So-Te vai sote

Sunnuntai 28.11.2021 klo 22:08 - Ulla

 Tunnetko tulevaa?

Aluevaalit ovat siis ihan pian ja näkemys siitä,mistä on kyse vaihtelee varmasti kirjoittajan mukaan. Se mikä tiedetään,on että toistakymmentä vuotta valmistelussa ollut rakenteellinen, järjestämis-  ja rahoitusmalli käynnistyy 2023 alusta. Nyt valittavat valtuustojen jäsenet astuvat siirtymäaika toimintaan 1.3.2022,samalla kuntajohtajista muodostunut Vate - toiminta lakkaa. Nyt siis tehdään jo tärkeää valmistelua,tulevalle valtuustolle. Keski-Uudenmaan valtuusto on 69 henkilön,edustus koko alueelta. Joidenkin laskelmien mukaan Tuusula voisi saavuttaa 12 paikkaa valtuustossa,edellyttäen siis hyvää ja onnistunutta vaalityötä. Myös äänestysprosentin soisi nousevan korkealle.Mutta,nyt valittava valtuutettu ei aja ainoastaan oman kunnan asioita,vaan puhutaan isommasta kokonaisuudesta, koko Keski-Uudenmaan alueesta. Sekin on hyvä tiedostaa vaalilupauksia lukiessa.

Olemme siis äänestämässä valtuustoon henkilöitä,joiden osaaminen ja kyky tulisi olla rohkeaa ja vastuullista.

Joiden tahto ja halu taata alueellinen palvelutarjonta,sellaiseksi,jossa kukaan ei jäisi avun ulottumattomiin.

Oman kunnan alueella tulee olla riittävät palvelut lähellä,siten että niiden käyttäminen on sujuvaa, myös yli kuntarajojen. 

Hyvinvointialueella tulee olla myös hyvinvoiva,hyvin koulutettu henkilöstö ja alueen tulee olla haluttu työnantaja  Tähän me voimme vaikuttaa jo tässä ja nyt,nostamalla niitä toimivia asioita esille,ulottaa ajatus jo tulevaan asiointiin kuntarajojen välillä. Mutta myös arvostamalla ammattilaisia puheissa ja kirjoituksissa. Koska palvelun saatavuus on tärkeintä,tulla autetuksi ja ilman osaavaa henkilökuntaa sitä ei ole. Jo nyt sinulla ja minulla kuntapäätöksessä on vastuullinen rooli,pidätkö siitä kiinni?

Mukaan vaaleihin tarvitaan siis osaavia ihmisiä,joiden kokonaisuuden näkeminen ja oivaltaminen on tärkeää. Joiden halu vaikuttaa on aitoa ja todellista. Minulle tärkeä on nimenomaan sote,yhden luukun periaatteella, tulla kuulluksi ja autetuksi yhden pisteen kautta. Lisäksi pelastustoimi tulee olla laajaa,aluetta hyvin palvelevaa,riittävän isoin hartioin. Yhteistyö hyvinvointi alueiden kesken on merkittävä näkökulma.

Ollaan siis katse kohti tulevaa nähdään palvelut laajoina kokonaisuuksina, puhutaan ja arvostetaan olemassa olevaa,vahvistetaan sitä puheissa ja teoissa. Hyvinvoinnilla on väliä, siihen voimne vaikuttaa.

Kohti vaaleja siis.

yt. Ulla 

Avainsanat: aluevaalit, ehdolla, tulevaisuus, osallisuus

Tulevaisuus...

Keskiviikko 27.10.2021 klo 11:25 - Ulla

Hei Kaikille

Muutama viikko on vierähtänyt, mutta täällä jälleen. Ajatukset ovat jo kovasti syksyssä ja tulevissa hyvinvointivaaleissa, joihin siis olen itsekin lähtenyt ehdolle. Olemme historiallisessa paikassa ja nämä vaalit linjaavat tahtotilaamme pitkälle. Tottakai Tuusulassa, Linjamäessä ja koko asumis/työssäkäynti alueellamme tulee tulevaisuudessakin sote palvelujen saatavuus ja saatavilla olo olla tärkein tavoite.

