So-Te vai sote

Share |

Sunnuntai 28.11.2021 klo 22:08 - Ulla


 Tunnetko tulevaa?

Aluevaalit ovat siis ihan pian ja näkemys siitä,mistä on kyse vaihtelee varmasti kirjoittajan mukaan. Se mikä tiedetään,on että toistakymmentä vuotta valmistelussa ollut rakenteellinen, järjestämis-  ja rahoitusmalli käynnistyy 2023 alusta. Nyt valittavat valtuustojen jäsenet astuvat siirtymäaika toimintaan 1.3.2022,samalla kuntajohtajista muodostunut Vate - toiminta lakkaa. Nyt siis tehdään jo tärkeää valmistelua,tulevalle valtuustolle. Keski-Uudenmaan valtuusto on 69 henkilön,edustus koko alueelta. Joidenkin laskelmien mukaan Tuusula voisi saavuttaa 12 paikkaa valtuustossa,edellyttäen siis hyvää ja onnistunutta vaalityötä. Myös äänestysprosentin soisi nousevan korkealle.Mutta,nyt valittava valtuutettu ei aja ainoastaan oman kunnan asioita,vaan puhutaan isommasta kokonaisuudesta, koko Keski-Uudenmaan alueesta. Sekin on hyvä tiedostaa vaalilupauksia lukiessa.

Olemme siis äänestämässä valtuustoon henkilöitä,joiden osaaminen ja kyky tulisi olla rohkeaa ja vastuullista.

Joiden tahto ja halu taata alueellinen palvelutarjonta,sellaiseksi,jossa kukaan ei jäisi avun ulottumattomiin.

Oman kunnan alueella tulee olla riittävät palvelut lähellä,siten että niiden käyttäminen on sujuvaa, myös yli kuntarajojen. 

Hyvinvointialueella tulee olla myös hyvinvoiva,hyvin koulutettu henkilöstö ja alueen tulee olla haluttu työnantaja  Tähän me voimme vaikuttaa jo tässä ja nyt,nostamalla niitä toimivia asioita esille,ulottaa ajatus jo tulevaan asiointiin kuntarajojen välillä. Mutta myös arvostamalla ammattilaisia puheissa ja kirjoituksissa. Koska palvelun saatavuus on tärkeintä,tulla autetuksi ja ilman osaavaa henkilökuntaa sitä ei ole. Jo nyt sinulla ja minulla kuntapäätöksessä on vastuullinen rooli,pidätkö siitä kiinni?

Mukaan vaaleihin tarvitaan siis osaavia ihmisiä,joiden kokonaisuuden näkeminen ja oivaltaminen on tärkeää. Joiden halu vaikuttaa on aitoa ja todellista. Minulle tärkeä on nimenomaan sote,yhden luukun periaatteella, tulla kuulluksi ja autetuksi yhden pisteen kautta. Lisäksi pelastustoimi tulee olla laajaa,aluetta hyvin palvelevaa,riittävän isoin hartioin. Yhteistyö hyvinvointi alueiden kesken on merkittävä näkökulma.

Ollaan siis katse kohti tulevaa nähdään palvelut laajoina kokonaisuuksina, puhutaan ja arvostetaan olemassa olevaa,vahvistetaan sitä puheissa ja teoissa. Hyvinvoinnilla on väliä, siihen voimne vaikuttaa.

Kohti vaaleja siis.

yt. Ulla 

Avainsanat: aluevaalit, ehdolla, tulevaisuus, osallisuus