Kuntalaisten kysymyksiä

Share |

Tiistai 25.5.2021 klo 6:50 - Ulla


Huomenta

Face sivuilla kuntapolitiikkaryhmässä kysyttiin, miksi demareiden vaalimainoksessa lukee Turvallinen Tuusula, koitin avata tätä hiukan. Yhtenäinen mainostaminen on myös meillä ollut aina, edellisellä kerralla oli Pidetään kaikki mukana ja nyt tämä. Kysyttiin myös, onko nyt jokin niin hullusti kunnassa,että erikseen pitää mainita?

Turvallisuus on monisyinen asia, se on myös subjektiivinen kokemus, onko oloni turvallinen? Mutta alla hiukan omia ajatuksia siitä.... 

” Kiitos kysymästä, Minulle turvallisuutta on mm. se että jokainen voi kokea tulevansa aidosti kuulluksi ja kohdatuksi Tuusulassa. Ja että tarvittaessa saa tukea sekä apua, ketään ei jätetä yksin.
Turvattomuus näkyy meilläkin mm.nuorten syrjäytymisenä, mielenterveyden haasteina,päihdeongelmina, yksinäisyytenä. Turvattomuus on myös subjektiivinen kokemus ja kuntalaisten kuuleminen onkin tärkeää. Osallisuus ja osallistaminen ovat keinoja saada kaikki mukaan. Toki tarvitaan vahvoja tukitoimia monella tavalla myös.Meillä on paljon tehtävää,jotta jokainen voisi osallistua yhteiskunnassa vaikka tuettunakin,olemaan tarpeellinen ja tärkeä. Mistä se johtuu,varsinkin eletty korona aika on lisännyt monella tavalla turvattomuutta,kun yhteiskunta on sulkeutunut. Teimmekin joulukuussa aloitteen,koronan aiheuttamien haasteiden selättämiseksi,aloite on valmistelussa,mutta toimenpiteet kunnassa on kuulemma jo aloitettu. Varmasti meillä riittää Tuusulassakin  em. asioiden myötä tekemistä,paljonkin. Turvallinen Tuusula kuvaa myös meidän ajatusta ja arvoja siitä, mihin haluamme myös kiinnittää huomiota erityisesti. Ihmisten hyvinvointi, on edellytys kunnan kasvulle ja työn tekemiselle.”

Kuntapolitikkona oleminen on vaativa tehtävä, päätöksiä tehtäessä tulee pohtia asioita monelta kantilta. Päätöksen teko ei myöskään aina ole helppoa ja se perustuu usein monenlaiseen tietoon. Asioiden valmistelu, virkamiesten tuottama data, todelliset luvut ja jopa asianomaisten haastatteleminen voi olla päätöksen taustalla. No, aina tietysti löytyy heitä, jotka vähättelevät tai kyseenalaistavat, viime aikoina olen lukenut lauseen ”oman kylän ehdokaskin äänesti asian puolesta, liittyen Linjamäen koulun lakkauttamiseen.” Näin tein, mutta en mitenkään heppoisin perustein, asia oli minullekin vaikea. Asiaa edelsi monta juttua

- osallistuin evaukseen, kuntalaisiltaan Kellokosken koululla, siellä tuli myös muita varovaisia ajatuksia tulevasta. Kaikki ei ollut ehdotonta vastusta kuten annetaan ymmärtää. Mutta kaikki eivät kylällään ajatuksia tuo esille. 

- haastattelin ennen koulussa olleita, sekä ihan hetken aikaa sitten Kellokoskelle siirtyneitä lapsia ja kylällä asuvia tulevien koululaisten vanhempia. Sain monia vastauksia: lasten päivähoito on Kellokoskella, joten luontevaa jatkaa Kellokosken koulussa. Siirtyminen isoon kouluun, on haastavaa olisin ehdottomasti halunnut käydä koulun alusta saakka Kellokoskella, täällä ei oikein ollut kavereita. Opetus  on erilaista, ollaan eri tahdissa ihan ja ei ole helppoa ryhmäytyä uuteen sitten 5 luokalla. Näin on aina ollut, myös 1980- 1990 luvulla koulua käyneet aikuiset kokevat näin, ainakin osa, heitäkin jututin. Huoli oppilaspalveluista on suuri, lasta pitäisi kuljettaa edestakaisin päivän mittaan, kun tiedämme niitä sitten tarvitsevamme jo nyt. Iltapäiväkerho on Kellokoskella, ei työssä olevana ole mahdollista siirtää lasta kesken päivän. jne. Monia ajatuksia.