Millaisena? Olemme kuitenkin omassa ryhmässä (sd.) sekä itsenäni ehdottomasti lähipalvelujen saatavuuden kannalla.

1. Hoitoon pääsy pitää turvata, kaikille.

2. Soteasemat on säilyttävä, niissä tulee palvelutarjontaa kasvattaa, yhden luukun periaatteella. Nimenomaan, mukaan tulee ottaa myös Sosiaalipuoli, tukiviidakko ja talousneuvonta ja - ohjaus.

Sähköiset kanavat ovat hyvä lisä nykyiseen palveluvalikkoon, mutta ne eivät saa olla joko / tai - mallia.

3. Ikäihmisten ja vajaakuntoisten hyvinvointi on turvattava, päivätoimintaa erilaisissa muodoissa tukemaan arjen toimintakykyä. Hoitoa antava päivätoiminta kuuluu hyvinvointialueelle,sitä ei tässäkään kohtaa saa sälyttää kunnille. 

- Juuri eilen saimme kuulla Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunnassa, jonka puheenjohtajana toimin 2021- 2023, Keuosten alustajan esittelemänä PYLL- indeksin (ennenaikaisten kuolemien alle 75v. syyt, Tuusulassa 2020 ne ovat syöpäsairaudet, tapaturmat ja päihteet --> ihan samat oli muissakin alueen kunnissa, järjestys vaihteli kuitenkin). Niiden perusteella ennaltaehkäiseviä toimia tulee kohdentaa, alla muutama esimerkki. Tulokset katsottavissa: https://sotkanet.fi

- seulonnat ja niiden mahdollistaminen sujuvasti lähelle. --> Jääkö käyttämättä, jos pääsy niihin hankalaa? kilpailutus?

- turvallisuus, yksinäisyyden  ja muun riskialttiin käyttäytymisen estävät asiat, mm. mielenterveyden tukeminen.

- päihteettömyyden tukeminen ja ennaltaehkäisy päihdekäytölle

FinnSote 2020 tulokset Tuusulassa: katsottavissa www.thl.fi --> FinnSote tutkimus

- sielläkin nousi yksinäisyyden kokeminen --> Korjaava asia: päivätoimintaa, harrastustoimintaa ja yhteisöllisyyttä lisää. Yhdessä tekemistä kunnan ja hyvinvointialueen kanssa.

- liikkumisen väheneminen yli 65v --> edellä kuvatut + liikunta/ luonto mahdollisuudet.

Kouluterveyskysely 2020 www.thl.fi --> Kouluterveys kysely

Tehdään 4-5 lk, 8-9 lk, lukiolaiset ja ammattioppilaitos opiskelijoille

- tyytyväisyys elämään yleensä --> laskua kaikissa luokissa, syyt? vaikuttaminen? 

- yksinäisyys kokemuksena jo nuorilla --> syiden tunnistaminen

- kiusaaminen, fyysinen koskemattomuus --> miten voimme enemmän puuttua? oppilashuollon resurssit yms.

- seksuaalinen häirintä, ulkonäköön yms. liittyvä --> lisääntynyt kaikissa luokissa, mistä kertoo? huolestuttava ilmiö, jota tulee selvittää.

- ylipaino, sen syntymiseen vaikuttavat toimintamallit?

Hyvinä asioina voidaaan nähdä koulukyselyssä päihdehakuisuuden vähentyminen, tupakoinnin ja nuuskaamisen vähentyminen, täyspäihteettömyys lisääntyminen. 

Monia asioita, nousi mielenpäälle. 

Joten,tekemistä riittää. Nyt vaan Tuusulassakin, koko alueella on äänestettävä,jotta saamme näitä asioita ajavia edustajia aluevaltuustoon. Em.toimet ovat koko hyvinvoitialueen keskeiset teemat. Seuraa medioita,vaalit tulee ja me ratkaisemme ne, olethan mukana?

Yt. Ulla 

Avainsanat: aluevaalit, ehdolla, tulevaisuus, osallisuus