Ennakkoäänestys päättyy

Tiistai 8.6.2021 klo 7:08 - Ulla

Huomenta

Tänään on se päivä, kun ennakkoäänestys päättyy, ajanjakso onkin ollut historiallinen 2 viiikoa, ja prosentti taitaa olla jopa 27% äänioikeutetuista, todella hienoa. Itse kävin myös jo alkuvaiheessa äänestämässä. Jälleen olen myös puhunut muutamien kanssa siitä, kannattaako ylipäänsä äänestää? Olen itse aina ollut sitä mieltä, että kyllä kannattaa. Äänestäminen on vaikuttamista ja mahdollisuus ottaa kantaa asioihin. Olen keskustellut myös siitä, voiko kuntapääättäjä oikeasti vaikuttaa asioihin ja onkohan siitä oikeasti hyötyä? No, itse koen että kyllä ja kyllä. Tokikaan asiat ei aina mene siihen suuntaan kuin haluaa tai etenee muuten hitaasti, mutta mukana oleminen, arvojen vieminen mukaan, on tärkeä asia. Tottakai meillä kaikilla ehdokkailla on oma arvomaailmamme, ja sen näkyminen päätöksenteossa on tärkeää, se näkyy puheissa ja kohtaamisissa, kannanotoissa ja mielipiteissä, yhteistyössä ja yhdessä tekemisessä, myöskin niissä keinoissa joita käytät päästäksesi, tullaksesi kuulluksi. 

Olen tällä kaudella toiminut myös ryhmämme puheenjohtajana, ja se onkin ollut aikamoinen näköalapaikka, ryhmän vetäminen sinällään on itselle aika tuttua, mutta se, että pystymme toimimaan koko kauden luottamuksellisessa ilmapiirissä on hieno saavutus. Ryhmän sisäinen keskinäinen kunnioitus, näkyy myös ulkopuolelle suhteessa muihin. Yhteistyö on ja pitää olla rakentavaa, yhteiseen päämäärään pyrkimistä kuntalaisten parhaaksi, ja siinä olemme mielestämme onnistuneet hyvin. Minulla on myös vertailukohtaa aiemmilta valtuustokausilta ja kyllä, muutos on käynnissä Tuusulassa.

Olemme otttaneet valtavia askeleita kohti tulevaisuutta, aikaisempaa kunnioittaen. Isoimpana saavutuksena näen muuttovoiton, osbu ja palveluverkkouudistuksen. Tottakai osa kokee, että mennään liian isoon ja liian vauhdikkaasti, mutta silloin on hyvä kysyä, mikä olisi vaihtoehto? Siksihän lähdimme pormestarimalliin, että valtaa ja päätöksentekoa voidaan ulottaa lähemmäksi kuntalaista, osallistamalla heitä ja meitä, yhteiseen tekemiseen. Tästä mm. Osbu on erittäin hyvä esimerkki, nimittäin, se mitä näet lähipiirissäsi, mistä virkistyy ja mikä vaikuttaaa ihan jaksamiseen, on luonto, puistot, rannat  ja urheilumahdollisuudet. Ja niitä on todella saatu aikaan yhdessä: lähiliikuntapaikat, yhteiset puistot, lammet ja niiden kunto, urheilukeskuksen kehittäminen, ikäihmisten kuntoiluvälineet yms. Niistä ei voi olla kun ylpeä. Mutta nekin ovat edellyttäneet tahtoa yhteiseen hyvään. Lisäksi palveluverkko, koulujen ja päiväkotien tilanne, valtava määrä isoja päätöksiä, joiden kautta turvataan lastemme ja lastenlastemme terveys ja tulevaisuus. Ihan mahtavaa, ja tähän on kiinnitetty huomiota myös muualta, Tuusulan arvovalinta lapsille. Hienoa.

Voi tietysti ajatella, että ilman osaa näistä asioista voisimme elää ja olla, siitä huolimatta olla tyytyväisiä kuntaamme. Mutta, mehän emme tee kuntaa pelkästään nykytilaan vaan pitkälle tulevaisuuteen, tuleville sukupolville, lapsille ja heidän lapsille. Ja jokainen meistä lähipiiristään näkee, että maailma on muuttunut....aika paljon. Sisäilmaongelmiin puuttuminen jos jokin on terveys ja hyvinvointiasia, olemme kaikki lukeneet heistä,jotka ovat sairastuneet tai altistuneet ja menettäneet terveytensä. Puhutaan aika vakavasta asiasta. Lisäksi asukasmäärän kasvattaminen on edellytys palvelujen säilymiselle ja verotuotot vahvistamiselle. Paljon on vielä työtä edessä, ei kunta valmiiksi tullut tälläkään kaudella. Muta hyviä askelia on otettu.

Yksi iso asia, johon meidän tulee edelleen valtavasti vaikuttaa, on sote palvelut. Tuusulan tahto on kaikilla, että lähiterveysasemat säilyvät kaikissa kylissä, siksi on tärkeää pitää tätä myös esillä, vaikka se ei suoraan ole kunnan päätöksessä. Vaikuttaminen Keusotessa on keskeistä. Ja nimenomaan sote, ei pelkkä terveydenhuolto. Itse ajattelen,että lähipalvelut tulee olla lähellä, ikäihmisten ja perheiden saavutettavana. Ja ne tulee olla kunnallisia palveluita. Monille on helppo kulkea kauemmaksikin, jotka muutenkin kulkevat, mutta aika iso määrä kuntalaisia asuu siten,että lähipalvelu tulee olla siinä lähellä. Lisäksi yksityisen käyttäminen ei ole kaikille edes mahdollista, peruspalvelut tuleekin olla pääasiassa kunnan tuottamia. Tulee myös huomioida julkinen liikenne, joka ei palvele moniakaan sivukylillä asuvia. Siksi myös joukkoliikennettä tulee kehittää, olisko kutsuliikenne tms.vaihtoehtona, sitä pitää selvittää.

