Henkilöstö näkökulmaa aluevaaleissa

Share |

Torstai 9.12.2021 klo 23:38 - Ulla


Iltaa

Lupasin postata tänne ajatuksiani hyvinvointivaaleja ajatellen eri näkökulmista ja minua lähellä olevista sekä tärkeistä asiosta. Olen siis myös työnohjaaja ja ihan juuri työyhteisösovittelija, henkilöstö on itselle tärkeä.

Ykkösenä tulee aika ilmeisesti osaava ja riittävä henkilöstö, koska ilman heitä palvelujen järjestäminen ontuu kovasti. Tarvitaan motivoitunut ja työstään innostuneet tyypit, hyvä johtaminen, toimivat prosessit ja yhteinen tahtotila. Olen toiminut lähiesimiehenä hyvin pitkään ja tiedän johtamisen haasteista aika paljon, mutta....Tiedän myös sen, kuinka innostunut, osaava moniammatillinen työyhteisö tekee tulosta. Heillä on siihen aikaa, kehittämistä arvotetaan korkealle ja asiantuntijoita kuullaan. Olen saanut olla mukana huippuyksikössä, jossa tulokset puhuvat puolestaan, vakanssit ovat täynnä ja työtä kohtaan on suuri kiinnostus. Työyhteisötaidot nousevat keskiöön, ja niistä tuleekin puhua riittävästi, kuulla kehittämiskohteet ja yhdessä pelisääntöjen kautta luoda työkulttuuri. Motivoituneet työntekijät näkyvät asiakkaalle laadukkaana ja tasavertaisena palveluna.

Hyvä johtaminen, on sitä, että työntekijä tulee kuulluksi, heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja he itse saavat ottaa vastuuta työstää. Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu sekä lomasuunnittelu on tätä päivää. Kun tuetaan työnantajan keinoin työntekijän työssä jaksamista, sujumista ja osaamista, on koko elämän tasapaino helpommin hallittavissa, työ tukee kotielämää jaksamisen yms. kautta ja päinvastoin.

Hyvinvointialueella palkka harmonisointi tulee saattaa loppuun ja palkat samasta työstä tulee olla samanlaiset. Työnvaativuuden avulla voidaan hinnoitella eri osaamistasot ja sitä kautta saavuttaa oikeudenmukainen palkkaus. Yleisesti sotepalkoissa on vahva korotuspaine ja niistä tuleekin puhua tehtäväkohtaisena palkkana, jota täydentää työaikalisät. Resurssit tulee olla kohdallaan, toistuvaa ja säännönmukaista aliresurssilla toimimista ei tule sallia, esimiehenä pitää olla valmiutta muuttaa kuormitusta jos näin on ja se viedään päättäjille tiedoksi, ellei resursseja ole. Päättäjiltä taas tarvitaan rohkeutta tehdä päätöksiä ja linjauksia sen mukaan. Työntekijöiden tulee voida luottaa päätöksentekijöihin ja taas toisin päin, ollaanhan samalla puolella...potilaan/asiakkaan /palveluita tarvitsevan.

Tulemme tarvitsemaan myös työperäistä maahanmuutoa, se tulee tehdä hallitusti ja kotouttaminen täytyy olla kokonaisvaltaista. Esimerkiksi kielitaito on merkittävä tekijä hoidettaessa potilaita. Lisäksi kaikkien osalta tarvitaan hyvä osaaminen, jota tuetaan koulutukislla ja osallistamisella. 

Palkkakustannusten hallinassa yhtenä näkökulmana nostan prosessien kehittämisen ja virtaviivaistamisen. On kehityttävä, otettava uusia menetelmiä käyttöön ja pohdittava miten prosessit toimii. Missä hoidetaan mitäkin, se on tärkeä tunnistaa ja millaisia palveluita juuri tässä yksikössä ei saa? Asiakkaan polku tulee olla sujuva ja mm. tulevilla sotepisteillä / asemilla moniammatillinen työ on tärkeintä, ns. yhden luukun periaatteella saa apua..

Näin kuormitus vähenisi, aikaa säästyy ja työ tehostuu. Voisiko kehittämisen prosessien kautta vapautua resurssia, jopa vakansseja? Henkilöstöjohtamisessakin on kokonaiskuvan näkökulmista merkittäviä asioita tulevaisuutta ajatellen, pitää olla iso kuva samanlainen kaikilla, niin päättäjillä kuin työntekijöilläkin ja synergiaedussa niitä viedä yhdessä eteenpäin. Tässäkin toimii ajatus, yhdessä olemme enemmän. 

yt. Aluevaaliehdokas Ulla, joka halutessasi on Sinun äänesi,