- lisäksi omat lapset, 2/3 sta on käynyt tuota koulua, ovat jo aikuisia. Siihen aikaan koulussa oli sellaiset >50 oppilasta, koulu sujui yhdysluokilla ihan ok,mutta siirto Kellokoskelle oli rankka, siihen liittyi monia juttuja, ikäviäkin. Ei ollut helppoa lapsille. Lisäksi lähes päivittäistä kuljettamista edestakaisin tarvittiin meilläkin, joka oli haastavaa työssä käyvänä. Piti järjestää mummot ja kaverit hätiin.

- alueelle ei ole odotettavissa lisärakentamista ihan uusien tonttien muodossa , kunnalla ei ole alueella maata kuin hyvin vähän, yksityiset maanomistajat eivät ole myymässä maitaan, eivät ole myyneet aikaisemmin, eivätkä varmaan jatkossakaan. Siihen en mitenkään usko, alue on vilejlysseutua ja kylämäistä miljöötä, se on arvo. 

- Kellokosken kouluun on matkaa n. 3,5 km sinne menee pyörätie, ja toivon todella, että pienet lapset saavat koulukuljetukset ns.takametsästä ja niittykulmantieltä, myös muilta vaarallisilta tien osuuksilta. 

- lisänä valmistelusta, tulevan syksynä koulussa olisi ollut 21 oppilasta, luokilla 1-4 ja yksi opettaja, miksikö? Koska jokaisella oppilaalla Tuusulassa on ja tulee olla oikeus tasalaatuisen opetukseen ja resursseihin. Lisäksi monet oppilashuollon palvelut ovat saatavissa Kellokoskelta, mutta ei niinkään Linjamäessä. Olisiko oppilaiden oikeus hyvään, tasalaatuisen luokkakohtaiseen opetukseen säilynyt? Minusta ei. Oppilasennusteen mukaan tulevaisuudessakaan kouluun ei ole tulossa oppilaita, nämä ennusteet löytyy kyllä kunnan sivuilta. Lisäksi, kaikkien näiden vuosien aikana lähialueella jokainen olisi voinut hakea koulupaikka vaihtoa Linjamäkeen, kuitenkin oppilasmäärät ovat pudonneet vuosi vuoden jälkeen. Valitettavasti tähän on tultu monien vuosien saatossa. 

No päätös on tehty ja olen toiveikas, että Tuusulassa pystyttiin tekemään linjaus koulujen oppilasmääriin ja koulujenkokoihin ja kyllä, minullekin pienemmät koulut ovat tavoite, ns. Kyläkoulut, mutta sitten taas, toinen ääripää tulee huomioida. Se on lasten oikeus ja turva tulevaisuuttakin ajatellen. Heillä tulee olla hyvät mahdollisuudet ponnistaa tulevaan. Toki ymmärrän senkin, että asia on merkittävä muutos alueelle ja osa on hyvin pettyneitä ratkaisuun. 

No mitä päätöksestä seurasi, pahaa mieltä joillekin, mutta ehkä hassuinta, minua ei enää tervehditä kylällä muutamien ihmisten toimesta. Kestän sen kyllä, koska voin seisoa päätökseni takana, selvitin faktat, tein taustatyötä paljon, päätös ei perustunut mutuun.  Olen asunut täällä yli 20 vuotta, olen tullut tänne Jokelasta avioliiton myötä, viihtynyt omassa rauhassa oikein hyvin, mutta tunnistan myös pienen kylän historian ja siihen kuuluvat.

Päättäjänä toimiminen on joskus aika rankaa ja silti monet haluaa jatkaa, niin minäkin, katsotaan sitten kuinka käy.

Iloa päivään

yt. Ulla ehdokas nro 65 sdp