Ja paljon muutakin on tehty, mutta tekemistä edelleen riittää, siksi, toivonkin että valtuustossa jälleen on yhteistyön rakentajat, tulevaisuuteen näkijät ja nykytilaa kunnioittavat päättäjät. Käytä siis äänesi, anna se kehitykselle ja tulevaisuudelle, se on paras tapa myös arvostaa olevaa. Olen käytettävissä, numerolla 65 ja Sdp. 

yt. Ulla 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, tulevaisuus, osbu, sisäilmaongelmat, julkinen liikenne, kuntalaiset, arvot

Kääritään hihat

Torstai 11.3.2021 klo 22:38

Iltaa

kirjoitimme kollegan kanssa ajatuksia johtamisesta, sama ajattelu sopii myös kaikkeen arjessa. Rohkeus puhua ja olla vaikuttamassa, siitähän kaikessa on kyse. Mikään ei muutu eikä etene, ellet ole mukana ja vaikuta. Puhu reilusti, arvostaen, nosta kriittiset asiat esille ja tarjoa ratkaisua, siitä on demokratiassaan kysymys.

Kääritään hihat ja aletaan johtamaan

Hoitotyön kollega, haastoi Hoitotyön johtajat ja muut alan ammattilaiset keskusteluun ja pohtimaan sitä, jäädäkö jurakauteen vai nousta ratkaisijoiksi.

Ratkaisijoiksi ei nousta ilman rohkeutta. Ensiksikin rohkaisemme teitä rohkeuteen, puhumaan ja vaikuttamaan. Toivomme kaikille hoitotyön kollegoille hitusen ammatillista röyhkeyttä sekä uskallusta luopua liiasta nöyristelystä ja niiailusta. Hoitotyöllä ja sen johtamisella on organisaatioiden kokonaisjohtamisen kannalta merkittävä rooli, mikä korostuu ja konkretisoituu hetki hetkeltä. Toinen kollega kehoitti käärimään hihat, siihenkin kannustamme. Nimittäin, yksi osa ratkaisua olemme me, on tärkeää pitää asia esillä kaikissa kanavissa. Siihen meillä on mahdollisuus, ihan jokaisella ammattilaisella. Puhua omasta työstä kaikissa kanavissa, vaikuttaa arkeen, tuomalla asioita esille ja edellyttämällä hyvää johtamista. Sotealan ammattilaiset on korkeasti koulutettuja ja osa moniammattillisia tiimejä arjessa, muut ammattiryhmät tarvitsevat meidät rinnalleen ja me haluamme siinä olla. Tasavertaisina ja oikeudenmukaisesti johdettuina, siihen meillä on oikeus.

Hoitotyön johtamisella emme tarkoita vanhanaikaista ylhäältä alas johtamista. Hoitotyön johtajat ja esimiehet ovat johtamistyöhön sitoutuneita ja kouluttautuneita ammattilaisia, joiden vastuu on suuri eikä valta ja vaikuttamisen mahdollisuus valitettavasti kohtaa vastuun kanssa. Hoitotyön ääni kuuluu kyllä, mutta viimeistään nyt on alettava systemaattisesti uskomaan, mitä sanotaan. Ja siihen taitaa vaan keinona olla toisto, pidämme puhetta yllä.

Hoitotyöntekijät ovat organisaatioiden suurin ammattiryhmä, joten arvon ja aseman tulisi olla sanomattakin selvää. On siis vähintäänkin reiluutta tulla kuulluksi ja saada olla osallisena kaikessa päätöksenteossa. Hoitotyön ammattilaiset johtajista sairaanhoitajiin ovat kokeneita, idearikkaita ja luovia, mitä tulee kehittämiseen ja arjen haasteiden ratkaisemiseen.

Lilli Väisäsen innoittamana haastamme edelleen mukaan keskusteluun kaikki ne terveydenhuolto-organisaatiot ja ammattilaiset, jotka ovat kuulleet hoitotyön äänen, tarttuneet hetkeen ja uskaltautuneet antamaan arvoa hoitotyölle ja tilaa sen johtamiselle. Meillä on nykyaikaisia organisaatioita, joissa hoitotyötä ja se johtamista arvostetaan tasavertaisesti lääkärijohdon kumppanina. Haastamme teidät kaikki kertomaan, millaista se on, miten se on tehty ja miltä se tuntuu. Samalla haastamme hoitotyön johtajat verkostoitumaan vahvemmin myös sosiaalisessa mediassa. Aivan liian vähän löytyy luettavaa aiheesta #hoitotyönjohtaminen

Siis nyt on aika, kääriä ne hihat ja alkaa pitämään enemmän ääntä, kertomalla omasta työstä, nostamalla asioita esille ja olemalla rohkeita. Paikkamme on terveydenhuollon johtamisen etulinjassa.

Ulla Palomäki

hoitotyön esimies, Tuusula

Satu Pulkkinen

puheenjohtaja, Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Hoitotyönjohtaminen, tekoja, puhetta, hoitajat, sairaanhoitajat, arvot