Loppusuora, osa 1

Sunnuntai 25.4.2021 klo 23:38

Lähdetkö mukaan?

Alkaa olla viimeinen viikko ehdokasasettelussa ajatellen kuntavaaleja, lista sulkeutuu lopullisesti 4.5 ja sen jälkeen alkaa todellinen työ. Siihen asti meistä kuka vaan, on voinut lähteä ehdolle, minä ja sinä...Olemme kuitenkin saaneet lukea toistuvasti medioista,että puolueilla on vaikeuksia löytää ehdokkaita. Itsekin olen kysynyt aika montaa...tyypillisin vastus on että, ei ole aikaa, ehkä joskus jne. Mutta onpa aika moni sanonut, että ei kiitos..tuohon en lähde. Miksi ihmeessä et? Koska jatkuvasti saa lukea ja kuulla haukkuja, arvostelua, henkilöön käyvää kritiikkiä jne. No, se on lisääntynyt, myönnän ja olen itsekin sitä kohdannut. Onpa tässä matkan varrelle jäänyt myös vaikuttaja kavereita, joskus tuntuu että, kaikki on luvallista, voi toimia miten vaan. No ei tietenkään voi eikä saa, politikko ei ole mikään avoin kenttä, vaan vaikuttamisesta kiinnostunut henkilö, äiti tai isä, ystävä, kaveri tai tuttu. Myös politiikkaan kuuluu hyvät käytöstavat, myös meiltä itseltä suhteessa toisiimme. Se joskus tuppaa eräiltä unohtua. Vaikuttamista ei siis ole huono käytös, vaan yhteistyö ja reiluus,avoin peli. Tottakai ollaan eri mieltä, niin pitääkin kun puhutaan demokratiasta.

Näen kuitenkin erittäin tärkeänä halun vaikuttaa, on hyvä olla mukana, puhumassa ja viemässä yhteisiä asioita eteenpäin. Pitää haluta olla mukana.  Paljon keskusteluja, verkostoja ja kuuntelemista, sen jälkeen yhteistä päätöksentekoa. Uskoa omaan itseen, arvoihin ja siihen, mihin haluaa vaikuttaa. Aina voi,pitää vain uskoa. Mm. Eilen sain olla päivän vaikuttamassa koko maan sairaanhoitajien asioihin. Niin paljon samaa, kuin kunta vaikuttamisessakin, tulla kuulluksi. Kuinka tärkeää,että osaaminen säilyy ja koulutus toimii. Hoitotyö on minulle erittäin tärkeää, ja sen takana ihmiset. Potilaat, perheet, henkilöstö jne. Kohtaamisen aitous, ainutlaatuisuuden kokemus. 

Tuuuslassa sote palvelut tuottaa Keusote, kunta toimii ohjausnäkökulmasta mukana niissä. Tuusulalaisten sote palvelujen tulee olla riittävät ja niiden saatavuus täytyy turvata, siihen me jokainen voidaan vaikuttaa. Puhumalla niiden puolesta ja käyttämällä niitä, on tärkeä,että palveluita myös omassa kunnassa käytetään.

Sivistys- ja kasvatuspalvelut, on myös erityisen huolen aiheena olleet meilläkin. Kiinteistöjen sisäilma ongelmat haastavat meitä pohtimaan ja jouduttamaan uusien hankkeiden toteutumista. Samaan aikan valtakunnan tason muutokset ja ajassa mukana pysyminen, edellyttää rohkeaakin kokeilukultturia ja hankkeisiin mukaan lähtemistä. Paraikaa mm. Alkuopetuksen pilottihanke esiopetus 5- vuotiaille kahden vuoden kestona on menossa, osassa Tuusulaa. Millaisia tuloksia siitä saadaan? Miten sen kokemukset tulee vaikuttamaan tulevaisuuden palveluihin? Mukana kokeilussa on kuntia eri puolelta Suomea Ja ohjaus on kansallista.

Kuten saimme lukea, Tuusulakin on pitkästä aikaa muuttovoiton osalta plussalla, valtavan hienoa, monia asioita on tehty, panostettu ja systemaattisesti viety eteenpäin. Toivon,että tämä on alkusoittoa, hyvä kehitys saisi jatkoa. Nyt ei ole aika jarruttaa tai taantua pysähtyneisyyden tilaan, nyt pitää voimallisesti kehittää ja luoda hyvää pohjaa. Markkinoida, saada uusia asukkaita, kehittää kuntakeskuksia. Jokelan osalta tarvitaan kouluverkkoselvityksen loppuun saattaminen, lisäksi päivähoitopaikat alkaa olla kiven alla, tämä pitää ratkaista nopeasti, kunnan toimesta. Lisäksi tarvitaan uudenlaista monimuotoista asumista, lisää senioriasumista ja eri-ikäisten mahdollisuuksien parantamista asua, elää ja työskennellä Tuusulassa. Kaikki ei välttämättä sitä omakotitaloa halua, mutta niillekin pitää luoda tarjontaa. 

Kuullaan kuntalaisia, ei pelkästään puhuta heidän suullaan, vaan annetaan heille tilaa itse puhua. Sitä on aito vaikuttaminen, kohtaamisia ja kuuntelemista. Asioiden eteenpäin viemistä pitkäjänteisesti, sinnikkäästi ja hyvällä yhteistyötä rakentavalla tavalla. Toivotaan,että vaalit saadaan maaliin, uudet päättäjät sitten jatkavat hyvin alkanutta matkaa.

yt. Ulla Palomäki

(Kuntavaaliehdokas)

Kevät,jess...ja vaalit

Maanantai 19.4.2021 klo 23:14 - Ulla

hei

Tänään kävellessäni naapuri kunnassa, iloitsin kovasti, kun huomasin valkovuokkojen putkahtaneen metsiin, niin ihanaa, aidon kevään tunne. Jo lupaus kesästä ja lämmöstä. Voi miten iloitsen siitä. Kesä tuo jotain uutta, toivoa ja iloa arkeen, lämpö, aurinko, hymyilevät ihmiset ja rento olo...jokohan me ihan hiukan voidaan ajatella nauttivamme siitä? Olisiko korona vähitellen hellittämässä? Voi miten sitä toivon....

Tänään oli valtuuston kokous, ja jotenkin kokous sai minut haikeaksi. Tokikin vaalien lähestyminen tuo kaikkeen omat näkökulmat, mutta siitä huolimatta, mihin olet menoissa Tuusula? Mihin pysähtyy kehitys, jonka eteen on tehty vuosia töitä? miksi lupaukset, jotka yhdessä olemme valtuustona tehneet, ovatkin yhtä äkkiä ihan tyhjää? Mihin hävisi se yhteinen tahtotila, joka uutta tuusulaa rakentaessa neljä vuotta sitten oli Ja oli vielä ehkä viime syksyyn saakka.  Miten kuulen keskusteluissa vain tyytymättömyyttä siihen ja tähän, kaikki on huonosti...ei ole, ei minusta... Minä näen paljon hyviä asioita ympärilläni,olenko ainoa? En kai...

Miksi yhtäkkiä isotkin asiat pitää tuoda uudelleen päätöksentekoon? Miksi kaikki onkin yhtäkkiä huonosti, Te ja Me Päätettiin ne asiat. Mitä se kertoo kyvystä sitoutua ja tavasta tehdä päätöksiä, ellei niitä sitten pidetä. Mitä ajan ja rahan hukkaa se onkaan... Mihin me unohdettiin jo mm. yhteinen osbu? Yhteiset asiat, joita on saatu ja haluttu saada aikaan? Virkistysalueet, lähiliikuntapaikat, uudet kouluhankkeet, päiväkodit, yhdessä tekeminen monin tavoin? 

Onko se vain vaaleista johtuvaa vai voimmeko ihan oikeasti olla niin eri mieltä, niin kaukana toisistamme?

Kyläkoulu keskustelu, kerran vielä... nousee myös koko ajan esille, kustannukset ja koulut, kukaan ei puhu opetuksen laadusta? Lasten tasavertaisesta kohtelusta? Oikeudesta osallistua ja saada yhtä laatuista opetusta, jotta pärjää tulevassa. Onko kyläkoulu, vain kylää varten vai halutaanko aidosti kantaa huolta meidän tulevista veronmaksajista? Miten ikinä koulu, jossa on luokkia 1-4 ja yksi opettaja, voi olla samalla viivalla 1luokka/ 1 opettajan kanssa. Entä lasten elinympäristö, päivähoito ja ystävät, onko oikein,että koulu muuttuu vain siksi? Kysyykö kukaan lapselta mitään? Mitä hän haluaa?

Minä kysyin, aika monelta. Jo kauan sitten koulunsa käyneiltä, miltä tuntui mennä isoon kouluun? omilta lapsiltani, joista osa kävi enemmän ja osa vähemmän Linjamäen koulua, miltä tuntui mennä isoon kouluun? Nyt koulussa olevilta ja vähän aikaan sieltä pois lähteneiltä ja tulevilta perheiltä, jossa lapset ovat vasta pieniä. Lähikoulua pidettiin ihan hyvänä, mutta, lasten saama opetus? Oppilashuoltopalvelut? Mahdollisuudet valita valinnaisia aineita? Ryhmäytyminen? Ystävät jo päivähoidosta? Monen aikuisen turvallinen maailma? Jne. Kunnioitan ja arvostan niitä vastauksia, sen rinnalla tietysti oppilaskohtaiset kustannukset ja opettajankin oikeus hyviin työolosuhteisiin olivat tärkeitä näkökulmia. Päätökset perustuu usein faktaan ja niin pitääkin. Ne ei aina ole helppoja ja niitä pitää pohdiskella monesta näkökulmasta. Sitä se päättäjän rooli on. No, nähtäväksi jää, aukeaako tämäkin päätös vielä.

Edelleen toivon, että oppisimme näkemään myös sen hyvän, jota olemme tehneet ja josta voimme olla ylpeitä, seuraava valtuusto sitten jatkaa valitsemallaan tiellä.

Näihin ajatuksiin tänään

yt. Ulla 

Näkökulman vaihtamisen taito

Torstai 15.4.2021 klo 18:34 - Ulla

Heips vaan

Näin on vaalimaratonaikakoskasaaäänestää..... edelleen liikkeellä, viime viikon sunnuntaina kävimme hyvää keskustelua ikäihmisten hoidosta ja tulevaisuuden haasteista Uudenmaan Demarinaisten keskusteluillassa. Maria Guzenina- Richardson oli mukana, ja kertoi eduskunnan lainsäädännön valmistelusta ja soteuudistuksen vaiheista. Kunnianhimoisesti asia etenee ja sote muutos halutaan saada maaliin vielä tässä kevään-kesän aikana. Perustulakivaliokunta käsittelee asiaa ja toistaiseksi se etenee aikataulun mukaan.

Puhuimme myös palveluverkon murroksesta joka on paraikaa menossa, mitenkään emme voi yhteiskunnassa jatkaa raskaalla hoivalla ja palvelukonseptilla, kuten tähän asti. Sen varmaan kaikki tiedämme. Meidän tulee saada ennaltaehkäisevät palvelut ajoissa liikkeelle, 2030 ennusteen mukaan Suomessa on >75v. väestöä 300 000 enemmän, ovatko he hyväkuntoisia ja aktiivisia kansalaisia, se riippuu siitä mitä ja miten nyt teemme? Tässäkin ennaltaehkäisy on 1. prioriteetti.

Innovoimme tuossa keskusteluillassa varhaisia terveystarkastuksia siellä + 60- 65v vuotiailla, itse innovoin vielä enemmän, voisiko työnantajat tulla tähän mukaan? Hyvissä ajoin jo, ennen eläkkeelle lähtöä olisikin senioritarkastukset laajasti ja ne jatkuisi sitten eläkkeelle jäämisen jälkeen kunnassa/ sotessa. Hyte toimintaa parhaimmillaan. Näin voisimme yhdessä jo vaikuttaa asiaan, monet eläkkeelle jäävät ovat vielä pidennetysti työssä, tekevät keikkaa (varsinkin sote puolella) jne. joten kaikki voittaisi.

Mikä hienointa, tässäkin,ikäihmisten aktiivisuuden lisäämisessä, meillä Tuusulassa on jo osbu ja monia hankkeita on saatu eteenpäin, mm. liikuntapuistot, jossa voi omaehtoisesti liikuntaa harrastaa. Pidetään siitä kiinni.

Lisäksi tarvitsemme reippaasti senioriasumista meillekin kuntaan, eri alueille, joihin jokainen voisi muuttaa jo hyvissä ajoin ja sitä kautta pitää toimintakykyä yllä helposti. Sosiaaliset verkostot säilyisivät ja varsinainen raskas hoiva siirtyisi eteenpäin, se varmasti on jokaisen toive. Tällä hetkellä meillä on haaste siinä, että meillä on tavallista asumista ja sitten tehostettua asumista, väliin ei mahdu mitään. Siihen kuitenkin olisi se suurin tarve, turvallisuutta ja pientä apua tarvitsevia ikäihmisiä on paljon. Lisäksi lähipalvelut säilyy ja pitääkin, mutta tokikin ne muuttuvat, tähänkin pitää palveluverkonmuutoksella vaikuttaa. lähipalvelut heille jotka ne tarvitsevat. laajat sähköiset palvelut heille, jotka niitä haluavat, heitäkin on hyvin monessa ikäryhmässä, se on hyvä muistaa.

Kokonaisuutena, palvelurakenne uudistus on hyvä asia, vähitelleen saamme painopistettä muutettua kevyempään hoivaan. Palveluverkko uudistus ei tarkoita, palvelujen lakkauttamista, niinkuin meilläkin Tuusulassa jotkut haluavat  aktiivisesti pitää yllä keskusteluissa.Minusta se on tarpeetonta väärän kuvan antamista, meillä Suomessa on valtavan hyvä terveydenhuolto, ja kaikki tulee varmasti hoidetuksi. Niin myös meillä Tuusulassa.

Kevät on täällä, aurinko paistaa ja ihanaa, kesä on tulossa. Kaikkinensa toivon, että valo ja aurinko, saisi ihmisten mielet iloisiksi kaikista haasteista huolimatta, kuitenkin meillä on paljon hyvää, huomataan se.  Tuusulan maine korona tilastoissakin on ollut vähän haastava, toivoisin, että jokainen jaksaisi vielä ponnistaa rajoitteiden noudattamisessa, jotta päästäisiin kesänviettoon, yritykset voisi avata ovensa ja voisimme turvallisesti nauttia arjesta.

Itseä auttaa aina haasteiden edessä pohtia, mitä hyvää tämä voisi olla käänteisesti, kaikkien tahto ja halut ei todellakaan tule täytetyksi, ei edes vaaliehdokkaiden lupausten puolesta. Eli ihan kaikkia lupauksia ei kannata uskoa, mutta realistisesti pitää uskoa, että moni asia on erittäin hyvin, meillä Tuusulassa. Sen eteen meidän tulee tehdä töitä jatkossakin.

Iloisin terveisin

Ulla

Referenssiä kuka ja millainen ehdokas?

Lauantai 10.4.2021 - Ulla

Hei

Ohessa muutama palaute millaisena eri kollegat minut näkevät. Näistäkin palautteista olen erityisen iloinen,koska haluan yhteistyössä,monenlaisia näkökulmia arvostaen demokraattisesti olla tekemässä Meidäntuusulaa, jossa kaikilla on hyvä asua ja elää. Mutta myös sellaista, jossa jokainen voi kokea, että häntä arvostetaan juuri omana itsenään. 

 "Sinulta Ulla muuten opin aikoinaan sellaista näkökulmien kunnioittamista - olet siinä mielestäni mestari. Osaat myös avata niitä erinomaisesti. Ulla on pitkän linjan kuntavaltuutettu (sd) ja Sairaanhoitajaliiton valtuustossa. " Näin analysoi minua, Suomen Yrittäjien viestintäjohtaja, Taru Jussila, kun kävimme kirjeenvaihtoa,hänen pyrkiessään juuri nyt Keuruun kaupunginjohtajaksi. Taru olisi varteenotettava vaihtoehto Keuruulle, kun haetaan dynaamista valmentavaa johtajaa. Myös kunta maailmassa autoritäärisen johtamisen aika on auttamatta ohi, yksinvaltius ei ole tätä päivää. Kaupunginjohtajalta edellytetään verkosto osaamista ja valmentavaa otetta, vain siten osallisuuden kautta voidaan saada yhä tiukemmassa taloushaasteissa kärvistelevät kunnat onnistumaan. Tarvitaan kuulemista ja kuuntelemista, osallistumista. Tästä syystä, olen erityisen iloinen,että meillä Tuusulassa on monijohtajuusmalli sisällä pormestarimallissa. Pormestari ja kansliapäällikkö tekevät saumatonta yhteistyötä, joita kumpaakin ohjaa sama strategia, eri näkökulmista vain. Tarun kanssa meillä oli yhteinen opiskelumatka työnohjaajiksi 2011-2013 Helsingin yliopistossa, some ystävyys on jatkunut noista vuosista saakka. 

"Haluaisin kehua demareiden Ulla Palomäki maasta taivaaseen. Ulla on yhteistyökykyinen ja ottaa asiat asioina. Pystyy huomioimaan erilaisia katsontakantoja ja on ihmisen asialla." Näin minua määritteli Tuusulan khall jäsen Annika Lappalainen, Tuusula vihreiden postauksessa. Annika on myös ehdolla kuntavaaleissa,ja jos sinun valintasi on vihreät,siinä sinulle huippu ehdokas.

Kuuntelin tänään Tuula Haataista, lähikuntien demareiden järjestämässä ajankohtaiskatsauksessa, hän puhui siitä, miten Suomi on onnistunut omalta osaltaan tässä maailmanlaajuisessa pandemiassa? Isossa kuvassa, olemme onnistuneet hyvin. Olen aikaisemminkin itsekin todennut, että Suomen koronapolitiikka on ihmishenkeä suojelevaa, se on vaatinut jäätäviä hidastuksia, sulkemisia moniin palveluihin, monet ihmiset ovat olleet todellisessa talousahdingossa, ymmärrän yrittäjien tuskan ja murheen, lapsiperheiden kipuilun opiskelujen järjestymisessä, harrastusten puuttumisen jne.... Mutta, entä jos tätä ei olisi tehty? Millaista hintaa olisimme maksaneet, menetettyjen ihmishenkien kautta? Paljonko niille määritetään hintaa? Inhimilliset kärsimykset monissa maissa on mittavat, Ruotsissa lähes 14 000 menehtynyttä, muissa Euroopan maissa myös kymmeniä tuhansia. Minusta meillä on toimittu äärimmäisen vastuullisesti, tällä ihmistä arvostavalla politiikalla.

Nyt tällä hallituskaudella on myös tehty mittavia päätöksiä lapsipeheiden tueksi, nyt jos koskaan ne on tärkeitä. Työttömyys ja lomautukset ovat ajaneet perheet ahtaalle, onneksi maksuton toisen asteen koulutus saatiin läpi. Nyt ihan jokaisen perheen lapsi, nuori voi opiskella lukiossa tai ammattikoulussa, miettimättä mitä se maksaa? Tai miten materiaalit kustannetaan? Eikö se ole ihan mahtavaa,minusta on.

Tai päivähoito-oikeus, lapset saavat päivähoitoa, tavata kavereita, solmia lapsiystävyyksiä huolimatta siitä, onko vanhemmat juuri työssä, onko rahaa maksaa hoitomaksuja tai vaikka perhevapaiden laajempi käyttö, perheet itse saavat valita kuka on kotona ja kuka töissä. Nämä kaikki toimenpiteet tähtäävät tulevaisuuteen ja sen onnistumiseen, hallituksen on syytä katsoAkin riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi kehysriihessä on tulossa työttömyyden selättämiseen uusia mahdollisuuksia, lisäpalveluja työnhakuun, koulutusmahdollisuuksia jne. Suomen tulevat ja nykyiset veronmaksajat halutaan saattaa ja pitää veronmaksajina.

Sotea valmistellaan myös, sen yhtenä tavoitteena on pitää kustannukset kurissa, tuottamalla ja järjestämällä, ja ennen kaikkea valvomalla, ne palveluiden osalta kunnallisena. Täydennetään kyllä yksityisillä markkinahintaisilla, mutta perusvastuu on yhteiskunnalla. Se on erittäin tärkeää, jotta yhteiskunnan huoltovastuu pystyy kantamaan tilanteen, ettei kustannukset karkaa käsistä. Hoitoa- ja huolenpitoa tarvitsevien ikäluokat ovat isoja ja tämä on huomioitava.

Huomenna Uudenmaan demarinaisten ajakohtaistunnillla, olen mukana keskustelemassa kansanedustaja Maria Guzenina- Richardsonin kanssa ikäihmisten tilanteesta tässä hetkessä. Lähetys tulee verkon kautta. Haluankin jo nyt tuoda esille näkemykseni siitä, että ikäihmisten palvelujen ennaltaehkäisevä näkökulma on turvattava, mutta myös vaativa hoito ja hoiva pitää saattaa laatukriteerit täyttävälle tasolle. Muutaman vuoden takainen katastrofi ei saa uusiutua ikäihmisten hoivan tasossa, yksityisten- sekä kunnallistenpalvelujen tulee kyetä saavuttamaan sovittu laatutaso, ja sitä tulee pystyä valvoa. Erityisen huolissani olen hoitohenkilökunnan riittävyydestä, onkin tärkeää,että tehtävät on tarkkaan kuvattu ja ammattiosaaminen on tehokkaasti käytössä.

Kuntien HYTE toiminta on keskeistä, liittyen nimenomaan ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpitoon. Siksi mm.lähiliikuntapaikat, kuntoilumahdollisuudet, neuvonta ja ohjaus kaikilla sektoreilla on huomioitava jatkuvaan kehittämiseen. Kotona asumista tulee tukea mahdollisimman pitkään ajoissa saatavilla riittävillä palveluilla, mutta myös meidän läheisten tulee osallistua omamme ja perheiden selviytymiseen. 

Nämä edellä kuvatut asiat ovat minulle tärkeitä ja niiden kautta haluan tuoda osaamistani käyttöön. Ihanaa lauantai -iltaa Sinulle.

Yt. Ulla 

Vilskettä viikkoon

Keskiviikko 7.4.2021 klo 6:42 - Ulla

Mielipiteellä on väliä vai onko?

Huomasin paikallislehdessä,että naapuri pitäjässä tunteet kuumenneet niin, että virkamiehiin kohdistettu jopa työsuojelulakia rikkovaa uhkailua, päätösasiassa, asiaa käsitellään kaupunginjohtajan toimesta ja pari kuntapäättäjää ollut asialla...Eduskunta eilen ilmoitti, käsittelevänsä erään kansanedustajan uhkailua some käyttäytymisessä ja kirjoituksissa, uhkailusta väkivallan toteuttamiseen,oho..ja Tuusulan somessa luin taas ehdokkaan kirjoittelua, jopa toisen maalittamisesta, suoraan vihjailemalla liittyen äänestyskäyttäytymiseen...annetaan sen verran tarkat speksit, että varmasti tunnistetaan,mutta vältetään nimen antamista..mistä ihmeestä on kyse? Kuinka tästä tällaista on tullut? Millään tavalla ei tuollainen ole hyväksyttävää. Upeata,että asiaan puututaan rohkeasti naapurissa ja eduskunnassa. Miksi pidän näitä toistuvasti esillä? Siksi, koska me emme todellakaan saa hyväksyä tällaista, ellei puutu, ei mikään muutu. Mitä enemmän me tuomme näitä esille, että tällainen ei ole sallittua, sitä vahvemmin voimme vaikuttaa.

Onko niin, että mielipiteellä, asia argumenteilla, joista jokainen oman näkemyksensä muodostaa, ei olekaan mitään väliä? Tai, että mielipidevapaus onkin ihan sana helinää? En suinkaan ole kokematon tai tilanteessa, jossa aikaisemmin en olisi vastaavaa huomannut, muta nyt tänä keväänä, asia on jotenkin korostunut? Onko kyse vaaleista ja vallasta?Vai saako korona meidät käyttäytymään näin... Onkin entistä tärkeämpää nyt löytää ne onnistumiset, yhteistyön hedelmät ja yhdessä tekeminen, jota meillä tehdään paljon. Emme voi sallia tuollaista, vaan ahkerammin tuotava esille hyväksyttävää käyttäytymistä ja hyviä asioita, joita on paljon. Meistä kukaan ei voi päättää toisen puolesta, mutta voimme huolehtia, ettemme mene mukaan sellaiseen.

Edelleen, myös se mitä kaikkea olemme saaneet tälläkin valtuustokaudella aikaiseksi, kannattaa huomata...viimeisimpänä luin,että,  Jokelassa äänestettiin lampien osbusta, (osallistava budjetti) miten lampi verkostoa Jokelassa kunnostetaan. Ja sitten isompana asiana mm. tänään illalla kokoontuu etänä valtuustoasioiden valmistelutoimikunta, jossa linjaamme tahtotilaamme pormestarijärjestelmän kehittämisen näkökulmiin poliittisina ryhminä, tuleeko hallintosääntö muuttaa vai /tai toimintatapoja? Kävimme ryhmän kanssa tästä hyvää keskustelua viimeviikolla, ja totesimme, että tässä tilanteessa hallintosääntö ei tulisi muuttaa, mutta toimintatapoja kyllä.

Näitä pohdintoja ovat tehneet muutkin ryhmät ja onkin hienoa kuulla näkemyksiä. Liikkeellä siis taaskin monenlaisia asioita ympäri kuntaa, suuria ja pieniä...Ihan mahtavaa olla mukana kehittämässä edelleen uutta Tuusulaa, meillä on kuitenkin valtava määrä puolueissa huippuporukkaa, joten haastetaan itsemme ja toisemme tekemään uutta hyvää edelleen Positiivinen edellä. Työtä on paljon ja se vaatii sinnikkyyttä, mutta palkintona monien asioiden eteneminen, kunnan vetovoiman lisääntyminen ja uudenlainen tekemisen tapa...siinähän sitä näyttöä onkin jo...

Iloa keskiviikkoon yt. Ulla

#huomaahyvä #rohkeastijohtamaan #uuttatuusulaa #asenneratkaiseeaina

Somekupla ja muita ajatuksia

Maanantai 5.4.2021 klo 16:48 - Ulla

Ajatuksia...

Eräs arvostamani nuori politikko, kollega, Annina Nuutinen kirjoitti somessa ”somekuplasta” ja siitä, että mitä kaikkea somessa näkyy...tai luulemme näkevämme? Jäin pohtimaan tuota hiukan laajemminkin... Kuinka usein näkemämme somessa voivat olla vain positiiviset kuvat, postaukset, iloisuus, onnellisuus jne. Ja miten kuitenkaan emme tiedä,mitä kuvien takana on... Siellä voi olla monenlaista, se arkiaitoelämä, johon kuuluu nämä ja muut erilaiset asiat, niin positiiviset kuin negatiiviset, tunteet, surut,ilot,itkut ja arkiset tylsätkin asiat. Se julkisuuskuva, jonka annamme, onko se aina totta? Hyvä kysymys.  Miksi sitä sitten tekisimme niin,ellei ole? Koska se, mitä olen arkiminänä on yksityisyyttä, jota toivon tietysti kaikkien kunnioittavan, se on sitä jonka jakamisesta itse päätän, se on sitä mikä tai kuka olen. 

Minulla somessa vilahtelee aika paljon se arki, sitä tavallista tylsääkin tekemistä, mutta joka on minua, minunlaista elämää. Itselle myös positiivinen asenne on tärkeää, se miten ylipäätänsä suhtaudun asioihin, mitä haluan nähdä ja miten niitä lähestyä. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sitä negatiivisiakin olisi. Varsinkin kun on politiikassa mukana, huomaa usein että vahvasti koitetaan vetää mukaan ikäänkuin johonkin kummalliseen sanailuun... Tai, tarkoituksella jopa provosoidaan, halutaan saada toinen kirjoittamaan jotain, josta häntä voisi sitten ikäänkuin ojentaa muiden nähden...tai, ollaan valmiita jopa laittamaan sanoja toisen tekstiksi ja kerrotaan sitä totena eteenpäin. Ja nyt puhun ihan aikuisten kirjoittelusta, se on joskus todella hämmentävää. Onkin surullista seurata, jopa henkilöön käyvää kirjoittelua, arvostelua ja olen siitä osani saanut itsekin Tuusulassa. 

Tällainen toiminta kyllä latistaa aidon keskustelun, eikä siellä oikeastaan edes halua olla mukana. Jokainenhan sen tietysti itse valitsee onko, harmi vaan, että usein aito ja hyvä keskustelu jää pienempään rooliin ja asioista tulee ihan jotain muuta. Toki aina välillä pääsee osallistumaan hyvään,aitoon keskusteluunkin, ei kaikki suinkaan ole ”peliä”. Niissä saatetaan olla hyvinkin erimieltä, ja se on hienoa, koska näinhän se on aidossakin elämässä, päätöksenteossa ja asioiden käsittelyssä. Parhaimmillaan sosiaalinen media antaa paljon tietoa, sen kautta voi välittää monia asioita ja siellä voi olla todella huikeita kohtaamisia.

Törmäsin myös sanaan poliittinenautonomia, sitä maistelin myös, onko sellaista? Vai tarkoitetaanko silläkin sitä, että saan ja voin sanoa mitä tahansa? Autonomiallahan voidaan myös antaa valtuutus tekemiselle, kuitenkaan sitä ei tulisi väärinkäyttää. Tätä täytyy tutkiskella vielä lisää.

Törmäsin myös ihan huikeaan blogiin ajatuksista, miksi mukana, ehdolla2021? Naapuri pitäjän Järvenpää Mimmi Launiala kirjoitti blogissaan siitä,miksi hän haluaa olla mukana edelleen. Allekirjoitan sen vahvasti, hän myös oikoi kirjoituksellaan sitä, mitä ryhmäkurilla halutaan sanoittaa, se usein halutaan ymmärtää väärin. Täytyy sanoa, että tämän kolmen kauden aikana, en kertaakaan ole joutunut äänestämään itseäni tai arvojani vastaan, myös meillä voi hyvin nostaa esille keskustelussa, että haluaa ja aikoo äänestää toisin, kunhan sen perustelee muille, se on silloin ok ja niin voi toimia.  Suosittelen vahvasti Mimmin blogia, käy lukemassa. 

Olen myös pääsiäisen aikana edistänyt opintojani, sovittelija koulutuksessa ja luin mielenkiintoisen kirjan, Näkökulman vaihtamisen taito...siitä myös syntyi huikeita ajatuksia ja vahvennusta omalle tavalle toimia. Olen usein saanut palautetta, että otan muut huomioon, kykenen erilaisin näkökulmiin ja dialogiin asioista, ennen lopputulemaa. Tämä myös avautui kirjan myötä vahvemmin itselle taas. Ratkaisukeskeinen ajattelutapa, on osa minua ja jo kauan sitten, lempi lauseeni Älä jää tuleen makaamaan, Tuntematon sotilas, sai taas kaiku pohjaa. Ihan huikeaa ajatusjuoksentaa taas...No, tämä kaikki edellä kuvattu, on aitoa minua, äitiä, vaimoa, politikkoa, ystävää, esimiestä,naista, ihmistä ja edelleen ollaan mukana. Kiitos huikeat tyypit, taas ajatukset jalostui, askeleen eteenpäin...

Niin mukava pääsiäinen ollut monella tavalla, taas jaksaakohti kesää. Iloa sinunkin viikkoon, pysytään aitoina,mutta muistetaan myös suojella itseämme tarpeen mukaan.

yt. Ulla

Kevät on tullut..

Tiistai 30.3.2021 klo 22:24 - Ulla

Hei Sinulle

Kevät on täällä, kellot siirtyivät jo kohti kesää (en ymmärrä miksi, niitä siirrellään, taas on autonkin kello sekaisin...) mutta, tästä siirtämisestä ei ymmärtääkseni ole saatu päätöstä aikaiseksi. EU tasolla se kai on, mutta Suomi kipuilee oman päätöksensä kanssa. Vaikuttaako kellon siirtely sinuun? Itse en huomaa oikeastaan mitää, toki sen viehättävä ajatus kevään etenemisestä valoisuuden muututtua, tuo iloa arkeen.

Covid tilanne edelleen vaan haastaa meitä, Tuusulassa tänäänkin aika monta tapausta, alueellisesti Keusotessa 31, se on liikaa, mutta en tiedä miten siihen pääsee vaikuttamaan tarpeeksi. Ymmärrän koronaväsymyksen, mutta siitä huolimatta tulisi koittaa jaksaa. Rokotukset etenevät omaa tahtia, ja niiden tietysti siis haluaisi nopeutuvan, mutta samaan aikaan uutiset siitä, että rokotettujakin sairastuu tai tarvitaan ehkä kolmaskin rokote muunto virusten estämiseksi... Se huolestuttaa, mutta uskon, että tästäkin pääsemme siltikin eteenpäin, kohti toisenlaista normaalia. Tuskin mikään ihan ennalleen palaa.

Myös kuntavaalit lähenee, eletään hiukan sellaista seisovaa vaihetta, ei oikein tiedä mitä ja miten vaalityötä kukin tekee, millaisia asioita tulisi nostaa esille ja millaisella mallilla Tuusulakin haluaa jatkaa? Ensimmäinen pormestarikausi alkaa olla loppusuoralla, olen hyvin iloinen tästä ajanjaksosta. siitä rohkeudesta jota olemme vieneet eteenpäin, sitä #uuttatuusulaa. Moni asia on edennyt, olemme ottaneet rohkeita askelia mm. Sivistyksen ja kasvatuksen kärkikuntana Suomessa, yhteiset tilat ja niissä oleva 0- toleranssi sisäilmaongelmille on merkittävä asia. Suurin osa julkisista rakennuksista on kouluja, päiväkoteja, todellinen lapsi edellä- ajattelu, satsaus tulevaisuuteen, jotta lapsemme säilyvät terveinä. Kunnan muuttovoitto on +260, moniin vuosiin tähän ei ole päästy, on siis tehty oikeita asioita, Tuusulaan valmistui yli 500 asuntoa, ihan huikeeta. Lisäksi lähiliikuntapaikat, luontovirkistysalueet ja monet muut asiat ovat ottaneet suuria harppauksia. Hyrylään ollaan vihdoin saamassa kauppapalveluja, joihin ihan jokaisella on pääsy siitä keskustasta, saadaan liikkeitä ja elämää, kauppakeskittymä. Ajelin Hyrylässä viimeviikonloppuna ja vau Martta Wendelinin päiväkodin rakentaminen on alkanut, rakennetaan hupussa, suojassa ja turvassa. Lisäksi pääväylän varrella olevat kerrostalot, tuovat keskustan tuntua, todella hienoa. Samaan aikaan Jokela etenee omaa tahtia, peltokaaren alue tiivistyy, keskustan yleissuunnitelma oli lausunnoilla, lampireitistö kohenee ja uutta kuntorataa rakennetaan Temmon alueelle. Entä Kellokoski..Joenrannan kaava alue oli eilen kuntalaisille esittelyssä. Vielä kun Linjatien pyörätie saadaan, niin hyvä. Sen eteen tulee puhua, jotta turvallinen liikkuminen on mahdollista.. Kiitän ja iloitsen kaikkien puolueiden yhteistyöstä kuluneena aikana, yhteinen tekeminen alkaa näkyä, hyvä me.

Se mistä en iloitse, niin tänäänkin kävin vilkaisemassA somea, harmitti. Kyllähän asioista saa olla eri mieltä, mutta jos me  aikuiset ja jopa ehdokkaat kirjoitamme ilkeästi muista, se ei kyllä yhteistyötä vie kovin pitkälle. Tulisi malttaa hillitä itseä aina näissä, asioilla on niin monia puolia. Tästä syystä en kovin usein siellä vieraile ta sinne kirjoita mitään. 

Mutta edelleen, siis vuodesta 2009 mukana olleena, haluan olla luomassa rohkeaa tulevaisuuden kuntaa, jossa kaiken lähtökohtana on ihminen ja hänen arvonsa, jos siis se sinua edelleen innostaa, olen käytettävissä. Viimevuosien eteneminen olkoon se, mitä on aikaan saatu, sitä edelleen haluan vaalia. Työtä riittää vielä varmasti.

Ihanaa pääsiäistä, pysytään terveenä ja pidetään huolta itsestä sekä kanssakulkijoista.

yt. Ulla 

Täällä taas...covid19

Tiistai 23.3.2021 klo 21:42 - Ulla

Täällä taas, jaksaa, jaksaa...entä jos ei jaksakaan?

Muisto parin vuoden takaa tuli esille, olin sairaanhoitajapäivillä puhumassa jaksamisesta. Kuuntelin tuon tänään aamulla uudelleen...vuonna 2019 ei covidista vielä ollut tietoakaan, puhuimme kuitenkin jaksamisesta hoitoalalla. Olipa koskettavaa ja suorastaan pysäyttävää, nimittäin nyt kahta vuotta myöhemmin tilanne on vaan pahentunut. Viimeinen vuosi on ollut hoitajille,lääkäreille ja muille toimijoille sotepalveluissa todella raskas. Senhän me tiedämme. Myös opettajat ja kasvattajat ovat olleet kovilla, saati sitten työnsä menettäneet. 

Onhan se ollut sitä myös muillekkin ja tuntuu, että loppua ei näy. Alamme olla melkoisessa pinteessä, hoitajista on valtava pula, sairaalat alkaa täyttyä taas vähitellen covid potilaista, riittämättömyys on läsnä kaikessa. Hallitus miettii paraikaa lisärajoituksia, maskipakkoa ja liikkumiseen vaikuttavia rajoitteita. Samaan aikaan kuuntelen kiistelyä televisiossa siitä , mitä kenenkin mielestä pitäisi tehdä...Nyt tarvitaan todellinen pysähdys. Ennenkuin saamme rokotteet liikkeelle, riittävän määrän rokottajia ja asiat rullaamaan, tulee kansalaisia suojella...itseltään. Selvästikään siihen ei itse kyetä, tarvitaan rohkeutta päätöksentekoon ja vahvaa , joka meillä on, hallitusta päättämään nämä asiat. Luotan hallitukseen ja sen toimintaan, onhan se jo osoittautunut huikeaksi tässä paineessa. No miksi meitä pitää suojella itseltämme, no mm.

-Viime viikonloppuna Helsingissä kokoontui edesvastuuton joukko mielenosoitukseen, siihen ei puututtu, selityksiä kuului monia. Olisiko pitänyt puuttua, ehdottomasti olisi.Pahimmalla tartuttavuusalueella yli 400 ihmistä kokoontui, ilman maskia ja osoitti mieltään, aivan jäätävää, en ymmärrä.

- ihmiset kokoontuu kielloista huolimatta yhteen, koti bileissä, omissa yksityisissä tapahtumissa jne. Tartuntaketjut se kertovat.

-kaikesta huolimatta osa kulkee edelleen ilman maskia, kaupoissa ja muualla, välittämättä kanssakulkijoista.  

Some ja lehdet täyttyy ihmisten kirjoituksista, kun rokotteita ei saada laajasti kaikille ja jokaiseen toimipisteeseen, toistuvasti rokotteiden käsittely, säilytys ja riittävyys asioita perustellaan kyllä, toiminnalle on syynsä. Mutta tietysti jollakin tasolla ymmärtää, ihmisten huolen.

Todellakin covid on politisoitunut, ja sitä hyötykäytetään vaalityöhön. Nyt kuitenkin tulisi vahvistaa kaikkien toiveikkuutta, että asiat etenee kyllä. Koska vain siten voimme säilyttää mielenrauhaa. Ja isona tavoitteena tietysti yhteiskunnan palaaminen melko normaaliin, toiminnan avaaminen ja nuorten sekä lasten harrastusten käynnistäminen. Oli hyvin huolestuttavaa kuulla uutisista, etttä Suomessa 25 000 on lopettanut harrastuksen Koronan aikana, kuinkahan meillä Tuusulassa tämä on? Lisäksi ikäihmiset ja he joiden osallistuminen arkeen on estynyt. Huoli ihmisten yksinäisyydestä on aiheellinen,koitetaan pitää läheisistä huolta eri tavoin.

Miten muuten vaalityötä sitten tehdään? En tiedä, omalta osalta ainakin on vaiheessa, nyt on muuta tekemistä. Näinhän todetaan,että kyseessä on some vaalit, mutta katsotaan sitä sitten. Ja onhan tämäkin tietysti osa sitä, tehdä itseä ja ajatuksia tutuksi. Toivon meille ja teille kaikille malttia, uskoa ja toivoa sille, että asiat kyllä järjestyvät. Suomen terveydenhuolto on huippu osaamista, se toimii, jos sille annetaan työrauha ja mahdollisuudet toimia. Ihmisten jaksamista työssä nyt jos koskaan tulee tukea, ja ehkä omalla käytökselläänkin näyttää se tuki. 

Meillä Tuusulassa asiat on melkoisen hyvin, kunta etenee monella sektorilla, meidänkin tulisi malttaa odottaa vuoroa nyt,rokotteet tulee ja toivottavasti jo tulevana kesänä voimme hiukan vapaammin hengähtää. Pidetään meilläkin huoli lähimmäisestä ja maltetaan olla kokoontumatta, käytä maskia, ainoastaan yhdessä tästä selvitään, mutta selvitään.

Iloa ja valoa siis pieniin hetkiin, huomaa hyvä, keskitä siihen voimasI, niin minäkin teen. Kevät ja valo, antaa energiaa ja ajatukset voi jo antaan mennä kesää kohti, se tulee varmasti, millaisena? Sitä emme vielä tiedä.

Yt. Ulla

Jokaiselle jotakin, minä toivon

Lauantai 13.3.2021 klo 8:04

Huomenta

Voi miten olinkaan levon tarpeessa kun eilen loppui työviikko, tämä aika on siitä kummallinen, että osalla ei ole lainkaan töitä ja osalla on sitten reilummin. Itse kuulun jälkimmäiseen, toki koronakin siihen jotain lisää on tuonut, mutta terveydenhuoltoala on aina, ollut paljon työllistävä. Ja se sopii, itse tykkään,ettei kelloa tarvitse paljon päivän mittaan vilkuilla. 

Tässä aamulla lueskelin eri medioita ja oivalsin, että lähestyvät kuntavaalit saa jokaisen peräänkuuluttamaan monenlaisia asioita, jopa lupaamaan, vaikka kaikki tiedämme niiden perustuvan demokratiaan ja yhteisiin päätöksiin, yksin ei voi luvata mitään. Tarvitaan puoluerajat ylittävää yhteistyötä. Sain myös eilen lukea ystäväni Annika Lappalaisen #kehukaveria postauksen, jossa hän kehui minua siitä, että olen ” yhteistyökykyinen, otan asiat asioina ja pystyn huomioimaan erilaisia katsantokantoja, sekä olen ihmisen asialla”. Voisiko sitä enempää toivoa, kiitos ja toivon todella, että moni muukin näkee minut sellaisena. Sitä haluan edustaa ja olen edustanut tähänkin asti, Annika, olet havainnut minua oikein. Iso sydämellinen kiitos sinulle 💚. Itseasiassa vaalilauseeni ovat syntyneet, niin huippua tehdä yhteistyötä.

Jokainen myös haluaa tuoda esille niitä asioita,joita omassa elinpiirissä ja arjessa on tällä hetkellä tärkeitä, itse kiireisenä työssäkäyvänä ihmisenä myös toivon arjen sujuvuutta. Omasta näkökulmasta haluan olla lisäämässä, monipuolisia asioita:

- sotepalvelut, niin läsnä kuin verkkopalveluita, kuntarajat ylittävää palvelujen käyttöä. Haluan poiketa itselle sopivaan palvelupisteeseen tai hoitaa asioita verkossa. Lähipalvelut heille, jotka ne tarvitsevat. En halua itse kankeita odotuksia, jonoja vaan itselle sopivaa asiointia, soitan kun minulle sopii tai asioin verkossa. Uskon että meitä on monia.

- yhdistysten kanssa yhteistyö, sujuvaa ja sopivaa, jokaiselle jotakin ja avointa menoa, yhdessä kunnan, keusoten ja muiden kanssa. Harrastamismahdollisuudet lähellä ja sopivia, jokainen voi valita parhaansa.

- asumisenmahdollisuudet, kun en enää jaksa asua omakotitalossa ja julkisen liikenteen ulottumattomissa,johon olen halunnut muuttaa, haluan muuttaa kylille, Jokelaan tai Kellokoskelle, jopa Hyrylään, josta on helppo liikkua lähelle. 

- liikenne ja joukkoliikenne, radanvarsi on arvokas, juna Helsinkiin tiheästi, kun taas normaalisti sinne voi kulkea. Lisäksi hyvä kunnossapito maanteille, valtion ja kunnan, itse liikun työssä autolla paljon, eri kuntien välillä. Joukkoliikenteen pääväylät kuntoon ja sivuteille kunnossapito.

- koulu- ja kasvatuspalvelujen verkosto, laadukasta, terveet hyvät tilat ja oppilaiden mahdollisuudet verkostoitua, saada tukipalveluja viivytyksettä ja työntekijöistä tulee pitää erityisesti huolta. Että he jaksavat muuttuvassa ympäristössä työssään. Opetuksen laatu, on tärkeä, ei vain sitä, että aina on tehty näin ja tää tarvitaan. Kysytään lapsilta, miten he itse näkevät asian, ei pelkästään vanhempien näkökulma. Sosiaaliset verkostot, ystävät ja osallistuminen ovat nimen omaan LAPSILLE tulevaisuutta ajatellen tärkeitä. Monipuoliset verkostot, monenlaiset ystävät ja verkostot.

- kauppapalvelut, sujuvia, lähikaupat mutta myös helposti autolla saavutettavat supermarketit, silloin kun tarvitsen samalla kertaa arjenkulutustavaroita. Erikoiskaupat löytyy kyllä, sitten matkankin päästä jos niiden tarve on, toki supermarkettien yhteyteen niitä sujuvasti tulee sijoittaa. 

- kunnanpalvelut, helposti saatavilla, lähipalvelupiste riittää, saavutettavuus tulee turvata, muuten verkkoon ja sähköisesti toimiviksi.

-nuorille myös sujuvat etäpalvelut ja kokoontumistilat, joissa voi hengailla, aina ei tarvitse suorittaa, tekee hyvää myös olla.

- ikäihmisille verkostoja, yhteistyö vahvaksi eläkeläisjärjestöjen kanssa. Iloa ja positiivisuutta, asioiden katselemista mahdollisuuksien kautta. Tämän päivän ikäihmiset, ovat huikeita, heillä on paljon osaamista, sellaistakin mitä emme huomaa, annetaan sille mahdollisuus.

-hoiva-ja huolenpito kuntoon, kun sille on tarvetta, kuntouttava näkökulma, autetaan kun tarvitsee. 

Näillä ajatuksilla olen liikkeellä, näillä mietteillä olen minä. Asiat ovat nyt minulle tärkeitä, ja kun aikaa kuluu, painopisteet muuttuu. Peruspalvelut kuitenkin on oltava sujuvia, ja niiden osalta Tuusulassa olemme upeassa vauhdissa. 

Mukavaa viikonloppua Yt. Ulla ❤️

Avainsanat: Palvelut, ajanhenki, liikkuminen,

Kääritään hihat

Torstai 11.3.2021 klo 22:38

Iltaa

kirjoitimme kollegan kanssa ajatuksia johtamisesta, sama ajattelu sopii myös kaikkeen arjessa. Rohkeus puhua ja olla vaikuttamassa, siitähän kaikessa on kyse. Mikään ei muutu eikä etene, ellet ole mukana ja vaikuta. Puhu reilusti, arvostaen, nosta kriittiset asiat esille ja tarjoa ratkaisua, siitä on demokratiassaan kysymys.

Kääritään hihat ja aletaan johtamaan

Hoitotyön kollega, haastoi Hoitotyön johtajat ja muut alan ammattilaiset keskusteluun ja pohtimaan sitä, jäädäkö jurakauteen vai nousta ratkaisijoiksi.

Ratkaisijoiksi ei nousta ilman rohkeutta. Ensiksikin rohkaisemme teitä rohkeuteen, puhumaan ja vaikuttamaan. Toivomme kaikille hoitotyön kollegoille hitusen ammatillista röyhkeyttä sekä uskallusta luopua liiasta nöyristelystä ja niiailusta. Hoitotyöllä ja sen johtamisella on organisaatioiden kokonaisjohtamisen kannalta merkittävä rooli, mikä korostuu ja konkretisoituu hetki hetkeltä. Toinen kollega kehoitti käärimään hihat, siihenkin kannustamme. Nimittäin, yksi osa ratkaisua olemme me, on tärkeää pitää asia esillä kaikissa kanavissa. Siihen meillä on mahdollisuus, ihan jokaisella ammattilaisella. Puhua omasta työstä kaikissa kanavissa, vaikuttaa arkeen, tuomalla asioita esille ja edellyttämällä hyvää johtamista. Sotealan ammattilaiset on korkeasti koulutettuja ja osa moniammattillisia tiimejä arjessa, muut ammattiryhmät tarvitsevat meidät rinnalleen ja me haluamme siinä olla. Tasavertaisina ja oikeudenmukaisesti johdettuina, siihen meillä on oikeus.

Hoitotyön johtamisella emme tarkoita vanhanaikaista ylhäältä alas johtamista. Hoitotyön johtajat ja esimiehet ovat johtamistyöhön sitoutuneita ja kouluttautuneita ammattilaisia, joiden vastuu on suuri eikä valta ja vaikuttamisen mahdollisuus valitettavasti kohtaa vastuun kanssa. Hoitotyön ääni kuuluu kyllä, mutta viimeistään nyt on alettava systemaattisesti uskomaan, mitä sanotaan. Ja siihen taitaa vaan keinona olla toisto, pidämme puhetta yllä.

Hoitotyöntekijät ovat organisaatioiden suurin ammattiryhmä, joten arvon ja aseman tulisi olla sanomattakin selvää. On siis vähintäänkin reiluutta tulla kuulluksi ja saada olla osallisena kaikessa päätöksenteossa. Hoitotyön ammattilaiset johtajista sairaanhoitajiin ovat kokeneita, idearikkaita ja luovia, mitä tulee kehittämiseen ja arjen haasteiden ratkaisemiseen.

Lilli Väisäsen innoittamana haastamme edelleen mukaan keskusteluun kaikki ne terveydenhuolto-organisaatiot ja ammattilaiset, jotka ovat kuulleet hoitotyön äänen, tarttuneet hetkeen ja uskaltautuneet antamaan arvoa hoitotyölle ja tilaa sen johtamiselle. Meillä on nykyaikaisia organisaatioita, joissa hoitotyötä ja se johtamista arvostetaan tasavertaisesti lääkärijohdon kumppanina. Haastamme teidät kaikki kertomaan, millaista se on, miten se on tehty ja miltä se tuntuu. Samalla haastamme hoitotyön johtajat verkostoitumaan vahvemmin myös sosiaalisessa mediassa. Aivan liian vähän löytyy luettavaa aiheesta #hoitotyönjohtaminen

Siis nyt on aika, kääriä ne hihat ja alkaa pitämään enemmän ääntä, kertomalla omasta työstä, nostamalla asioita esille ja olemalla rohkeita. Paikkamme on terveydenhuollon johtamisen etulinjassa.

Ulla Palomäki

hoitotyön esimies, Tuusula

Satu Pulkkinen

puheenjohtaja, Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry

Avainsanat: Hoitotyönjohtaminen, tekoja, puhetta, hoitajat, sairaanhoitajat, arvot

Kiitos

Keskiviikko 10.3.2021 klo 19:21 - Ulla

Hei

Tälläkin viikolla olen saanut kokea monta kivaa juttua, ollaan tehty ahkerasti töitä ja yhdessä saatu aikaan monia asioita. Olen osallistunut kokouksiin, valtuustoon, lautakuntaan ja moneen muuhun, ja olemme nähneet hyvän. Nykyinen hybridi malli on aika huikeeta, sähköpostikokoukset arki päivää, todellinen digiloikka otettu, vaikka onkin ikävä ihmisiä.

Se on se flow juttu, miksi tässä jaksaa olla mukana, vaikka päivät venyy. Kuinka sujuvaa/ihanaa onkaan sanoa kiitos, hienoa että olet täällä, hyvin meni...vai onko? Joillekkin ei, se on vaan niin vaikeaa sanoa julkista kiitosta. Miksi? koska ajatellaan sen olevan jotenkin itseltä pois tai muuten vaan se ei ole tapana...samaan aikaan me kuitenkin, yritämme valaa nuoriin, lapsiin positiivista otetta. Huomaa hyvä, kehu kaveria ja ole iloinen toisen puolesta jne. Kaksinaismoralismia jaksan aina ihmetellä....

Minulla monta hyvää politiikan fiksua tyyppiä, myös sen ulkopuolelta, joiden itsetunto tai vaikuttaminen ei ole toisen nonseeraamista. Vaan aitoa palautetta ja iloa tunnetta toisen puolesta, kannustetaan kaveria.

Kiittäminen on muutenkin hauskaa, nähdä ilo toisen kasvoilla, hymy,jota nyt ei näe kuin silmistä. Kiitän monia kanssakulkijoita ympärilläni, kiitos että yhdessä vielä jaksetaan taistella pandemiaa vastaan. Kiitos,että käytät maskia ja kiitos että ajattelet vierellä kulkijaa. Kiitos,että välität, me selvitään tästä kyllä, yhdessä.

Pidetään me se linja, että nähdään hyvä ja elämä tuntuu silloin huomattavasti mukavammalta. Se kummasti antaa myös voimia puuttua ja vaikuttaa myös niihin asioihin, joihin pitääkin. Jatketaan siis sitä.

Kivaa ja ihmettelevää loppuviikkoa yt. Ulla

Avainsanat: palaute, kiitos, huomaa hyvä, miksi

Muutetaan maailmaa...

Lauantai 6.3.2021 klo 10:00

Huomenta

Kaunis pikkupakkasaamu, kevät on jo täällä, sen huomaa tuoksusta ja valosta, ihanaa, mielikin virkistyy. Muuten elämme aika haastavia aikoja, covid tilanne on huonontunut, paljon. Suomessa todetaan nyt n.700 tapausta päivässä, sairaalat alkavat täyttyä ja aihetta huoleen on. Tänään pohditaan kuntavaalien siirtämistä kesäkuulle, tai syyskuulle, se on jälleen osoitus toimivasta kriisin johtamisesta Suomessa. Se kertoo rohkeudesta, vastuullisuudesta ja kansalaisia ajattelevasta huolenpidosta. Niinkuin demokraattisessa yhteiskunnassa tuleekin olla. Puolueista kaikki ei ole tätä mieltä, itse henkilökohtaisesti olen, ehdottomasti. Koska äänioikeus on arvo, sitä tulee voida käyttää turvallisesti. Lisäksi kansalaisten tarpeeton vaarantaminen ja kokoontumisten rajoittaminen on tärkeää nyt. Itse ajattelen, että vaaleja ei voida terveysturvallisesti nyt toteuttaa. No, päätös siirtämisestä aiheuttaa monia asioita, mutta siltikin, ihmistä suojeleva korona tilanteen hoito, on edelleen arvovalinta jonka Suomi on valinnut. Siitä olen erityisen ylpeä ja iloinen.

Eilen myös muistettiin maanlaajuisesti nuoreen kohdistunutta väkivaltaa ja siitä seurannutta kuolemaa, sytyttämällä kynttilöitä eri paikkoihin. Itse kävin Jokelan Uurnalehdossa viemässä kynttilän. Kiusaamisen vastustaminen on meidän kaikkien asia. Myös väkivaltaa ei tule hyväksyä, meidän kansalaisten on kaikkien kannettava tästä yhteisvastuu. Jokaisen tulee puuttua niin fyysiseen kuin verbaalisen kiusaamiseen, sitä havaittuaan. Meidän tulee varmistaa esim. kouluissa,opettajilla yms. on riittävästi keinoja puuttua, kiusaamisessa tulee olla nollatoleranssi. Lisäksi tarvitaan rohkeaa johtamista, asioihin tulee puuttua,kun ne huomataan.

Peräänkuulutan myös meidän aikuisten käyttäytymistä somessa ja muualla, millaista mallia annamme omalla, puheenlamme, käytöksellämme. Voimme olla hyvinkin eri mieltä asioista, mutta sen voi myös tuoda esille monella tapaa. Ei tarvitse olla ilkeä.

Se miten toimimme, on arvovalintoja, joihin meistä ihan jokainen voi vaikuttaa omalla kohdallaan. En voi päättää muiden käyttäytymisestä tai sen muuttumisesta, mutta omastani voin. Lisäksi päättäjänä voi olla vaikuttamassa siihen, että resurssit ja keinot ovat saatavilla tarvittavilla tahoilla. 

Tämä aika on merkillinen, kun mietin ympärilläni tapahtuvia asioita, jaksan ajoittain ihmetellä sitä, kriittisyyttä joka ympärillämme kumpuaa. Toisaalta, tiedän, että ihan jokainen on väsynyt tähän yhteiskuntaa ravistelevaan tilanteeseen, koronauupuminen on läsnä, se on inhimillistä, mutta siitä syystä juuri, meillä päättäjillä on erityinen vastuu luoda uskoa muihin.

Olen usein saanut hyvää palautetta siitä, että jaan somessa positiivisia ajatuksia, kuvia ja iloa, se on minulle tietoinen valinta. Se auttaa minua itseäni ja toimii muistutuksena jaksaa katsoa asioita ilon ja hyvän kautta. Se auttaa ehkä lukijaa myös juuri siinä pahassa kohdassa, muistamaan jotain hyvää ympäriltään. Ja luo voimaantumista hetkeen.

Se on myös tietoinen valinta sille negatiivisuudelle, jota ympärilläni jotkun välittää, ajatellen, että se on sitä mitä kuntalaiset haluaa kuulla. Jos näkökulma on se, että kaikki on huonosti ja surkeaa, voisiko sittenkin lähteä hyvän kautta? Kaiken lisäksi se ei ole edes totta, tulisi erottaa mielestäni, onko asiat huonosti minun mielestäni, koska oma näkemykseni ei mennyt läpi vai onko asiat oikeasti huonosti, kaikkien kannalta? On toisaalta inhimillistä ajatella minä näkökulmasta, mutta se ei ole meidän päättäjien tehtävä.

Meidän tulee huomioida asiat isossa kuvassa, on melko kummallista nostaa keskusteluun se että juuri minä, me, emme jotain saaneet yksityisenä ihmisenä, siis päättäjän roolissa toimiessaan. Silloin mielestäni ollaan hyvin helposti menossa väärään suuntaan, päättäjän näkökulmasta, jota me kuitenkin edustamme esim. valtuutettuina. Se on sitten eri asia, mitä puhumme yksityishenkilöinä yksityisissä tilanteissa, itse yritän olla tämän kanssa hyvin tarkka, edustan valtuutettuna heitä, jotka minut äänestivät valtuustoon 2017. 

Meillä Tuusulassa on monia asioita hyvin, paljon on vielä tekemistä mutta paljon on myös hyvää, eikö vaan? Voisiko poliittiset ryhmät, nostaa niitä hyviä asioita, joita tällä kaudellakin on saatu aikaan? Voisiko kehittämistä viedä hyvän kautta, jotain olemassa olevaa muokkaamalla aina vaan paremmaksi? No,nyt joku ajattelee, että ei voi, näin poliittinen johtaminen ja järjestelmä toimii, on aina toiminut, eikä sitä voi muuttaa.

Olen eri mieltä, tästäkin, voi muuttaa, jos halutaan. Vanha totuus siitä, kuka haluaa muutosta? Kyllä, kaikki haluaa. Kuka haluaa muuttua? Hmm.kysy jotain muuta, ei koske minua...

Mutta, tämänkin voi laittaa romukoppaan, tarvitaan vain rohkeita ihmisiä, jotta maailma muuttuu. Minä osaltani haluan olla sellainen, ja tuoda esille, kirjoituksiin rohkeita ja aika epäpoliittisiakin kannanottoja, ajatuksia ja mietteitä. Ja silti, olla vahva päättäjä, seurata arvojani ja olla rohkea.

Joten siis jatkakaamme muuttamista ja muuttumista, kuntalaisten, kanssakulkijoideni parhaaksi, tule mukaan ❤️

Muutos on asenne, huomaa hyvä, ole rohkea, uskalla sanoittaa, arvosta olemassaolevaa, tunne arvosi, ole mukana, älä anna periksi, mukana ollaan.

ps.olin keskiviikkona mtv uutisten suorassa aamu lähetyksessä, kertomassa Sairaanhoitajien vaikuttamismahdollisuuksista omaan työhön tai niiden muuttamisen tarpeesta,sekin voidaan muuttaa, jos on riittävästi tahtoa.

yt. Ulla 

Avainsanat: Yhdessä, muutos, johtaminen, reiluus, huomaa hyvä

Tästäkin me selvitään, yhdessä

Tiistai 2.3.2021 klo 6:15 - Ulla

Tästäkin me selvitään...

Paikallislehteä kun lukee, olen jäänyt miettimään mikä meille Tuusulassakin oikeasti on merkityksellistä? mikä sinulle? Minulle tässä ja nyt yhteisöllisyys, turvallisuus ja eteenpäin meneminen. Poikkeusolot on asetettu yhteiskuntaan, tilanne on hyvin vakava. Nyt tarvitaan taas sitä ”talvisodanhenkeä” jossa ketään ei jätetä, kun palvelut sulkeutuu, autetaan toisiamme. Pidä huolta läheisestä, katso myös naapuria ja kaveria, tarvitaanko apua? Nyt menemme vuoroaskelin kohti uutta turvallisuutta, ja ne askeleet ovat: suojaa itsesi ja rokotukset. Kaikki tekee parhaansa, siihen uskon.

Mietin myös meidän, demareiden slogania, joka viehättää minua kovasti...Maailmaa voidaan muuttaa, tarvitaan vain rohkeita ihmisiä...olenkohan koskaan tykännyt, mistään ajatuksesta  näin paljon? Miksikö? Koska sitenhän se menee, muutoksia sa aikaan vain osallistumalla, olemalla mukana, olemalla rohkea ja puolustamalla itselle tärkeitä asioita. Meillä on vielä viikko aikaa, tule mukaan, lähde kuntavaaliehdokkaaksi? Laita postia, neuvon lisää palomulla@gmail.com

Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä....niin totta, mitä se rohkeus sitten on? Minulle se on: 

-halua vaikuttaa asuinympäristöön

-halua osallistua keskusteluun

-halua ylläpitää yhteistä toimintakulttuuria

-halua puhua palveluiden puolesta

-halua olla aito, avoin ja oma itseni

-halua tehdä yhteistyötä muiden kanssa

-halua toimia oikeudenmukaisesti

-halua pitää kaikki mukana

Näillä pääsee pitkälle, näitä haluan itse jatkaa. Omalla kohdallani eilen oli huikea päivä, aloitin asiantuntijaopinnot, Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija. Niin hienoa, elinikäinen oppiminen, maailma ei ole koskaan valmis. Tämä on myös asia, jonka puolesta haluan liputtaa, mahdollisuus tulee olla kaikilla. Joten tahtoisin, että Tuusulakin on edelleen kasvatuksen- ja koulutuksen kärkikunta, jossa asiat etenee, tilat sekä opetus kestää laatuarvioinnin. Siihen meidän tulevaisuudella on oikeus, siis lapsilla ja nuorilla. Aikaisemmin olen nostnut esille oikeudenmukaiset sotepalvelut kaikille sekä monimuotoisen asumisen kestävän kunnan. Niillä asioilla on hyvä jatkaa. Ollaan siis rohkeita ihmisiä.

Hei,jos innostuit, tule mukaan ja lähde ehdolle, tai ainkin...käytä ääntäsi.

Tänään on muutenkin merkittävä päivä, isäni Timo Elomaa olisi täyttänyt 83v.terveisiä sinne jonnekkin, tiedän että hänellekin oli tärkeää olla rohkea aito ihminen ♥️

yt. Ulla

Kummallinen aika, mikä on tulevaisuus?

Torstai 25.2.2021 klo 6:57 - Ulla

Kummallinen aika....

Nyt alkaa olla koronankurittama vuosi takana, ja se näkyy. Monella tavalla, ihmiset ovat tyytymättömiä enemmän kuin ennen, hyvin moneen asiaa, olen huolissani, ihmisten tavasta kirjoittaa ja puhua yhteisistä asioista. Vai onko se niin en tiedä, voihan se vaan tuntua siltä. Aina silloin tällöin luen asioita liikaa, ne alkaa väsyttää....monissa ryhmissä, kirjoituksissa todetaan, että yksittäisten ihmisten moittiminen ei ole sallittua, ei reilua eikä kivaa...Ei olekkaan ja hienoa, että se nähdään.

Viimeaikoina paljon puhuttanut asia on Hyrylän keskusta ja sen kehittäminen. Olen ollut mukana viemässä eteenpäin Tuusulan, Hyrylän keskustan kehittämistä, nyt meillä on vihdoin päätös, että saisimme Prisman ja sitä kautta muitakin palveluita Hyrylään,joka on ollut pysähtyneisyyden tilassa....kaksikymmentävuottako? Tai ainakin se siltä minusta tuntuu, kauppapalvelujen kasvua on toivottu todella pitkään. Päätös asialle valtuustosta on olemassa jne.

Nyt on sitten uudelleen alkanut keskustelu, ei sovi, ei käy, liian suuri, liian vähän jne. Jopa heidän toimesta, jotka päätöstä ovat olleet tekemässä, en ymmärrä...mikä on muuttunut niin paljon?  Taas luettuani lehteä, nimimerkkipalstalla taisi olla moitteita, väärä paikka, pitää viedä keskustan ulkopuolelle, johon liikenne ohjautuisi, keskusta tulee säilyttää hiljaisena, rauhallisena jne. Mielestäni jos Prisma  olisi Hyrylässä Terran vieressä, kuinka moni sinne menisi kävellen siitä uimahallin liepeiltä? Tai muutenkaan? Meillä on aika monta kuntaa esimerkkinä mitä sitten tapahtuu. Tai mitä tapahtuisi esim. vihdoin Hyrylään saatujen kerrostalojen asukkaiden kauppapalveluille, niille muutamille puodeille, erikoisliikkeille tai tai...Onko sitä kukaan miettinyt, kysynyt? Varmasti on totta, että pintapysäköinti tulee olemaan oma haaste, mutta  HOK haluaa niitä,jotta he tuovat bisneksensä kuntaan Prismana. He ovat kaupallista toimintaa ja niin yritysmaailma toimii. Onhan siinä vieressä toisellakin kaupalla melkoisesti pintapysäköintiä jo nyt. Uskon että silti voisimme saada alueen vilkkaammaksi, elävämmäksi, kun ihmisiä liikkuu alueella enemmän.

Kuuntelin taannoin linjoilla Prisma iltaa Hyrylässä,pääosin siellä oli meidän päättäjiä, muutama kuntalainen, vajaa 30 henkilöä kaikkiaan ja asiaa ihmeteltiin, kritisoitiin ja pohdittiin, samat asiat olin kuullut jo lukemattomia kertoja, kuuntelin tunnin ja jätin siihen. Asko Honkanen esitteli ja mielestäni pystyi upeasti maalaamaan kuvan mm.tulevista työtiloista kunnan henkilöstölle, muille toimijoille jne. siihen kaupan kylkeen, siihen keskustaan, jollainen jatkossa sen ajattelen olevan. Ja se mitä Prismaan tulee muuta, onkin sen yrityksen päätöksessä, me olemme päättäneet vain,että Prisma tulee. Toiveita toki voimme esittää. 

Omalta osaltani olen vahvasti näiden tehtyjen päätösten  takana ja jaksan vaan ihmetellä, tätä poukkoilevaa politiikkaa. Aina aloitetaan alusta, samoin kävi vanhan kunnantalon osalta ja monen muun asian. Näin Hyrylä ei kehity, ei ennen, eikä näköjään jatkossakaan, jos sen vaan annetaan taas tapahtua. Toki sama ilmiö putkahtaa esille milloin mistäkin päin kuntaa, eilen totesinkin muussa yhteydessä onko politiikka rikki? Onko demokratian ydin kadonnut? Onko tästä tullut mulle, mulle, mulle,minä, minä politiikkaa? 

Toinen mitä ihmettelen, sotepalvelut ja niiden saamat moitteet ja arvostelut, jotka ovat pahenevassa henkilöstöpulassa jäätäviä, aiheetta tai aiheellisesti, varmaan kumpaakin.  Meillä Uudellamaallla puuttuu tälläkin hetkellä n.3000 sairaanhoitajaa +muut ammattiryhmät päälle, rekrytointihaaste on mittava, kuka kohta hoitaa ketään? Se ei ole yksittäisen kunnan tai toimijan vika, vaan rakenteellinen ongelma, jolle olisi jo pitänyt tehdä jotain, kauan sitten. Koulutuspaikkojen lisäys ei auta nyt, vaan alan houkuttelevuus tulee saada paremmaksi, jotta alalta lähteneet palaavat. Ja sitä ei kyllä tue kokoaikainen kritiikki mitä saa lukea. mutta ymmärrän sen, ellei tule itse autetuksi, ei saa apua, se on kamalaa. Mutta se,että yleistämme koko palveluketjun, se ei ole oikein. Suomen koronapolitiikka on ollut ihmiselämää suojeleva ja siinä olemme onnistuneet moneen maahan verrattuna hyvin. Se on arvo, joka tulee tunnistaa. Siksi meidän vielä pitääkin jaksaa noudattaa ohjeita, odottaa rokotteita yms. vaikka ei millään malttaisi. Ja tuoda esille niitä hyviä juttuja, kehittää vanhoja ja toimimattomia asioita, pohtia myös voiko asiat tehdä toisella tavalla? Ja miten voisin niitä kokeilla, sitoutua.

Aikaisemmin kun oltiin kunnan alla, muistan hyvin meillä Tuusulassa vallinneen tyytymättömyyden, kun sai istua päivystyksessä, pienessä huoneessa tunti tolkulla (se huone oli todella pieni,nyt kun muistelen) kipeiden lasten kanssa, ei päässyt sisälle, ei lääkäriin, ei sitten mitenkään,ikäihmiset meni ohi tai lapsiperheet tai joku muu...lehdet oli täynnä moitteita, milloin kukakin oli saanut huonoa kohtelua jne. Itsekin siellä lapsen kanssa usein istuin ja turhauduin, sunnuntai-illat oli pahimpia, kun uusi viikko oli alkamassa....tai kun Tuusula siirsi ilta- ja yöpäivystyksen Hyvinkäälle, voi mahdoton. Tai kun meille Jokelaan tuli vankila, siitäkös se vastustus alkoi. Itse asuin tuolloin ihan siinä vieressä ja adresseja kerättiin ovelta ovelle, kun Jokelan maine oli uhattuna. No vankila tuli ja elämä jatkui.

Ihminen on vain sellainen, että muutokset voivat olla melko haastavia, mutta että jo tehdyt isot  päätökset pyörretään, se kummastuttaa.  Kuitenkin niistäkin aikaisemmista muutoksista selvisimme, upeasti. Mietin usein, miten vielä enemmän asioita saisi läpinäkyväksi, jotta niihin pääsee vaikuttamaan ajoissa? Oikealla tavalla, ei sitä minä, minä, minä-ajattelua vain. Ja miten sitoutumista voisi edistää meidän päättäjien joukossa? Lähestyvät kuntavaalit ei ole se helpoin hetki todellakaan, mutta silti. 

Ihan yhtälailla pormestarimalli kiihdyttää tunteita, kuitenkin kyse on johtamismallin muutoksesta, jossa polittinen johtaminen on osa sitä. Koko kunnan tekemisen tapa on ollut muutoksessa neljä vuotta, siihen isona osana liittyy osallisuus, kunatalaisillat, tiedottaminen, evaukset jne. Ne ovat valtavasti lisääntyneet, eikö? Jos taas muistaa aikaisempaa. Mutta sekään ei ole sitä minä,minä-mallia vaan demokratiaa, aidoimmillaan, siihen halutaan lisää panostaa.  Yhteisen näkemyksen etsimistä. 

Mihin nyt sitten tulee voimavarat tähdätä? Tottakai lähipalvelut tulee olla, helposti saavutettavissa siinä lähellä, ikäihmisille ja lapsiperheille. Ne liikkuu, jotka voi ja liikkuvat muutenkin. Mitä se palvelu sitten voisi olla? Vastaanottoa hoitajalle,lääkärille jos on todellinen tarve, sosiaalityön tukea, kunnan virkapalveluita mm. lupa-asioita jne.  Se on myös vastuullista terveydentasapainoa, johon kuuluu oma osuus ja vastuu...liikkuminen, lepo, ruokailu jne. Jotta pysyy kunnossa ja mahdollisimman vähän tarvitsee vaativaa hoitoa. Lähipalvelua  on myös apteekit (Tuusulassa 4)  ja lähiruokakaupat, josta saa tarvittavat asiat, laadukkaat hyvät koulut, jossa kaikki oppilaat saa tasapuolista opetusta. Jossa käytyään voi hyvillä mielin siirtyä seuraaville asteelle ja lapset kokee, että on pysynyt laadukkaassa opetuksessa mukana jne. Kouluja tulee puolustaa, mutta päätösten tulee perustua faktaan ja selvityksiin, päättäjinä tunnemaailma on yleensä se jonka mukaan ei pelkästään kannata mennä, vaikka se tärkeää ihmisen kokonaisuudessa onkin.

Lähipalvelut on myös, lähiliikuntaa, metsiä, retkeilyä, luontoa  ja uimapaikkoja, joita meillä on valtavasti ihan lähellä. Se on myös yksilön valintaa siitä, missä ja miten haluaa asua, haja-asutusalueille ei olekaan kauppaa kulmalla tms.mutta se lisä arvo joska asumisesta siellä on, on meidän jokaisen arvovalinta. Sellaista mielestäni on lähipalvelu. Ja että apua saa jos tarvii ja mm. kiireellistä terveydellistä päivystystä edellyttävät henkeä uhkaavat tilanteet hoidetaan asianmukaisissa paikoissa, jossa on riiittävät resurssit. Meillä Tuusulassa se on Hyvinkään sairaalan päivystys, koko alueella ja usein sinne mennään sitten jo kiireellä, muuten ei tulekaan mennä. Lähipalvelua ovat siis pienet sotekeskukset, joissa asioita voi hoitaa monella tavalla, fyysisesti ja etänä. Se toimii jo nyt melko hyvin, ainakin oma kokemus on sellainen, mutta tottakai saavutettavuus tulee turvata jatkossakin. Eli Tuusulassa tulee olla jatkossakin kolme sotekeskusta, Jokela, Hyrylä ja Kellokoski.

Hyvää keskustelua on myös positiivisten asioiden esille tuominen, jossa huomaa vaikeasta ajasta huolimatta asioiden hyvän, se ei ole jatkuvaa negatiivisuutta, kritiikkiä jne. Joku viisas sanoi aikanaan, että hyvä kritiikki on sellaista, joka sisältää korjausehdotuksen, olen samaa mieltä. Toki, korjausehdotus pitää perustua realismiin ja mahdollisuuteen toteutua. 

Itse lupaan (vaalilupauksia kaikki tekee, mutta niistäkin tulee pitää kiinni) , että omalta osaltani tuon ja jaksan tuoda aina vaan esille hyviä asioita, nähdä hyvän ja pyrkiä demokraattiseen yhteistyöhön, jossa jokainen voisi tulla kuulluksi edes osittain. Osaan puuttua aitoihin epäkohtiin ja puolustaa niiden korjaamista. Epäreilua kohtelua en halua olla mukana tukemassa, vaan haluan, että ihan jokainen tulee kuulluksi, myös he, jotka koskaan eivät sano mitään. Siitä on kyse yhdessä tekemisestä ja yhteisestä yhteiskunnasta, yhteisestä hyvästä kunnasta, myös Tuusulassa.

iloa helmikuun viimeisiin päiviin

yt. Kuntavaaliehdokas 2021 Ulla 

Maailma ja kunta muuttuu, entä me?

Lauantai 20.2.2021 klo 10:39

Muutostenaika, on myös tahtotila

Mitä teit vuosi sitten? Meillä kotona koko porukka oli kipeä,itsekin kovassa flunssassa,kurkkukipeä,kuumetta ja huono voint, oliko se koronaa, en tiedä...

Sitten maaliskuussa 2020 se jysähti,eteni keskuuteemme, laajeni mantereelta mantereelle. Nyt vuoden päästä,tuo viheliäinen virus on laittanut koko maailman polvilleen,odotamme kovasti rokotteita kaikille, virus muuntuu ja salakavalasti jyllää.

Mitään muuta mahdollisuutta ei ole,kuin koittaa nujertaa se, noudattamalla ohjeita jne.
Maailma on muuttunut,se ei palaa enää ennalleen monellakaan tapaa. Tästäkin syystä,nyt on aika puhaltaa yhteen hiileen. Me aikuiset voimme näyttää mallia.

Maailma on muuttunut meilläkin täällä Suomessa, lopullisesti. Viimeaikaiset uutiset nuorten pahoinvoinnista,jopa pahuudesta sai jälleen pysähtymään. Olen niin järkyttynyt siitä, tekijät olivat jonkun lapsia, uhri oli jonkun lapsi. Jostakin se oppi on tullut, yhteiskunnan,aikuisten,vanhempien velvollisuus on taata kasvu-ja kehittymisenrauha. Vetoan meihin Tuusulassa,kaikkialla,otetaan tästä nyt heti koppi. Näytetään me muille mallia, pelkkä puheiden ja esitysten aika on ohi, nyt tarvitaan tekoja. Ja niitä voimme tehdä jokainen.

Millainen on tulevaisuuden kunta, oma Tuusula? Tällä kaudella ollaan päästy hyvin alkuun, ollaan luotu kivijalkaa uudelle tavalle johtaa kuntaa. Olemme osallisuuden tiellä, jota tulee lisätä koko ajan. Sillä sinä ja minä, tiedämme millaisessa kunnassa haluamme asua, elää ja viettää turvallista elämää. Meille hyvän arvot on tärkeitä, meitä pitää kuulla ja meidän pitää yhdessä vaikuttaa hyvään lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen ja ikääntymiseen. Meillä on siihen mahdollisuudet halutessamme. Ketään ei saa jättää ulkopuolelle, ennaltaehkäisevien palvelujen leikkauslista on aika tavallinen kunnissa, kun raha on tiukassa. Mutta pitkällä aikavälillä se on juuri se huonoin vaihtoehto, onneksi meillä osittain on nähty oppilashuoltopalvelut tärkeinä, ne tuleekin ulottaa myös päivähoitoon, perheiden tukemiseen ja rohkeuteen puuttua, ottaa puheeksi asiat ajoissa. Myös yhdistysten mukaan ottaminen ja tukeminen, on tärkeää, koska osallistuminen tukee tarpeellisuutta ja meillä on huikeita osaajia, joten sitä tulee jakaa, tehdä yhdessä. Työtä on tämän osalta vielä paljon edessä, jatketaan sitä.

Millainen siten on hyvä asuinkunta, mitä se edustaa? 

Minulle se tarkoittaa, ennenkaikkea turvallisuutta, palveluita, arvostavaa kohtaamista ja oikeutta olla minä. Hyväksyvä ja suvaitsevainen ajattelumalli, antaa ihmisille mahdollisuuden tavoitella heille tärkeitä asioita. Siitä lähtee myös hyväksymisen kokemus, jota nyt tarvitaan. On hienoa,että meillä on Tuusulasta valtakunnan politiikassa mukana useitakin edustajia, heidän työssään siellä ja heidän tehtävänsä, yli puoluerajojen on viedä oman kotikunnan ääntä isossa mittakaavassa eteenpäin. Mutta ruohonjuuritason työ tehdään täällä, kunnassa, keskuudestamme. Mitä se sitten on? Vaikuttamista ja yhteistä tahtotilaa, mutta ei sitä, että kovimpaan huutajat saa kaiken niin kuin haluavat, vaan moniäänistä demokraattista päätöksentekoa. 

Meillä tarvitaan yrittämisen mahdollisuuksia, yhdessä ja tasavertaisesti, meillä tarvitaan kaavoitusta joka tukee kuntakeskuksia ja mahdollistaa palvelujen pysymisen niissä, meillä tarvitaan mahdollisuuksia harrastaa, ilman, että ensimmäiseksi se on rahasta kiinni, jokaisella tulee olla siihen oikeus ja mahdollisuus. Tästä syystä upeat lähiliikuntapaikat joita on saatu tällä kaudella aikaan, ovat huikean hienoja.

Me tarvitsemme laadukkaat ja kestävän kehityksen mukaiset palvelut, koulu-ja päivähoitoverkoston, jossa myös kiinnitetään huomiota sisältöön ja laatuun. Kaikilla lapsilla on oikeus saada tasavertaista opetusta ja laadukasta sisältöä arkeen.Pelkkien seinien lisäksi,meidän pitää puhua sisällöstä,päästä irti suuri-pieni keskustelusta pelkästään,vaikka sekin on tärkeää.

Me tarvitaan monimuotoista asumista, elinkaariajattelun, jossa jokainen voi elää vaikka koko elämänsä Tuusulassa, asumisenmallit muuntuu tarpeen mukaan. Ensimmäisen kerran vuosiin 2020 valmistui yli 500 asuntoa,se jos jokin on upea juttu. Edellisen kerran samaan lukemaan päästiin joskus 2001.

Me tarvitaan peruspalvelut, monipuolisesti ja myös etäpalvelut, jossa huomioidaan käyttäjän tarve ja saavutettavuus. Keusote järjest palvelut, mutta kuntien ohjaus tulee näkyä. Meillä tulee säilyttää kaikkien kuntakeskusten soteasemat,kehittäen mutta säilyttäen.

Me tarvitaan kauppa-ja asiointipalvelut kuntakeskuksiin, niiden lisäksi verkko-ostaminen on osa arkea. Hyvä kaavoitus tukee kehittymistä, sitä tulee jatkaa.

Me voimme vaikuttaa siihen, että meille halutaan muuttaa, meillä halutaan asua ja tehdä työtä. Joten,kehä on käytettävissämme, jos niin päätämme. Hyvä tuo hyvää.

Kerrotaankin toisillemme, että; #tehdäänyhdessä #pidetäänakaikkimukana #uuttatuusulaa #johtamisenkulttuuri #eivaraasyrjäytymiseen

mukavaa lauantaita, Sinulle.

Ulla

Sote ala kriisissä, kädet on loppu

Torstai 18.2.2021 klo 7:44 - Ulla

Uudeltamaalta puuttuu 3500 sairaanhoitajaa ja muu sote henkilöstö päälle. Olemme todella vakavan asian äärellä.....kuka sinua hoitaa? Samaan aikaan tiedämme, että alalta poistuu koko ajan osaajia ja syy ei ole vain yhden asian syy. Liian helppoa syyttää vain työoloja, johtamista,jaksamista tms. Toki niitäkin tulee koko ajan parantaa. Puhumme vakavasta rakenteellisesta ongelmasta, joka on valittu yhteiskunnan toimintamalliksi vuosia sitten. Uusi aika on täällä, millaiset ovat meidän hyvinvointipalvelut jatkossa, kun käsiä ei vaan riitä. Huippuosaajien arvostus, tulee olla muutakin kun juhlapuheita ja valoja, joita on mielellään viljelty. Soterahoitus koskee myös hoitohenkilöstön palkkoja, ellei rahaa ole, mitä tilalle? Tai mihin se raha ohjataan? Arvovalinta, jossa esim. Korkeastikoulutetun sairaanhoitajan lähtöpalkka on noin 2500€/kk ja osaamisvaade on mittava. Ja ei, vuorotyölisät eivät ole peruspalkkaa, ei monilla muillakaan aloilla, ei urakka työssä eikä teknisillä aloilla tms. Sairaanhoitajaliitto on tuonut tätä asiaa esille valtavan paljon, kukaan ei vain kuule tai ota todesta, pelkää opiskelupaikkojen lisääminen eiriitä, koulutus kestää 3-4 vuotta, se ei nyt tähän hetkeen auta, mutta tarpeellista kyllä. Jotain pitäisi tehdä nyt heti, mitä sinä tekisit?. #maailmailmansairaanhoitajiaeikiitos #tarttistehdäjotain #nytollaanjomyöhässä #Sairaanhoitajaliitto

Näin kirjoitin tänään Facebookiin, koska kuuntelin uutisista Kevan toimitusjohtajan karua puhetta, kunta-alan työntekijätilanteesta. Miten tämä liittyy kuntiin ja lähestyviin vaaleihin? Hyvin paljonkin, samaan aikaan kun me vaadimme laadukkaita, riittäviä sote palveluja, joista todella olen samaa mieltä, samaan aikaan me kritisoimme kustannuksia ja kuluja. Niistä yksi osa on hoitohenkilökunnan palkat, itseasiassa suurin kuluerä. Miten siis mahdollistetaan laajat palvelut ja niukka budjetti...tähän voisi vaatia osallistavaa toimintaa myös. Ideat on kaikki tarpeen, koneisto on viritetty jo äärimmilleen...silti, kädet on loppu. Mutta, ihan ensin voisimme alkaa puhua työn arvostuksesta aidosti, sillä se miten puhumme hoitohenkilöstöstä on myös arvostuskortti heille.

Työ jatkuu, arvostus on muutakin kuin puhetta, se on yhteisiä vastuullisia tekoja.

yt. Ulla 

Viikon mietteet

Perjantai 12.2.2021 klo 21:53 - Ulla

Taas viikko lähempänä vaaleja

12.2.21 ollaan n. kahden kuukauden päässä vaaleista ja tunnelma alkaa monella tavalla tiivistyä. Menneellä viikolla on paljon puhuttu ja kirjoitettu kiusaamisesta, niin politiikassa kuin kouluissa, somessa ja ylipäänsä siellä missä ihmisiä on. Lehdissä on ollut hyviä mielipidekirjoituksia, joissa vaaleille toivotaan rauhaa, hyvä niin. Mitä se kiusaaminen sitten on?  Minusta kiusaamisen yleistulkinta on huono ja asiaton käytös, jotain kohtaan. Lisäksi se on jatkuvaa ja toistuvaa toisen aliarvioimista, piikittelyä, ilkeilyä ja pahimmillaan se on joskus jopa fyysistä kontaktia, jossa tarkoitus on satuttaa toista. Myöskin ilkeät viestit ja postit, on kiusaamista tai se voidaan kokea niin, voi kun me osattaisiin olla asioista eri mieltä ja hyväksyä muuten erilaisuus.  Kiusaamisen tarkoitus on myös loukata ja nonseerata toista, tätä näkee ja lukee nyt paljon, jopa sellaisilta, jotka toisin teoin ovat vaatimassa muilta asiallista käytöstä. Miten voisimme hillitä tunteemme, vaikka asiat olisikin meille tärkeitä, hyväksytään erimielisyys ja koitetaan löytää yhteinen näkökulma. Aika vaativaa, mutta onnistuu kyllä, jos tahdotaan.

Valtuustossa maanantaina esiteltiin odotettu ohjeistus, luottamushenkilön oikeudesta saada tietoa sekä siitä, ketä hän oikeastaan edustaa luottamushenkilönä. Millaista toimintaa häneltä odotetaan ja mikä on ikäänkuin hyvän mauan mukaista? Miten tulisi some käyttäytyä jne. Sitä ohjetta pitää nyt tavata ja toimia sen mukaan, ohjeistus oli erittäin odotettu ja kiitos valmistelulle siitä kunnassa. Meillä ohjeistus lähti myös kaikille ehdokkaille, koska toivomme tietysti jokaiselta ohjeen noudattamista ja toimintaa sen mukaan.

Lisäksi Ruut Sjöblom teki tärkeän aloiteen koulukiusaamiseen puuttumisesta, siinäkin tulisi olla nolla toleranssi ja kiusattu, ei pitäisi olla hän joka joutuu väistymään. Valtuustossa tehtiin muitakin aloitteita, mutta niistä ei ihan hirveästi kannata puhua, sanoisinko että vaalit näkyy. Olin ihan hämmentynyt joistakin aloitteista, joita kuulin, surullinenkin.

Meidän ryhmän  Karita Mäensivu teki hyvän aloitteen Kellokosken joen hyödyntämisestä kesä aikana virkistyskäyttöön ja nuorten työllistämisestä siihen toimintaan, olisikin hienoa, jos joelle saataisiin esim.sub-lautoja yms, toimintaa ja nuoret pyörittäisi sitä. No, toki myös aloite jossa pormestarimallista luovutaan sitten hetimiten, hiukan taas hämmensi. Vähän aikaisemmin olimme tässä samassa kokouksessa päättäneet yksimielisesti, että pormestarimallin väliarvioinnin tulokset ja niiden pohjalta mahdollisesti nousevat toimenpiteet korjataan vielä tällä kaudella toukokuussa.

On ollut myös mielenkiintoista että usein palataan aikaisempaan ja jäädään siihen, itse taas peräänkuuluttaisin avointa keskustelua somessa, joka suuntautuu tulevaisuuteen ja asioiden edistämiseen. Olen myös saanut viime aikoina kokea, että osa ihmisistä ei enää tervehdi...no, se on todella enemmän pois heiltä kuin minulta ja hyvinkin hämmentävää, ihan tuttu ihmiset. Ellet siis tee niin kuin halutaan, sinut jätetään huomiotta, joskus tehtyjä päätöksiä on vaikea hyväksyä. 

Ainakin yhden vaalilupauksen voin heti tehdä; itse en aio julkisesti provosoitua ihmisten yrityksistä huolimatta mm. somessa. Julkinen ilkeily ja väittely ei ole mun juttu, eikä kenenkään kannata mennä sellaiseen. Meillä Tuusulassa on niin monia hienoja tyyppejä mukana vaikuttamassa, että heitä seuraa ilolla, jätetään muut asiat huomiotta. Tänään pohdiskelin... matkalla kotiin, millainen haluan olla reilusti faktaan perustuvien päätösten tekijä vai muiden "liehittelijä" päättäjänä...no se on helppo itselle valita. Näin nukun yöni hyvin ja voin itseni kanssa olla sinut. Haluan tehdä reilua ja avointa politiikkaa, ja pyrkiä yhteiseen näkemykseen. Asiat edellä. Se on mahtavaa ja tuottaa hyvää mieltä, tehdään siis yhdessä näistä merkillisistä vaaleista hyvät, toivotan onnea ihan jokaiselle valitsemallaan tiellä. Uusi Tuusula ja Yhdessä olemme enemmän, toimii aina. Pidetään huolta Tuusulasta, Tuusula pitää huolta meistä.

Kivaa viikonloppua meille kaikille

yt. Ulla

Pidetään huolta... Tuusulasta

Sunnuntai 7.2.2021 klo 21:17

Pidetään huolta Tuusulasta, Tuusula pitää huolen meistä.

Hei, olen Ulla Palomäki, valtuutettuna kolmatta kautta.  Olen alkuperäinen Jokelalainen ja nyt asun Nuppulinnassa.  Minulla on kolme aikuista lasta, puoliso, koiria 2 ja kissa.  Liikkuminen luonnossa on voimavarani, siksi haluankin olla tekemässä yhteistä Tuusulaa, jossa liikkuminen ja luonto on arvo, kaikille. Toimin lähiesimies työssä ja terveydenhuollon kysymykset ovat minulle tärkeitä. Haluankin olla mukana varmistamassa, että Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken terveysasemat säilyvät jatkossakin, palveluita voidaan sekä pitää kehittää, mutta niiden saavutettavuus on tärkeää. Lähipalvelut minulle tarkoittaa sitä, että ikäihmisten ja lapsiperheiden monipuoliset palvelut ovat helposti saatavilla siinä lähellä ja taas työikäiset voivat halutessaan valita lähipalvelunsa työssäkäyntialueen varrelta.

Haluan edelleen olla mukana vaikuttamassa meidän kaikkien Tuusulaan, jossa ihan jokaisella on mahdollisuus asua ja elää. Kuluneella kaudella olen ollut kuntakehityslautakunnassa ja toiminut Sd. valtuustoryhmän puheenjohtajana. Kunnan tontti- ja asuntotuotanto on pitkästä aikaa mahdollistamassa kunnan kasvua. Tuusulaan valmistui ennätysmäärä asuntoja, mutta edelleen haluamme tuoda elinkaariajattelun vahvemmin Tuusulaan, sellaisena, jossa kenenkään ei tarvitse muuttaa pois Tuusulasta siksi, että elämäntilanne muuttuu.  Kuntakeskuksiin tarvitaan lisää ikäihmisten palveluasumista, joissa palvelut ovat lähellä tai jopa samassa talossa.

Minulle on myös tärkeää, kuntalaisten oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu sekä mahdollisuus osallistua sekä vaikuttaa oman arjen suunnitteluun. Joskus se tarkoittaa rohkeitakin päätöksiä, mutta kuntalaisten yhtäläinen oikeus hyviin ja laadukkaisiin palveluihin tulee turvata kaikilla toimialoilla.  Lähialueen kylät ja yhteisöt tulee huomioida erityispiirteineen ja sisäistä liikennettä pitäisi kehittää, jotta asuminen taajamien ulkopuolellakin voisi olla mahdollista.

Osallistava budjetti on ollut menestystarina Tuusulassa, mm. lähiliikuntapaikat, ikäihmisten kuntoilulaitteet ja yhteiset taukopaikat ovat tuoneet Tuusulalaiset yhteen. Niistä kannattaa olla ylpeä, jälleen kuluvan vuoden äänestys on päättynyt ja yhteistä hyvää on luvassa arkea ilahduttamaan. Kunnan tuleekin pitää huolta asukkaistaan tasavertaisesti, apua saa kun sitä tarvitaan ja auttaa voi, kun siihen kenelläkin on mahdollisuus. Yhdessä olemme enemmän.

Kuntakeskuksista Hyrylässä tarvitaan lisää erilaisia asumismuotoja, yritystontteja ja laaja-alaista päivähoito- ja kouluverkkoa, sen rakentamisessa ollaan hyvässä vauhdissa. Sisäilmaongelmissa meillä on nollatoleranssi, kunnan kiinteistöissä ei voida sallia minkäänlaisia sisäilman ongelmia. Ainoastaan terve ympäristö mahdollistaa terveen kasvun ja huolenpito kunnan kiinteistöistä on tärkeää. Kellokoskella taas tarvitaan myös asumisvaihtoehtoja ja kaupalliset palvelut tulee turvata riittävällä asukaspohjalla. Vanha Ruukki alueineen on kulttuurihistoriallinen kohde, sitä tulee vaalia ja kehittää, yhdessä jo siellä toimivien yrittäjien kanssa.  HUS:n kanssa olisi hyvä päästä etenemään tyhjien sairaalakiinteistöjen osalta, tässä voisi kuntalaisetkin sitten suunitteluvaiheessa ottaa mukaan ideoimaan aluetta. Jokela taas on kunnan ainoa radanvarsi taajama, kolmas raide on kohta täällä ja Jokelasta Helsinkiin pääsee pian kolme kertaa tunnissa. Jokelan väestömäärä onkin kasvamassa ja se mahdollistaa palvelujen pysyminen kylällä. Sinne tarvitaan kohtuuhintaista vuokra-asumista, kerrostaloja ja omakotialueita. Myös siellä kouluverkko ja sen tuomat uudet haasteet ovat lähitulevaisuuden painopisteitä, jälleen terve ympäristö kunniaan, vain siten teemme kunnasta houkuttelevan alueen asua ja elää.

Meillä jokaisella onkin tehtävä ympäri Tuusulan, osta omasta kylästä, tue paikallista ja mahdollista kunnan huikea tarina, jatkossakin. Siten turvaamme ihmisten ja palveluiden pysymisen.

Ulla Palomäki

 

Avainsanat: Tuusula, asuminen, elinkaari, palvelut,

Vuosipäivä

Lauantai 6.2.2021 klo 0:02 - Ulla

Vuosipäivä ihan kohta

Aika tarkkaan vuosi sitten, olimme valmistautumassa perhejuhliin, kaikki oli laitettu ja tilattu, juhlat tulossa. Juhlat tuli, oli ihanat ja arki alkoi. Perheestämme juhlien jälkeisellä viikolla lähes kaikki tuli kipeäksi, kuumetta, ääni käheä, heikko olo, kesti vaihdellen muutamia päiviä, jollain viikonkin. En tiedä, ehkä emme olleet koronassa, mutta sopi hyvin ajankohtaan, koska sitten alkoi tapahtumaan...

Sitten jysähti. Suomeenkin oli rantautunut vakava virus, Covid-19 oli täällä. Ensimmäistä sairastuneita raportoitiin, valmistautuminen johonkin suurempaan tuntemattomaan alkoi, uutiset ja media olivat täynnä suuria otsikoita, pystyi melkein kaikuna kuulemaan kysymykset mitä? Missä? Entä nyt? Milloin? Vastauksia vaan alkoi olla vähemmän, tai ne olivat en tiedä ja ehkä tyyppisiä. Yhteiskunnan alasajo turvatoimina alkoi, työpäivät alkoivat venyä, tehtävää oli paljon, toisilla työt loppuivat kuin seinään. Mentiin melkoista vauhtia, Suomi sulkeutui entisestään. Rajat kiinni, lentoliikenne seis, poikkeuslaki voimaan, Uudenmaan sulku....näin jälkeenpäin ajateltuna melko absurdia ja järkyttävän pelottavaa. Kaikki otti digiloikkaa, yhtäkkiä ihan jokaisen tuli osata teams, etäyhteydet, etäopetusta ja etä tapaamiset. 

Sairaaloihin ja hoivalaitoksiin tuli vierailukiellot, inhimilliset kärsimykset lisääntyivät, muisti sairaat varmaan ihmettelivät, missä läheiset on jne. Läheiset ahdistui, kärsi, kun ketään ei voinut tavata. Suojellaksemme meidän ikääntyneitä, oli pakko tehdä niin.Edelleen työpäivät venyi, etätyö lisääntyi, resurssien järjestely oli haastavaa, työttömyys kasvoi, firmat oli pulassa jne. Onnellinen olen siitä, että meillä suojaimet ja turvallisuus ovat olleet koko ajan arvovalinta, niistä ei milloinkaan ole ollut pula, edelleenkään. Tarkkaa ja harkiten niitä toki on käytetty. Kiitos työnantajalle. 

Tilanne on nyt siis jatkunut kohta vuoden, kaikki alkaa olla melko loppu, uupuneita, väsyneitä, ihmiset ympärillä, hoitajat hoitolaitoksissa, ikäihmiset ovat väsyneitä ja turtuneita ihmisen kaipuusta, samoin omaiset ja muut....jatkuva selittäminen siitä, miksi toimimme näin? Miksi on ihan pakko turvata ikäihmiset? Muistutusta toisen perään, pese kädet, käytä maskia, pysy kotona jne. On vaikea saada siitä kiinni, jos vuoden jo menet myös henkisesti ylivireessä, mitä se tarkoitta, eikö se riitä? Omalla kohdalla, hiukan sumuista, mitä oikein onkaan tapahtunut ja tehty, mihin kaikkeen yhteiskunta on taipunut. Mihin me ollenkaan kyetty? Mutta samalla tunnen suurta ylpeyttä itsestä, kollegoista, kanssakulkijoista jne.

Silti innokkaimmat kritisoijat etsivät syitä moittia, arvostella, olla tyytymättömiä....sitä ei meinaa aina kestää, vaikka sen ymmärtääkin. Onhan sekin varmasti yksi keino, koittaa selvitä. Koko terveydenhuollon kapasiteetti on viritetty äärimmilleen, ei ole varaa turhaan lainkaan. Ei ole resurssia mistä ottaa lisää, ei ole vielä valmiutta rokottaa kaikkia. Suurin toive on, että jokainen jaksaisi vielä vähän, meillä on jo valoa tunnelinpäässä, se tunneli vaan pitää vielä kulkea.

Kuntavaalit on tulossa, miten herkullista on nostaa esille kaikki negatiivisuus, hyviä juttuja ei haluta nähdä. Aina ajatellaan, että politiikassa saa vain esittää kritiikkiä, toisaalta pitääkin...joskus kuitenkin pitäisi nähdä vähän kauemmaksi, eikä vaan omaan napaan. Mitä kaikesta huolimatta on pystytty tekemään? Mitä hyviä asioita juuri sinulle, on tapahtunut omassa elinpiirissä? Perheenä, kuntana, yhteiskuntana?  Hyvä kritiikki on ratkaisuun pyrkivää,ei pelkkiä virheiden etsimisiä. Tai jos sitäkin, niin ratkaisuehdotusten esittämistä.  Mutta somen ja muun median käyttö onkin taitolaji, jotta sinut huomataan siellä hyvällä tavalla. Huomaan silti vahvasti monien ryhmien,järjestöjen, päättäjien, kanssaihmisten yhä uudelleen etsimällä etsivän epäonnistumista, kohdetta sanoa, pitihän se arvata, ei tästä mitään tule, ette kuitenkaan kerro tarpeeksi tai puhutte sitten liikaa jne.  Se väsyttää, se surettaa ja saa alakuloiseksi. Koitetaan nähdä tässä hyvä, toivo tulevasta.  Me oikeasti minun mielestä olemme onnistumassa , kunhan maltamme vielä hetken aikaa. Koska, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, kun yhdessä selvitä tästä.

Mitä ihanaa juuri sinulle on tapahtunut? Itsellä perhe, terveys, innokkuus jatkaa politiikassa, kivoja ihmisiä, koti, työ jne.

Suomen koronapolitiikka on ollut ihmishenkien säilyttämistä arvostavaa, kaikkialla ei niin ole ollut. Tästä syystä mm. Ikäihmisiin kohdistuvat toimet on tehty, ne on olleet rankkoja kyllä. Mutta huomasitteko, läheisten kekseliäisyyden pahimmissa kohdissa, ikkunan takaa konsertit, puhelimet, chatit, kuvapuhelut jne. Hienoa, että uskallettiin lähteä ratkaisemaan, kohtaamisongelmaa. Tai ruuan, palvelujen  kotiin kuljetukset, innovaatiot lähi puodeista tai monet muut asiat. Tai ulkoilun lisääntymisen, lähiliikuntapaikkojen suosion kasvamisen, kun sisätilat on olleet kiinni. Se jos jokin, saa sydämeni pakahtumaan ja jaksamaan, se on tärkein arvo. Matalalla profiililla me selviämme, autetaan toisiamme, valtion tuki tulee sitten yrityksille ja meidän valinta ja tuki on  käyttää yrityksiä omassa lähipiirissä. Siten luomme jatkumoa arkeen. Ostetaan siis paikallisilta, myös netin kautta edelleen. On ollut hieno nähdä, millaisia innovaatioita mm.kivijalkaliikkeet ovat tehneet. Tuusulassakin monen firman tuotteita saa nykyään netistä, ja niitä kannattaa suosia.

Ymmärrys siitä, että monet ihmiset ovat olleet todella kovilla kuluneen vuoden, ymmärrys siitä että lapset ja nuoret tarvitsevat erityishuomiota, ymmärrys siitä, että ihmisten taloudellinen hätä on mittava, ymmärrys siitä, että menetyksistä ei ole voitu välttyä, tätä kaikkea peilaten, olen viime päivinä miettinyt, olisko jotain pitänyt tehdä toisin? En ainakaan toistaiseksi osaa tarjota muuta ratkaisua, odotus vaan on, että tilanne rauhoittuisi pian. Uusi normaali on jotain, mitä emme vielä tiedä, mutta sen tiedän, että kaikkien tuki ja osallisuus tarvitaan.

Pysytään turvassa, uskotaan tulevaan. Ehkä jo loppukesästä voisi liikkua vapaammin, voikohan sittenkään? No,se riippuu monista asioista. #yhdessäolemmeenemmän #maailmailmanhoitajiaeikiitos #tuetaantoisiamme #käytetäänpaikallista #ostaläheltä 

yt. Ulla

Esittely Akavan sairaanhoitajat Taja-lehteen

Keskiviikko 3.2.2021 klo 20:47

 Kuka olen? Miksi mukana? 

Ulla Palomäki, Sd, Tuusula, valtuustoryhmän pj.
Olen sairaanhoitaja, hoitotyönesimies ja toimin lähiesimiestehtävissä. Perheeseeni kuuluu 3 aikuista lasta, puoliso, 2 koiraa ja kissa. Kotieläimet tuovat arkeen vastapainoa, ulkoilu onkin minulle tärkeä palautumiskeino. Olen kolmatta kautta valtuutettuna ja asettunut ehdolle myös 2021 kuntavaaleihin Tuusulassa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen niin kuntapolitiikassa kuin sairaanhoitajan ammatin kehittämisessä on minulle erityisen tärkeää, olen myös sairaanhoitajaliiton valtuuston varapuheenjohtaja ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmän jäsen. Hoitotyön äänen tulee kuulua myös kuntapolitiikassa ja meillä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siinä. Valtuutettuna olen toiminut myös kuntakehityslautakunnan varsinaisena jäsenenä koko valtuutettuna olo ajan, onkin tärkeää olla vaikuttamassa esteettömään liikkumiseen ja kaavoitukseen. Me voimme puhua myös erityisryhmien puolesta, tuoden osaamisemme yli toimialarajojen, lisäksi HYTE toiminta edellyttää myös ammattilaisten näkemysten kuulemista. Ennaltaehkäisevä hyvinvointi on kustannustehokasta toimintaa ja lisää kuntalaisten selviytymistä arjessa. Nämä asiatovat jatkossakin minulle tärkeitä ja niihin haluaisin olla vaikuttamassa. Lisäksi toimin Keravan sopimuskodin hallituksessa toista kautta, tuettu työtoiminta ja asumismahdollisuudet tuetussa ympäristössä on parasta huolenpitoa,myös heistä,joiden voimavarat ei riitä itsekseen. Sellaisen sallivan kulttuurin lisääminen,ihmisen ehdoilla huolenpito ja ymmärrys arvokkaasta osallisuudesta omien voimavarojen mukaan on minulle tärkeä arvo.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »