten aktiivisuuden lisäämisessä, meillä Tuusulassa on jo osbu ja monia hankkeita on saatu eteenpäin, mm. liikuntapuistot, jossa voi omaehtoisesti liikuntaa harrastaa. Pidetään siitä kiinni.

Lisäksi tarvitsemme reippaasti senioriasumista meillekin kuntaan, eri alueille, joihin jokainen voisi muuttaa jo hyvissä ajoin ja sitä kautta pitää toimintakykyä yllä helposti. Sosiaaliset verkostot säilyisivät ja varsinainen raskas hoiva siirtyisi eteenpäin, se varmasti on jokaisen toive. Tällä hetkellä meillä on haaste siinä, että meillä on tavallista asumista ja sitten tehostettua asumista, väliin ei mahdu mitään. Siihen kuitenkin olisi se suurin tarve, turvallisuutta ja pientä apua tarvitsevia ikäihmisiä on paljon. Lisäksi lähipalvelut säilyy ja pitääkin, mutta tokikin ne muuttuvat, tähänkin pitää palveluverkonmuutoksella vaikuttaa. lähipalvelut heille jotka ne tarvitsevat. laajat sähköiset palvelut heille, jotka niitä haluavat, heitäkin on hyvin monessa ikäryhmässä, se on hyvä muistaa.

Kokonaisuutena, palvelurakenne uudistus on hyvä asia, vähitelleen saamme painopistettä muutettua kevyempään hoivaan. Palveluverkko uudistus ei tarkoita, palvelujen lakkauttamista, niinkuin meilläkin Tuusulassa jotkut haluavat  aktiivisesti pitää yllä keskusteluissa.Minusta se on tarpeetonta väärän kuvan antamista, meillä Suomessa on valtavan hyvä terveydenhuolto, ja kaikki tulee varmasti hoidetuksi. Niin myös meillä Tuusulassa.

Kevät on täällä, aurinko paistaa ja ihanaa, kesä on tulossa. Kaikkinensa toivon, että valo ja aurinko, saisi ihmisten mielet iloisiksi kaikista haasteista huolimatta, kuitenkin meillä on paljon hyvää, huomataan se.  Tuusulan maine korona tilastoissakin on ollut vähän haastava, toivoisin, että jokainen jaksaisi vielä ponnistaa rajoitteiden noudattamisessa, jotta päästäisiin kesänviettoon, yritykset voisi avata ovensa ja voisimme turvallisesti nauttia arjesta.

Itseä auttaa aina haasteiden edessä pohtia, mitä hyvää tämä voisi olla käänteisesti, kaikkien tahto ja halut ei todellakaan tule täytetyksi, ei edes vaaliehdokkaiden lupausten puolesta. Eli ihan kaikkia lupauksia ei kannata uskoa, mutta realistisesti pitää uskoa, että moni asia on erittäin hyvin, meillä Tuusulassa. Sen eteen meidän tulee tehdä töitä jatkossakin.

Iloisin terveisin

Ulla

Referenssiä kuka ja millainen ehdokas?

Lauantai 10.4.2021 - Ulla

Hei

Ohessa muutama palaute millaisena eri kollegat minut näkevät. Näistäkin palautteista olen erityisen iloinen,koska haluan yhteistyössä,monenlaisia näkökulmia arvostaen demokraattisesti olla tekemässä Meidäntuusulaa, jossa kaikilla on hyvä asua ja elää. Mutta myös sellaista, jossa jokainen voi kokea, että häntä arvostetaan juuri omana itsenään. 

 "Sinulta Ulla muuten opin aikoinaan sellaista näkökulmien kunnioittamista - olet siinä mielestäni mestari. Osaat myös avata niitä erinomaisesti. Ulla on pitkän linjan kuntavaltuutettu (sd) ja Sairaanhoitajaliiton valtuustossa. " Näin analysoi minua, Suomen Yrittäjien viestintäjohtaja, Taru Jussila, kun kävimme kirjeenvaihtoa,hänen pyrkiessään juuri nyt Keuruun kaupunginjohtajaksi. Taru olisi varteenotettava vaihtoehto Keuruulle, kun haetaan dynaamista valmentavaa johtajaa. Myös kunta maailmassa autoritäärisen johtamisen aika on auttamatta ohi, yksinvaltius ei ole tätä päivää. Kaupunginjohtajalta edellytetään verkosto osaamista ja valmentavaa otetta, vain siten osallisuuden kautta voidaan saada yhä tiukemmassa taloushaasteissa kärvistelevät kunnat onnistumaan. Tarvitaan kuulemista ja kuuntelemista, osallistumista. Tästä syystä, olen erityisen iloinen,että meillä Tuusulassa on monijohtajuusmalli sisällä pormestarimallissa. Pormestari ja kansliapäällikkö tekevät saumatonta yhteistyötä, joita kumpaakin ohjaa sama strategia, eri näkökulmista vain. Tarun kanssa meillä oli yhteinen opiskelumatka työnohjaajiksi 2011-2013 Helsingin yliopistossa, some ystävyys on jatkunut noista vuosista saakka. 

"Haluaisin kehua demareiden Ulla Palomäki maasta taivaaseen. Ulla on yhteistyökykyinen ja ottaa asiat asioina. Pystyy huomioimaan erilaisia katsontakantoja ja on ihmisen asialla." Näin minua määritteli Tuusulan khall jäsen Annika Lappalainen, Tuusula vihreiden postauksessa. Annika on myös ehdolla kuntavaaleissa,ja jos sinun valintasi on vihreät,siinä sinulle huippu ehdokas.

Kuuntelin tänään Tuula Haataista, lähikuntien demareiden järjestämässä ajankohtaiskatsauksessa, hän puhui siitä, miten Suomi on onnistunut omalta osaltaan tässä maailmanlaajuisessa pandemiassa? Isossa kuvassa, olemme onnistuneet hyvin. Olen aikaisemminkin itsekin todennut, että Suomen koronapolitiikka on ihmishenkeä suojelevaa, se on vaatinut jäätäviä hidastuksia, sulkemisia moniin palveluihin, monet ihmiset ovat olleet todellisessa talousahdingossa, ymmärrän yrittäjien tuskan ja murheen, lapsiperheiden kipuilun opiskelujen järjestymisessä, harrastusten puuttumisen jne.... Mutta, entä jos tätä ei olisi tehty? Millaista hintaa olisimme maksaneet, menetettyjen ihmishenkien kautta? Paljonko niille määritetään hintaa? Inhimilliset kärsimykset monissa maissa on mittavat, Ruotsissa lähes 14 000 menehtynyttä, muissa Euroopan maissa myös kymmeniä tuhansia. Minusta meillä on toimittu äärimmäisen vastuullisesti, tällä ihmistä arvostavalla politiikalla.

Nyt tällä hallituskaudella on myös tehty mittavia päätöksiä lapsipeheiden tueksi, nyt jos koskaan ne on tärkeitä. Työttömyys ja lomautukset ovat ajaneet perheet ahtaalle, onneksi maksuton toisen asteen koulutus saatiin läpi. Nyt ihan jokaisen perheen lapsi, nuori voi opiskella lukiossa tai ammattikoulussa, miettimättä mitä se maksaa? Tai miten materiaalit kustannetaan? Eikö se ole ihan mahtavaa,minusta on.

Tai päivähoito-oikeus, lapset saavat päivähoitoa, tavata kavereita, solmia lapsiystävyyksiä huolimatta siitä, onko vanhemmat juuri työssä, onko rahaa maksaa hoitomaksuja tai vaikka perhevapaiden laajempi käyttö, perheet itse saavat valita kuka on kotona ja kuka töissä. Nämä kaikki toimenpiteet tähtäävät tulevaisuuteen ja sen onnistumiseen, hallituksen on syytä katsoAkin riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi kehysriihessä on tulossa työttömyyden selättämiseen uusia mahdollisuuksia, lisäpalveluja työnhakuun, koulutusmahdollisuuksia jne. Suomen tulevat ja nykyiset veronmaksajat halutaan saattaa ja pitää veronmaksajina.

Sotea valmistellaan myös, sen yhtenä tavoitteena on pitää kustannukset kurissa, tuottamalla ja järjestämällä, ja ennen kaikkea valvomalla, ne palveluiden osalta kunnallisena. Täydennetään kyllä yksityisillä markkinahintaisilla, mutta perusvastuu on yhteiskunnalla. Se on erittäin tärkeää, jotta yhteiskunnan huoltovastuu pystyy kantamaan tilanteen, ettei kustannukset karkaa käsistä. Hoitoa- ja huolenpitoa tarvitsevien ikäluokat ovat isoja ja tämä on huomioitava.

Huomenna Uudenmaan demarinaisten ajakohtaistunnillla, olen mukana keskustelemassa kansanedustaja Maria Guzenina- Richardsonin kanssa ikäihmisten tilanteesta tässä hetkessä. Lähetys tulee verkon kautta. Haluankin jo nyt tuoda esille näkemykseni siitä, että ikäihmisten palvelujen ennaltaehkäisevä näkökulma on turvattava, mutta myös vaativa hoito ja hoiva pitää saattaa laatukriteerit täyttävälle tasolle. Muutaman vuoden takainen katastrofi ei saa uusiutua ikäihmisten hoivan tasossa, yksityisten- sekä kunnallistenpalvelujen tulee kyetä saavuttamaan sovittu laatutaso, ja sitä tulee pystyä valvoa. Erityisen huolissani olen hoitohenkilökunnan riittävyydestä, onkin tärkeää,että tehtävät on tarkkaan kuvattu ja ammattiosaaminen on tehokkaasti käytössä.

Kuntien HYTE toiminta on keskeistä, liittyen nimenomaan ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpitoon. Siksi mm.lähiliikuntapaikat, kuntoilumahdollisuudet, neuvonta ja ohjaus kaikilla sektoreilla on huomioitava jatkuvaan kehittämiseen. Kotona asumista tulee tukea mahdollisimman pitkään ajoissa saatavilla riittävillä palveluilla, mutta myös meidän läheisten tulee osallistua omamme ja perheiden selviytymiseen. 

Nämä edellä kuvatut asiat ovat minulle tärkeitä ja niiden kautta haluan tuoda osaamistani käyttöön. Ihanaa lauantai -iltaa Sinulle.

Yt. Ulla 

Vilskettä viikkoon

Keskiviikko 7.4.2021 klo 6:42 - Ulla

Mielipiteellä on väliä vai onko?

Huomasin paikallislehdessä,että naapuri pitäjässä tunteet kuumenneet niin, että virkamiehiin kohdistettu jopa työsuojelulakia rikkovaa uhkailua, päätösasiassa, asiaa käsitellään kaupunginjohtajan toimesta ja pari kuntapäättäjää ollut asialla...Eduskunta eilen ilmoitti, käsittelevänsä erään kansanedustajan uhkailua some käyttäytymisessä ja kirjoituksissa, uhkailusta väkivallan toteuttamiseen,oho..ja Tuusulan somessa luin taas ehdokkaan kirjoittelua, jopa toisen maalittamisesta, suoraan vihjailemalla liittyen äänestyskäyttäytymiseen...annetaan sen verran tarkat speksit, että varmasti tunnistetaan,mutta vältetään nimen antamista..mistä ihmeestä on kyse? Kuinka tästä tällaista on tullut? Millään tavalla ei tuollainen ole hyväksyttävää. Upeata,että asiaan puututaan rohkeasti naapurissa ja eduskunnassa. Miksi pidän näitä toistuvasti esillä? Siksi, koska me emme todellakaan saa hyväksyä tällaista, ellei puutu, ei mikään muutu. Mitä enemmän me tuomme näitä esille, että tällainen ei ole sallittua, sitä vahvemmin voimme vaikuttaa.

Onko niin, että mielipiteellä, asia argumenteilla, joista jokainen oman näkemyksensä muodostaa, ei olekaan mitään väliä? Tai, että mielipidevapaus onkin ihan sana helinää? En suinkaan ole kokematon tai tilanteessa, jossa aikaisemmin en olisi vastaavaa huomannut, muta nyt tänä keväänä, asia on jotenkin korostunut? Onko kyse vaaleista ja vallasta?Vai saako korona meidät käyttäytymään näin... Onkin entistä tärkeämpää nyt löytää ne onnistumiset, yhteistyön hedelmät ja yhdessä tekeminen, jota meillä tehdään paljon. Emme voi sallia tuollaista, vaan ahkerammin tuotava esille hyväksyttävää käyttäytymistä ja hyviä asioita, joita on paljon. Meistä kukaan ei voi päättää toisen puolesta, mutta voimme huolehtia, ettemme mene mukaan sellaiseen.

Edelleen, myös se mitä kaikkea olemme saaneet tälläkin valtuustokaudella aikaiseksi, kannattaa huomata...viimeisimpänä luin,että,  Jokelassa äänestettiin lampien osbusta, (osallistava budjetti) miten lampi verkostoa Jokelassa kunnostetaan. Ja sitten isompana asiana mm. tänään illalla kokoontuu etänä valtuustoasioiden valmistelutoimikunta, jossa linjaamme tahtotilaamme pormestarijärjestelmän kehittämisen näkökulmiin poliittisina ryhminä, tuleeko hallintosääntö muuttaa vai /tai toimintatapoja? Kävimme ryhmän kanssa tästä hyvää keskustelua viimeviikolla, ja totesimme, että tässä tilanteessa hallintosääntö ei tulisi muuttaa, mutta toimintatapoja kyllä.

Näitä pohdintoja ovat tehneet muutkin ryhmät ja onkin hienoa kuulla näkemyksiä. Liikkeellä siis taaskin monenlaisia asioita ympäri kuntaa, suuria ja pieniä...Ihan mahtavaa olla mukana kehittämässä edelleen uutta Tuusulaa, meillä on kuitenkin valtava määrä puolueissa huippuporukkaa, joten haastetaan itsemme ja toisemme tekemään uutta hyvää edelleen Positiivinen edellä. Työtä on paljon ja se vaatii sinnikkyyttä, mutta palkintona monien asioiden eteneminen, kunnan vetovoiman lisääntyminen ja uudenlainen tekemisen tapa...siinähän sitä näyttöä onkin jo...

Iloa keskiviikkoon yt. Ulla

#huomaahyvä #rohkeastijohtamaan #uuttatuusulaa #asenneratkaiseeaina

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »