Ennakkoäänestämään

Share |

Keskiviikko 12.1.2022 klo 0:11 - Ulla


Myöhäistä iltaa Keski-Uusimaa

Vaalien ennakkoäänestys 12-18.1.22, toivon todellakin, että mahdollisimman moni käyttäisi äänioikeuttaan. Nyt jos koskaan, tässä vaativassa covid tilanteessa tulee näkyväksi mihin sosiaali- ja terveydenhuoltomme on pystynyt venymään viimeisen kahden vuoden aikana, se on ollut ja edelleen on todella lujilla. Sille tulee antaa kaikki tuki ja varmistaa, että jatkossakin terveyspalveluista päättää osaava, motivoitunut ja kansalaisten äänestämät päättäjät.

Me tarvitaan uudistuksia sote alalla, mutta emme tarvitse niitä sillä kustannuksella, ettei jokaisella olisi jatkossakin oikeus, mahdollisuus päästä hoitoon, iästä riippumatta. Avun saaminen ei voi olla kiinni taloudellisista resursseista eikä maantieteellisestä sijainnista, palvelut tulee olla saavutettavissa tavalla tai toisella ihan jokaiselle.

Alueemme on sen verran laaja ja erilaistunut, että tarvitaan monenlaisia yhteydenottokanavia. Ne eivät voi olla joko tai, vaan kaikki yhdessä. Meidän tulee turvata ihmisten pääseminen lähipalveluun sekä etäpalveluun, tarpeen mukaan. Terveysasemat tulee säilyttää, ehdottomasti.

Liikkuvat palvelut tulee tuoda entistä laajemmin rinnalle, jolloin turvataan myös haja-asutusalueen tavoitettavuus. Meidän tulee turvata mielenterveyspalvelut, siinä kuin fyysisetkin palvelut, tasavertaisena kaikille. Matalan kynnyksen paikkoja ja ohjausta sekä soteneuvontaa. Lisäksi kuntien kanssa laaja-alaista hyte toimintaa yhdessä järjestöjen kanssa, rajapinnat tunnistaen.

Henkilöstö on kallein voimavara, siitä tulee huolehtia ja toimintaa pitää johtaa hyvin.

Käytä siis Ääntäsi, Hyvinvointi ja terveydenhoito on välittämistä, ja yhdessä voimme välittää. Käytettävissä, numerolla 54 

Ulla Palomäki